ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၂)ပါ လစ်လပ်ရာထူး(၁၁၁၆) နေရာအတွက် စိတ်အခြေအနေ နှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံယူနိုင်ရန်အကြောင်းကြားစာအား   Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download