ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ (၆/၂၀၂၁)မှ ဆရာဝန်လစ်လပ်ရာထူး(၁၂၀၉)နေရာအတွက် လျှောက်ထားသူများ ပိုမိုလျှောက်ထားနိုင်စေရေးအတွက် လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ကို (၂)လတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာခြင်းအား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download Here