ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဆရာဝန် (သစ်လွင်)၊ ဆရာဝန် (သွားနှင့်ခံတွင်း)၊ ဆရာဝန်(သရုပ်ပြ)၊ လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူးနေရာများအတွက် Online စနစ်ဖြင့် e-Recruitment and Selection System (e-RSS) (UCSB e-RSS Mobile Application နှင့် UCSB e-RSS Web Based) တို့ကို အသုံးပြု၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်းကို  Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download