ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်ဝင်ပေါက်ရာထူးစုစုပေါင်း (၁၁၁၆)နေရာအတွက် စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့ စစ်ဆေးမှု ခံယူမည့်သူများအမည်စာရင်းအား  Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download Here