ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၁၇)ခုတွင် ကြော်ငြာစာအမှတ် ( ၂/၂၀၂၁၊ ၄/၂၀၂၁၊ ၇/၂၀၂၁ နှင့် ၈/၂၀၂၁ ) အတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်းအား Download နှိပ်၍ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download