ကြေညာချက်အမှတ် (၄/၂၀၂၂)တွင် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများအတွက် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် သင်တန်းတက်ရောက်ရမည့်သူများအတွက် အကြောင်းကြားစာနှင့် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာအား Download ရယူနိုင်ပါသည်။

Download