ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန(၂)ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဆရာဝန်(သစ်လွင်)၊ ဆရာဝန် (သွားနှင့်ခံတွင်း)၊ ဆရာဝန် (သရုပ်ပြ) ရာထူး(၁၂၀၉)နေရာအတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်ကို Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download