ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၂၁ နှင့် (၄/၂၀၂၁၊  ၇/၂၀၂၁ နှင့် ၈/၂၀၂၁) တို့မှ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ အဆင့် စတင်ခန့်ရာထူး  လစ်လပ်နေရာများအတွက် စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူမည့်သူများ အမည်စာရင်းအား  Download နှိပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download