ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၂၂ ဖြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၁၅)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ သတင်းပို့ရမည့် လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များအား  Download  ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

Download