ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅/၂၀၂၂ ပါ လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်သူများအတွက်အကြောင်းကြားစာကို Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download Here