၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၈)အတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာအား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။