ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၀ နှင့် ၅/၂၀၂၁) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် ရန်ကုန်စာစစ်ဌာနတွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းအား  Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download