ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၂)ပါ လစ်လပ်ရာထူး(၁၁၁၆)နေရာအတွက် စိတ်အခြေအနေ နှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူမည့်သူများ ဖြည့်သွင်းရမည့်ပုံစံအား  Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download