ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၂၀ နှင့် ၅/၂၀၂၁ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန(မွန်စာစစ်)အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းအား  Download အားရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download