ကြေညာချက်အမှတ် (၇/၂၀၂၂)တွင် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများအတွက် ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင်သင်တန်းတက်ရောက်ရမည့်သူများအတွက် အကြောင်းကြားစာနှင့် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာအား Download ရယူနိုင်ပါသည်။

Download