ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၆/၂၀၂၂ ရက်စွဲပါစာဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများကို စတုတ္ထအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများပါ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသက်ပြည့်အငြိမ်းစားယူရမည့် နေ့ရက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ချက်အား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download Here