ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၀/၂၀၂၂) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်အား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။