နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀)သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရမည့် အကြောင်းကြားစာကို Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

Download