ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)ရှိ ဝန်ထမ်းများနှင့် သန္ဓေမိသားစုများ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအား ပထမအကြိမ်အဖြစ် ၉-၃-၂၀၂၁ရက်နေ့နှင့် ၁၀-၃-၂၀၂၁ရက်နေ့များတွင်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ၆-၄-၂၀၂၁ရက်နေ့နှင့် ၇-၄-၂၀၂၁ရက်နေ့များတွင်လည်းကောင်း ဝန်ထမ်းနှင့် သန္ဓေမိသားစုဝင် စုစုပေါင်း (၆၀၀)ဦးအား ထိုးနှံပေးခဲ့ပါသည်။