ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမောင်မောင်နိုင်သည် ၁၁-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် ၁၂-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့များတွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)အတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။