ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)၌ ၇-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ် သည့် အရာထမ်းအခြေခံ(အထူး) ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဆွေတက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။