ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၃)နှင့် (၄/၂၀၂၃)တို့ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၂၁)ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်လစ်လပ်ရာထူး(၅၀၈)နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများအမည်စာရင်းကြေညာခြင်းကို Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။