ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅/၂၀၂၂ ဖြင့်ခေါ်ယူခဲ့သည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၂၈)ခုရှိ လစ်လပ်လျက်ရှိသော ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်ဝင်ပေါက်ရာထူးနေရာများအတွက် စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့စစ်‌ဆေးမှုခံယူရမည့်သူများအမည်စာရင်းကို Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download Here