၂၉-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီအစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၂) တွင်  အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။