သတင်းနှင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၁၊ ၇/၂၀၂၁နှင့် ၈/၂၀၂၁) ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၁၇)ခု၊ လပ်လစ်ရာထူး(၄၁၈)နေရာအတွက် အသိပေးကြေညာချက်နှင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (နေပြည်တော်စာစစ်)။  နိုင်ငံခြား​ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လစ်လပ်ရာထူး(၁၅)​နေရာအတွက် ပြည်​ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ​ကြော်ငြာစာအမှတ် ၊ ၅/၂၀၂၁ ဖြင့် ​လျှောက်လွှာခေါ်ယူထားပြီး ပိတ်ရက်မှာ ၁-၁၀-၂၀၂၁ ဖြစ်ပါသည်။။  ​ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၄/၂၀၂၁ ဖြင့်​ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း။  ​ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၃/၂၀၂၀ ဖြင့်​ခေါ်ယူထား​သော ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း ( ၁၀ )ခုအတွက် ​ရေး​ဖြေစာ​မေးပွဲ​အောင်စာရင်းကို ​ပြည်​ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဝန်ထမ်း​ရွေးချယ်​လေ့ကျင့်​ရေးဦးစီးဌာန၏ကြေညာချက်အမှတ် ၊ ၁၀/၂၀၂၁ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။။  ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း။  ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၂၂)အတွက် စာဖြေဌာနများ ကြေညာခြင်း Copy
အားလုံးကြည့်ရန်

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ကြေညာချက်များ

ခေါ်ယူထားသောရာထူးများ

ကြေညာစာအမှတ် - ၁/၂၀၂၃

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ - 27/01/2023

ရာထူး - ဆရာဝန်(သစ်လွင်)

ဝန်ကြီးဌာန - ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာန - ကုသရေးဦးစီးဌာန

လစ်လပ် - 180 နေရာ

အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန်

ကြေညာစာအမှတ် - ၁/၂၀၂၃

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ - 27/01/2023

ရာထူး - ဆရာဝန်(သွားနှင့်ခံတွင်း)

ဝန်ကြီးဌာန - ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာန - ကုသရေးဦးစီးဌာန

လစ်လပ် - 20 နေရာ

အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန်

ကြေညာအားလုံးကြည့်ရန်

ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် သဘောတူညီခဲ့သည့် စာရင်း 

စဉ်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းအဆိုပြုဝန်ထမ်းဦးရေအဆိုပြုသည့်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့် ထားရန်သဘောတူညီခဲ့သည့်နေ့ရက်ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ အဆိုပြုချက် လက်ခံရရှိသည့် နေ့ရက်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များပြီးပြည့်စုံသည့်နေ့ရက်ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အည်းအဝေးကသဘောတူညီခဲ့သည့် နေ့ရက်နှင့် အမှတ်စဉ်

နှစ်/လ အလိုက် ထုတ်ပစ်/ထုတ်ပယ် စာရင်းချုပ်

စဉ်ဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပယ်ထုတ်ပစ်စုစုပေါင်း
အချက်အလက်များမရှိသေးပါ။
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး၂၆၂၆
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၂၀၂၀
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၁၀၃၁၃၃၂၃
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး၉၄၉၅
အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး၅၁၅၁
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၂၉၂၆၆၃၅၈
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၂၁၀၂၁၈
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၅၉၈၈၁၆၇၉
၁၀ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၂၂၇၉၂၉၄၀၅၂၁၉
၁၁နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၁၀၅၆၀၁၆၅
၁၂နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၅၁၆၅၂၀
၁၃စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၅၀၇၃၁၂၃
၁၄ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၁၃၄၁၃၄
၁၅ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၂၅၅၂၆၀
၁၆ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၈၀၃၆၅၈၆၈
၁၇သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၅၈၁၁၁၈၆၉၉
၁၈စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၃၇၇၀၇၃၃၈၄၃
၁၉သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၁၂၅၁၁၂၆၀
၂၀ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၁၁၀၆၃၅၁၁၄၁
၂၁သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၄၂၅၆၉၈
၂၂လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၇၂၂၅၃၇၂၆၀၉
၂၃စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၃၁၈၈၁၁၉
၂၄စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၃၇၉၅၃၇၉၅
၂၅လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၂၂၀၂၉၅၅၁၅
၂၆အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၃၁၄၉၈၀
၂၇စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၂၁၀၁၄၃၃၅၃
၂၈ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၂၆၁၄၀၃၀၁
၂၉သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၃၇၄၂
၃၀ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၁၈၂၃၈၉၁၉၁၂
၃၁အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၆၂၁၆၀၆၈၁
၃၂ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၅၄၁၁၈၅၅၉
၃၃လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၈၇၀၃၃၇၁၂၀၇
၃၄ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၁၆၇၁၇၂
၃၅တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၁၃၂၁၃၅
၃၆ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၁၉၁၁၆၆၁၁၈၅
၃၇ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၂၄၂၀၄၄
၃၈ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၉၉၁၀၁
၃၉ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၈၀၈၁
၄၀ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၁၇၂၁
၄၁ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၉၈၉၉
၄၂စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၂၁၇၂၂၂
၄၃တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၄၁၄၂
၄၄ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၁၄၀၁၄၇
၄၅မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၁၉၁၇၃၆
၄၆မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၁၅၄၁၄၀၂၉၄
၄၇မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၅၄၅၆
၄၈ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၁၁၁၂
၄၉ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၃၅၂၁၀၂၄၅
၅၀ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၆၂၆၆
၅၁ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၁၄၈၁၅၀
၅၂မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၃၀၈၃၁၄
၅၃အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၁၃၄၁၃၅
၅၄နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၁၉၀၁၉၅
၅၅ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၁၃၁၄

နှစ် အလိုက် အောင်မြင်ခဲ့သည့် ပညာတော်သင်စာရင်းချုပ်

စဉ်ဝန်ကြီးဌာနအောင်မြင်ခဲ့သည့် ခုနှစ်စုစုပေါင်းဦးရေ
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး၂၀၁၇
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၀၄
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၃
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၄
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၅
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၆၂၉၈
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၇၃၃၈
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၈၆၃၁
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၉၅၆၇
၁၀ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၂၀၁၅၄
၁၁စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၀၀
၁၂စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၀၁
၁၃စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၀၂
၁၄စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၀၃
၁၅စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၀၅
၁၆စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၀၆
၁၇စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၀၇
၁၈စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၀၈
၁၉စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၀၉
၂၀စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၀
၂၁စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၁
၂၂စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၂
၂၃စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၃
၂၄စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၄
၂၅စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၅
၂၆စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၆
၂၇စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၇
၂၈စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၈
၂၉စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၉
၃၀ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၀
၃၁ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၁
၃၂ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၂
၃၃ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၃
၃၄ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၄
၃၅ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၅
၃၆ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၆
၃၇ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၇
၃၈ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၈
၃၉ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၉
၄၀သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၆
၄၁သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၇
၄၂သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၂၀၂၁
၄၃စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၂၀၀၆
၄၄စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၂၀၀၉
၄၅စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၇
၄၆ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၀၉
၄၇ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၀
၄၈ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၁
၄၉ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၂
၅၀ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၄
၅၁ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၆
၅၂ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၈
၅၃ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၉
၅၄ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနN/A
၅၅သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၆၂၈
၅၆သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၇၂၀
၅၇သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၈၃၈
၅၈သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၉၂၅
၅၉သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၂၀၁၅
၆၀လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၀
၆၁လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၁
၆၂လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၂
၆၃လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၈
၆၄လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၉
၆၅လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၂၀၂၀
၆၆လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၂၀၂၁
၆၇စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၆
၆၈စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၇၄၀
၆၉စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၈
၇၀စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၉၁၇
၇၁ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၉
၇၂ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၂၀
၇၃ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၂၀၀၅
၇၄ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၂၀၀၈
၇၅ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၂၀၁၃
၇၆ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၂၀၁၄
၇၇ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၂၀၁၈
၇၈အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၂၀၂၀
၇၉သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၆
၈၀သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၇
၈၁သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနN/A
၈၂နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး၂၀၁၆
၈၃နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး၂၀၁၇
၈၄နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး၂၀၁၈
၈၅နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး၂၀၁၉
၈၆နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး၂၀၂၀
၈၇သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၁.၃.၂၀၁၄
၈၈သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၁.၇.၂၀၀၅
၈၉သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၁၁.၈.၂၀၀၉
၉၀သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၁၁.၉.၂၀၀၉
၉၁သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၁၂.၁၂.၂၀၀၈
၉၂သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၁၂.၃.၂၀၁၇
၉၃သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၁၆.၃.၂၀၁၇
၉၄သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၂`
၉၅သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၃
၉၆သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၄
၉၇သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၂၀၁၅
၉၈သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၃.၃.၂၀၀၉
၉၉သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၃.၇.၂၀၁၀
၁၀၀သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၄.၆.၂၀၀၈
၁၀၁သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၄.၈.၂၀၁၈
၁၀၂သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၅.၂.၂၀၁၉
၁၀၃သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၅.၈.၂၀၁၁
၁၀၄သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၆.၆.၂၀၁၅
၁၀၅သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၆.၇.၂၀၁၉
၁၀၆သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၇.၆.၂၀၀၂
၁၀၇သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၇.၇.၂၀၁၃
၁၀၈သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၇.၈.၂၀၁၃
၁၀၉သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၈.၁.၂၀၁၇
၁၁၀သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၈.၉.၂၀၁၈
၁၁၁သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၉.၂.၂၀၁၈
၁၁၂သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၉.၄.၂၀၀၄
၁၁၃သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၉.၇.၂၀၁၆
၁၁၄သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၉.၉.၂၀၁၀
၁၁၅သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၉.၉.၂၀၁၂

စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ

အမည်
မှတ်ပုံတင်
ကြေညာစာအမှတ်
 

စဉ်ခုံအမှတ်အမည်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ရာထူးဝန်ကြီးဌာနဌာန

Psycho နှင့် Interview ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ


စဉ်ခုံအမှတ်အမည်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ရာထူးဝန်ကြီးဌာနဌာန
Mdy-1စည်သူထွန်း9/AhMaZa(N)၀၁၉၂၄၃လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်
Mdy-1ဒေါ်ဇာဇာထွန်း9/MaHtaLa(N)၂၉၅၄၁၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
Mdy-1ဒေါ်ဇာဇာထွန်း9/MaHtaLa(N)၂၉၅၄၁၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
Mdy-2ဒေါ်မေသိမ့်သိမ့်မိုး၁၃/မဘန(နိုင်)၀၂၃၃၉၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
Mdy-2ဒေါ်မေသိမ့်သိမ့်မိုး၁၃/မဘန(နိုင်)၀၂၃၃၉၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
Mdy-2Lu Min Eain၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၁၉၉၆ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန
Mdy-3ဟိန်းလတ်7/PaMaNa(N)၁၆၃၅၁၁ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Mdy-3မနှင်းနှင်းဝေ၅/ဘတလ(နိုင်)၁၁၁၇၇၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
Mdy-4မရွှန်းလဲ့ဝေ၁၃/မတန(နိုင်)၀၁၆၁၁၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၀Mdy-4ဦးကျော်နိုင်မြင့်၁၁/စတန(N)၀၉၅၄၈၈ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၁Mdy-4မရွှန်းလဲ့ဝေ၁၃/မတန(နိုင်)၀၁၆၁၁၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂Mdy-5မငြိမ်းဆုဆုခင်၉/ပဥလ(နိုင်)၀၇၂၂၆၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၃Mdy-5ဦးမြတ်ကိုကိုနိုင်9/KaSaNa(N)၁၈၆၂၆၁ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၄Mdy-6ဦးထက်ဝေလင်း8/TaTaKa(N)၁၃၇၉၃၇ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၅Mdy-6မမီမီသန့်ဆွေ9/PaOuLa(N)၀၄၂၄၇၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၆Mdy-6မမီမီသန့်ဆွေ9/PaOuLa(N)၀၄၂၄၇၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၁၇Mdy-7မောင်အောင်ခိုင်မင်း9/AhMaZa(N)၀၄၅၀၁၂ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၈Mdy-7မဝါဝါခိုင်၉/ပဥလ(နိုင်)၀၆၁၇၄၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၉Mdy-8ဒေါ်လဲ့လဲ့မွန်8/PaKhaKa(N)၂၇၀၇၆၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၂၀Mdy-8ဆင်းဆင်1/MaKaNa(N)၁၆၁၂၃၁ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၂၁Mdy-9ဦးချမ်းငြိမ်းဝေ၉/တတဥ(နိုင်)၂၄၈၁၀၉ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၂၂Mdy-9နှင်းနှင်းေအး9/TaTaOu(N)၁၀၅၃၅၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၂၃Mdy-9နှင်းနှင်းေအး9/TaTaOu(N)၁၀၅၃၅၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၄Mdy-10ဖြူနှင်းသန့်5/YaBaNa(N)၁၈၇၆၆၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၂၅Mdy-10ဦးကျော်ကျော်စိုး၁၂/သဃက(နိုင်)၆၁၈၄၈၈ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၂၆Mdy-10ဖြူနှင်းသန့်5/YaBaNa(N)၁၈၇၆၆၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၇Mdy-11ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး9/AhMaZa(N)၀၄၆၂၉၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၂၈Mdy-11မောင်ပြည့်ဖြိုးမောင်5/AhYaTa(N)၁၅၂၈၆၂ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၂၉Mdy-12ဒေါ်စုစုအောင်9/AhMaYa(N)၁၄၆၄၀၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၃၀Mdy-12ဦးကျော်ဇံလင်း၅/တမန(N)၆၈၁၈၇၂ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၃၁Mdy-13Daw Khaing Mar Aye5/TaSaNa(N)၁၂၉၇၄၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၂Mdy-13Daw Khaing Mar Aye5/TaSaNa(N)၁၂၉၇၄၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၃၃Mdy-13​မောင်​ကျော်ရဲသူ5/KhaOuTa(N)၀၈၄၇၇၄ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၃၄Mdy-14ဒေါ်ပိုးမဥ္ဇူ13/NaMaTa(N)၀၆၀၅၈၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၃၅Mdy-14ဦးရန်ပိုင်ဦး၅/ကဘလ(နိုင်)၁၄၃၁၃၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၆Mdy-15ဉီးပာိန်းထက်9/MaLaNa(N)၁၂၃၆၄၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၇Mdy-15ဉီးပာိန်းထက်9/MaLaNa(N)၁၂၃၆၄၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၈Mdy-15ခိုင်သဲဝါ၅/မရန(နိုင်)၂၆၈၀၉၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၃၉Mdy-15ခိုင်သဲဝါ၅/မရန(နိုင်)၂၆၈၀၉၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၀Mdy-16မေခ်ာစု13/KaLaNa(N)၁၀၇၂၂၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၄၁Mdy-16တိုးတက်အောင်5/WaLaNa(N)၁၇၉၉၈၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၂Mdy-16တိုးတက်အောင်5/WaLaNaN၁၇၉၉၈၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၃Mdy-16မေခ်ာစု13/KaLaNa(N)၁၀၇၂၂၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၄Mdy-17စန်းစန်းချို5/WaThaNa(N)၀၆၂၁၃၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၄၅Mdy-17ဦးအောင်ဇေယျ9/WaTaNa(N)၁၈၃၄၀၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၆Mdy-17စန်းစန်းချို5/WaThaNa(N)၀၆၂၁၃၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၄၇Mdy-18Zin Wai Lwin၉/မတရ(နိုင်)၁၄၇၉၅၁ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၄၈Mdy-18Zin Wai Lwin၉/မတရ(နိုင်)၁၄၇၉၅၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၄၉Mdy-18ဦးမြတ်ဟိန်းထွန်း11/MaPaNa(N)၁၅၅၀၃၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၀Mdy-19ဥာဏ်သိန်းစိုး13/KaHaNa(N)၀၃၂၀၂၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၁Mdy-19ဥာဏ်သိန်းစိုး13/KaHaNa(N)၀၃၂၀၂၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၅၂Mdy-19မသော်သော်ဟန်9/KaPaTa(N)၂၇၃၆၀၀သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၅၃Mdy-19ဥာဏ်သိန်းစိုး13/KaHaNa(N)၀၃၂၀၂၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၄Mdy-19မသော်သော်ဟန်9/KaPaTa(N)၂၇၃၆၀၀ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၅၅Mdy-20ဦးဟိန်းဝင်းဇော် ၅/တမန(နိုင်)၀၆၃၈၇၀ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၅၆Mdy-20​မောင်ဖြိုး​ကျော်9/MaThaNa(N)၁၄၁၁၈၂လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၅၇Mdy-20​မောင်ဖြိုး​ကျော်9/MaThaNa(N)၁၄၁၁၈၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၅၈Mdy-20​မောင်ဖြိုး​ကျော်9/MaThaNa(N)၁၄၁၁၈၂သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၅၉Mdy-21ဦးထက်ရှိုင်းသွင်12/LaKaNa(N)၂၁၇၁၆၄သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၆၀Mdy-21kyaw kyaw khine9/MaKhaNa(N)၂၅၉၁၈၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၁Mdy-22မအေးအေးမွန်9/ThaPaKa(N)၀၄၆၂၀၃သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၆၂Mdy-22မနီလာအေး9/AhMaYa(N)၁၃၈၈၁၂လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၆၃Mdy-22မအေးအေးမွန်9/ThaPaKa(N)၀၄၆၂၀၃သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၆၄Mdy-23ဒေါ်မိုးသဲဖြူ9/PaBaNa(N)၁၅၅၂၁၀လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၆၅Mdy-23ဒေါ်မေသန္တာစိုး5/SaKaNa(N)၂၄၄၉၇၆လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၆၆Mdy-23ဒေါ်မိုးသဲဖြူ9/PaBaNa(N)၁၅၅၂၁၀သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၆၇Mdy-23ဒေါ်မိုးသဲဖြူ9/PaBaNa(N)၁၅၅၂၁၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၈Mdy-23ဒေါ်မိုးသဲဖြူ9/PaBaNa(N)၁၅၅၂၁၀လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၆၉Mdy-24ဒေါ်ဆုမွန်အောင်၁၃/လရန(နိုင်)၁၃၅၁၉၆သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၇၀Mdy-24​ဒေါ်သီတာမိုး9/MaHtaLa(N)၂၃၁၃၇၆ဦးစီးအရာရှိ(ကွန်ပျူတာ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၇၁Mdy-24ဒေါ်ဆုမွန်အောင်၁၃/လရန(နိုင်)၁၃၅၁၉၆ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၇၂Mdy-25ဒေါ်လွင်မွန်ကို၈/ရစက(နိုင်)၁၉၀၂၉၇သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၇၃Mdy-25ဒေါ်မေမြတ်နိုးခင်၉/ပကခ(နိုင်)၀၁၈၄၂၄ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၇၄Mdy-26‌ဒေါ်ထက်ထက်ကြွယ်9/KhaAhZa(N)၀၁၆၈၄၂သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၇၅Mdy-26မကံ့ကော်ဦး၉/ကဆန(နိုင်)၁၃၈၂၈၀ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန
၇၆Mdy-27ဒေါ်ချစ်ချစ်ဖြိုး9/MaHtaLa(N)၃၂၃၇၀၃လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၇၇Mdy-27ဦးမျိုးဇော်9/KaPaTa(N)၂၆၀၆၀၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၇၈Mdy-27ဦးမျိုးဇော်9/KaPaTa(N)၂၆၀၆၀၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၉Mdy-27ဒေါ်ချစ်ချစ်ဖြိုး9/MaHtaLa(N)၃၂၃၇၀၃ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၈၀Mdy-28အောင်မြင်၇/ပမန(နိုင်)၁၈၆၁၀၂ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၈၁Mdy-28​ဒေါ်ခင်ရဲသန့်9/KaSaNa(N)၁၄၅၆၇၈ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၈၂Mdy-28အောင်မြင်၇/ပမန(နိုင်)၁၈၆၁၀၂လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၈၃Mdy-28အောင်မြင်၇/ပမန(နိုင်)၁၈၆၁၀၂လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၈၄Mdy-29ဟိန်းထက်စိုး၇/ပခန(နိုင်)၃၁၈၄၂၅လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(အင်ဂျင်/ရဟတ်ယာဥ်/လေယာဥ်ကိုယ်ထည်/လျှပ်စစ်/ဒိုင်ခွက်/ရေဒီယို/ရေဒါ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၈၅Mdy-29ဟိန်းထက်စိုး၇/ပခန(နိုင်)၃၁၈၄၂၅လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၈၆Mdy-29ပွင့်ဖြူေကျာ်လွင်9/PaOuLa(N)၀၃၈၅၃၇ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၈၇Mdy-30မနန်းမြမဥ္ဇူခိုင်ဝေ၁/မကန(နိုင်)၂၀၁၇၆၀ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၈၈Mdy-30ရဲရင့်အောင်၉/အမရ(နိုင်)၁၆၁၅၈၅လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၈၉Mdy-31ဦးနေမျိူးမြင့်၉/အမရ(နိုင်)၁၃၈၇၉၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၉၀Mdy-31မရည်မွန်ခိုင်5/WaLaNa(N)၁၅၉၃၈၉ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၉၁Mdy-32ဒေါ်ကံ့ကော်ခင်၉/အမဇ(နိုင်)၀၆၉၃၅၄ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၉၂Mdy-32ဦးဇင်ဝင်းဖြိုး၉/မထလ(နိုင်)၂၃၉၀၈၈လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၉၃Mdy-32ဒေါ်ကံ့ကော်ခင်၉/အမဇ(နိုင်)၀၆၉၃၅၄ဦးစီးအရာရှိစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၉၄Mdy-32ဒေါ်ကံ့ကော်ခင်၉/အမဇ(နိုင်)၀၆၉၃၅၄ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၉၅Mdy-33မစုမြတ်နိုးဝေ9/MaThaNa(N)၁၄၇၂၆၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၉၆Mdy-33ဦးအောင်သူမင်း၉/အမရ(နိုင်)၁၄၄၃၀၁လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၉၇Mdy-34ဦးမင်းနိုင်ထွန်း5/KaNaNa(N)၀၅၅၂၇၁လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၉၈Mdy-34ဒေါ်စောသဉ္ဇာမွှေး5/MaYaNa(N)၂၆၅၅၉၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၉၉Mdy-35ဦးဇော်ဇော်အောင်9/NgaZaNa(N)၁၀၉၀၅၉လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၁၀၀Mdy-35ဒေါ်ရွှေရည်ခင်မောင်သန်း9/MaHaMa(N)၀၄၁၈၀၇ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၀၁Mdy-35ဒေါ်ရွှေရည်ခင်မောင်သန်း9/MaHaMa(N)၀၄၁၈၀၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၀၂Mdy-35ဦးဇော်ဇော်အောင်9/NgaZaNa(N)၁၀၉၀၅၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၀၃Mdy-35ဒေါ်ရွှေရည်ခင်မောင်သန်း9/MaHaMa(N)၀၄၁၈၀၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၀၄Mdy-36မျိုးမင်းဦး13/MaTaTa(N)၀၀၃၅၄၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၀၅Mdy-36မျိုးမင်းဦး13/MaTaTa(N)၀၀၃၅၄၄ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၀၆Mdy-36မစုနိုင်မိုး9/PaThaKa(N)၁၄၈၃၆၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၀၇Mdy-37ဦးအောင်ထက်ဆွေ၉/ပဘန(နိုင်)၂၁၃၄၈၉ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၀၈Mdy-37မဝေဇင်ထွန်း5/HaMaLa(N)၁၁၃၄၄၄လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၁၀၉Mdy-37မဝေဇင်ထွန်း5/HaMaLa(N)၁၁၃၄၄၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၁၀Mdy-37မဝေဇင်ထွန်း5/HaMaLa(N)၁၁၃၄၄၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၁၁Mdy-37ဦးအောင်ထက်ဆွေ၉/ပဘန(နိုင်)၂၁၃၄၈၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၁၂Mdy-38မချောချောဦး၉/မထလ(နိုင်)၃၀၆၄၆၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၁၃Mdy-38မချောချောဦး၉/မထလ(နိုင်)၃၀၆၄၆၃လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၁၄Mdy-38မပြည့်စုံဝေ8/YaNaKha(N)၁၃၆၆၂၇ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၁၁၅Mdy-38မချောချောဦး၉/မထလ(နိုင်)၃၀၆၄၆၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၁၆Mdy-38မပြည့်စုံဝေ8/YaNaKha(N)၁၃၆၆၂၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၁၇Mdy-39မသဥ္ဇာချို9/KhaAhZa(N)၀၄၃၄၈၂လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၁၈Mdy-39မသဥ္ဇာချို9/KhaAhZa(N)၀၄၃၄၈၂ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၁၉Mdy-39မသဥ္ဇာချို9/KhaAhZa(N)၀၄၃၄၈၂ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၂၀Mdy-39မသဥ္ဇာချို9/KhaAhZa(N)၀၄၃၄၈၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၁Mdy-39ဒေါ်စန်းစန်းဝေ၅/ဝလတ(N)၁၅၅၈၆၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၂Mdy-40ဒေါ်သန်းသန်းညို5/PaLaBa(N)၀၇၈၇၉၄ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၃Mdy-40မပြည့်ဖြိုးခိုင်9/PaKaKha(N)၀၁၄၇၄၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၂၄Mdy-40မပြည့်ဖြိုးခိုင်9/PaKaKha(N)၀၁၄၇၄၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၅Mdy-41မချောချောဦး၉/မထလ(နိုင်)၃၀၆၄၆၃လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၂၆Mdy-41မချောချောဦး၉/မထလ(နိုင်)၃၀၆၄၆၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၇Mdy-41မချောချောဦး၉/မထလ(နိုင်)၃၀၆၄၆၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၈Mdy-41မဆုရတနာလျှံ၉/မထလ(နိုင်)၂၇၈၃၁၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၉Mdy-42မဝင်းပပ5/MaYaNa(N)၂၇၂၈၇၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၀Mdy-42ဒေါ်ဂျူးမီမီကျော်/၀၆၈၁၄၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၃၁Mdy-42ဒေါ်ဂျူးမီမီကျော်/၀၆၈၁၄၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၂Mdy-42ဒေါ်ဂျူးမီမီကျော်/၀၆၈၁၄၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၃Mdy-43ဒေါ်မေဖြိုးအောင်9/PaOuLa(N)၀၃၉၂၀၁ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၁၃၄Mdy-43ဒေါ်မေဖြိုးအောင်9/PaOuLa(N)၀၃၉၂၀၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၅Mdy-43ဒေါ်ခင်ပပဝင်း9/PaBaNa(N)၂၁၈၆၀၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၆Mdy-43ဒေါ်မေဖြိုးအောင်9/PaOuLa(N)၀၃၉၂၀၁ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၃၇Mdy-43ဒေါ်မေဖြိုးအောင်9/PaOuLa(N)၀၃၉၂၀၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၈Mdy-44မဝေဝေဇင်၅/ယမပ(နိုင်)၁၂၁၉၇၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၉Mdy-44မဝေဝေဇင်၅/ယမပ(နိုင်)၁၂၁၉၇၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၄၀Mdy-44စုစုမိုး5/YaBaNa(N)၁၈၆၁၈၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၁Mdy-45Ma Htet Htet Win Myint9/MaThaNa(N)၁၄၁၂၄၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၂Mdy-45Daw Zin Thu Aye5/SaKaNa(N)၂၄၈၂၈၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၄၃Mdy-45Ma Htet Htet Win Myint9/MaThaNa(N)၁၄၁၂၄၉ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၄Mdy-45Ma Htet Htet Win Myint9/MaThaNa(N)၁၄၁၂၄၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၄၅Mdy-46မယဥ်ယဥ်စိုး9/NyaOuNa(N)၂၁၁၆၃၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၆Mdy-46မသီရိအောင်9/KhaAhZa(N)၀၂၉၅၂၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၄၇Mdy-46မသီရိအောင်9/KhaAhZa(N)၀၂၉၅၂၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၄၈Mdy-47မနှင်းမာ9/KaPaTa(N)၂၁၆၅၃၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၉Mdy-47မသန္တာနိုင်8/MaKaNa(N)၂၁၀၉၁၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၀Mdy-47မသန္တာနိုင်8/MaKaNa(N)၂၁၀၉၁၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၅၁Mdy-48ဒေါ်မျိုးမြင့်မြင့်မြတ်9/NaHtaKa(N)၁၇၀၃၃၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၂Mdy-48မဝင်းဖြူအိ9/AhMaZa(N)၀၃၃၀၅၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၅၃Mdy-48မဝင်းဖြူအိ9/AhMaZa(N)၀၃၃၀၅၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၄Mdy-49ဒေါ်ဇင်မီမီနိုင်၉/မသန(နိုင်)၁၆၄၃၆၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၅Mdy-49မမြတ်သူသူအောင်5/SaKaNa(N)၂၆၈၅၆၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၆Mdy-50ဒေါ်လွင်မိုးနိုင်9/AhMaZa(N)၀၃၁၂၃၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၇Mdy-50မနှင်းအိဖြူ9/PaThaKa(N)၁၂၉၈၀၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၈Mdy-50မနှင်းအိဖြူ9/PaThaKa(N)၁၂၉၈၀၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၅၉Mdy-51ခင်ရတနာဌေး၉/ညဥန(နိုင်)၂၀၄၄၁၄ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၆၀Mdy-51ခင်ရတနာဌေး၉/ညဥန(နိုင်)၂၀၄၄၁၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၁Mdy-51မအိအိဖြိုး5/MaMaTa(N)၀၉၀၄၄၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၆၂Mdy-52ဒေါ်အင်ကြင်းစုမြတ်ဆွမ်း၉/ပဥလ(နိုင်)၀၅၆၆၉၈လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၆၃Mdy-52ဒေါ်အင်ကြင်းစုမြတ်ဆွမ်း၉/ပဥလ(နိုင်)၀၅၆၆၉၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၄Mdy-52မအေးအေးမွန်9/ThaPaKa(N)၀၄၆၂၀၃သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၆၅Mdy-52မအေးအေးမွန်9/ThaPaKa(N)၀၄၆၂၀၃သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၆၆Mdy-53ဒေါ်ရည်မွန်သန့်၉/နထက(နိုင်)၁၆၄၇၃၂လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန သမဝါယမကောလိပ် (ဖောင်ကြီး၊ မန္တလေး)
၁၆၇Mdy-53မအိသူဇာ၅/စကန(နိုင်)၂၅၁၆၀၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၈Mdy-53မအိသူဇာ၅/စကန(နိုင်)၂၅၁၆၀၇ဦးစီးအရာရှိအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
၁၆၉Mdy-54မစိုးမိုးြကည်5/SaLaKa(N)၁၀၆၆၇၂လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၇၀Mdy-54မသဲမို့မို့အိ5/PaLaBa(N)၀၉၀၁၃၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၁Mdy-55မတင်တင်ထွေး8/MaMaNa(N)၂၀၅၄၆၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၇၂Mdy-55Ma San Ei Htun5/WaLaNa(N)၁၉၅၅၅၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၃Mdy-55Ma San Ei Htun5/WaLaNa(N)၁၉၅၅၅၉ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၇၄Mdy-56မလင်းလက်အောင်၇/ပမန(နိုင်)၂၀၂၉၉၁လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၇၅Mdy-56မလင်းလက်အောင်၇/ပမန(နိုင်)၂၀၂၉၉၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၆Mdy-56မအိမို့မို့ငြိမ်း13/TaKaNa(N)၃၀၁၁၉၇လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၇၇Mdy-56မအိမို့မို့ငြိမ်း13/TaKaNa(N)၃၀၁၁၉၇လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၇၈Mdy-57သဥ္ဇာချို9/AhMaZa(N)၀၄၃၈၆၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၇၉Mdy-57ဒေါ်အိသူဇာကြည်9/PaKaKha(N)၀၁၀၉၁၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၀Mdy-57သဥ္ဇာချို9/AhMaZa(N)၀၄၃၈၆၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၈၁Mdy-58ဒေါ်ခင်စုစုနိုင်9/TaTaOu(N)၁၁၅၈၄၈ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၈၂Mdy-58မစန်းစန်းမော်9/TaThaNa(N)၁၉၆၈၇၅လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၈၃Mdy-58ဒေါ်ခင်စုစုနိုင်9/TaTaOu(N)၁၁၅၈၄၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၄Mdy-58မစန်းစန်းမော်9/TaThaNa(N)၁၉၆၈၇၅လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၈၅Mdy-59ညိမ်းပုလဲခင်၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၉၄၀၆ဦးစီးအရာရှိအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
၁၈၆Mdy-59ညိမ်းပုလဲခင်၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၉၄၀၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၇Mdy-59Ma Phyo Wai Si5/YaBaNa(N)၂၂၂၂၈၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၈၈Mdy-60မဇင်မျိုးနွယ်/၂၇၀၈၂၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၉Mdy-60ဒေါ်မြင့်မြင့်လွင်၉/မထလ(နိုင်)၀၁၈၇၅၅လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၉၀Mdy-61ဇေမောင်မောင်နိုင်13/LaYaNa(N)၁၇၇၇၉၄ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန
၁၉၁Mdy-61ဇေမောင်မောင်နိုင်13/LaYaNa(N)၁၇၇၇၉၄ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၉၂Mdy-61ဒေါ်ဇွန်သီမွှေး၅/ရဘန(နိုင်)၂၀၇၈၈၈ဦးစီးအရာရှိစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၃Mdy-61ဒေါ်ဇွန်သီမွှေး၅/ရဘန(နိုင်)၂၀၇၈၈၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၄Mdy-62မသဲသဲဟန်9/AhMaZa(N)၀၂၉၉၉၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၉၅Mdy-62မောင်မင်းသီဟဇော်5/KaLaWa(N)၀၄၀၆၄၂လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်
၁၉၆Mdy-62မောင်မင်းသီဟဇော်5/KaLaWa(N)၀၄၀၆၄၂လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၉၇Mdy-62မသဲသဲဟန်9/AhMaZa(N)၀၂၉၉၉၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၈Mdy-63ဉီးပြည့်ဉီးမော်13/TaKaNa(N)၂၅၄၄၉၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၉၉Mdy-63ဉီးပြည့်ဉီးမော်13/TaKaNa(N)၂၅၄၄၉၇လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၂၀၀Mdy-63Ei Thandar Lwin၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၅၆၅၇ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၂၀၁Mdy-63Ei Thandar Lwin၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၅၆၅၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၂Mdy-63ဉီးပြည့်ဉီးမော်13/TaKaNa(N)၂၅၄၄၉၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၃Mdy-64အောင်ထက်ပိုင်မှူး၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၅၁၅၆လက်ထောက်မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၂၀၄Mdy-64အောင်ထက်ပိုင်မှူး၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၅၁၅၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၂၀၅Mdy-64ဒေါ်ဆုသက်ပိုင်၁/ရကန(နိုင်)၀၆၁၂၇၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၆Mdy-64အောင်ထက်ပိုင်မှူး၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၅၁၅၆ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၀၇Mdy-64အောင်ထက်ပိုင်မှူး၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၅၁၅၆လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၂၀၈Mdy-64ဒေါ်ဆုသက်ပိုင်၁/ရကန(နိုင်)၀၆၁၂၇၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၂၀၉Mdy-65ဒေါ်ခိုင်ဇာထွန်း၅/ကဘလ(နိုင်)၂၀၇၂၈၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၀Mdy-65ဒေါ်ခိုင်ဇာထွန်း၅/ကဘလ(နိုင်)၂၀၇၂၈၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၂၁၁Mdy-65ဦးမျိုးသန့်၉/အမရ(နိုင်)၁၃၆၄၇၄ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၂၁၂Mdy-65ဦးမျိုးသန့်၉/အမရ(နိုင်)၁၃၆၄၇၄လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၂၁၃Mdy-66အောင်မြင်၇/ပမန(နိုင်)၁၈၆၁၀၂လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၂၁၄Mdy-66မစုမြတ်နိုး၅/စကတ(နိုင်)၂၅၉၉၂၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၅Mdy-66အောင်မြင်၇/ပမန(နိုင်)၁၈၆၁၀၂လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၂၁၆Mdy-66အောင်မြင်၇/ပမန(နိုင်)၁၈၆၁၀၂ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၂၁၇Mdy-66မစုမြတ်နိုး၅/စကတ(နိုင်)၂၅၉၉၂၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၂၁၈Mdy-67မမေမြတ်ဆုဝင်း၅/စကန(နိုင်)၂၉၇၄၇၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၂၁၉Mdy-67ဦးနေလင်းထက်၁/ရကန(နိုင်)၀၆၀၉၆၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၂၀Mdy-67မမေမြတ်ဆုဝင်း၅/စကန(နိုင်)၂၉၇၄၇၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၂၁Mdy-67ဦးနေလင်းထက်၁/ရကန(နိုင်)၀၆၀၉၆၂ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၂၂Mdy-68ခက်ခက်ဝင်း5/BaTaLa(N)၁၂၁၇၆၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၂၃Mdy-68ဦးကျော်ထက်အောင်9/MaHtaLa(N)၂၅၁၆၃၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၂၄Mdy-68ဦးကျော်ထက်အောင်9/MaHtaLa(N)၂၅၁၆၃၉ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၂၅Mdy-69ဦးလွှမ်းမိုးအောင်9/MaHaMa(N)၀၂၅၂၁၂ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၂၂၆Mdy-69ဦးလွှမ်းမိုးအောင်9/MaHaMa(N)၀၂၅၂၁၂လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၂၂၇Mdy-69မယွန်းမီမီထွန်း1/MaKaTa(N)၀၉၀၇၃၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၂၂၈Mdy-69မယွန်းမီမီထွန်း1/MaKaTa(N)၀၉၀၇၃၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၂၉Mdy-70ရွှေရည်ဝင်း၉/မဟမ(နိုင်)၀၅၁၄၀၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၃၀Mdy-70ဦးကာလ်ဗင်းဆန်း4/MaTaPa(N)၀၄၁၅၄၄ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၂၃၁Mdy-70ဦးကာလ်ဗင်းဆန်း4/MaTaPa(N)၀၄၁၅၄၄ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၂၃၂Mdy-71မောင်စိုးမြတ်ထွန်း5/SaLaKa(N)၁၀၀၉၈၈ဦးစီးအရာရှိ(သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာ)ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
၂၃၃Mdy-71မောင်စိုးမြတ်ထွန်း5/SaLaKa(N)၁၀၀၉၈၈လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၃၄Mdy-71မောင်စိုးမြတ်ထွန်း5/SaLaKa(N)၁၀၀၉၈၈ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၃၅Mdy-71မောင်စိုးမြတ်ထွန်း5/SaLaKa(N)၁၀၀၉၈၈ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၂၃၆Mdy-71မဝေဇင်ထွန်း5/HaMaLa(N)၁၁၃၄၄၄လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၃၇Mdy-71မဝေဇင်ထွန်း5/HaMaLa(N)၁၁၃၄၄၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၃၈Mdy-71မဝေဇင်ထွန်း5/HaMaLa(N)၁၁၃၄၄၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၃၉Mdy-72ဦးသန်းဆွေ5/KaNaNa(N)၁၀၅၈၃၈ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၂၄၀Mdy-72ဦးသန်းဆွေ5/KaNaNa(N)၁၀၅၈၃၈ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌရုံး
၂၄၁Mdy-72ဒေါ်မို့မို့ခိုင်9/AhMaZa(N)၀၂၀၈၅၉ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၄၂Mdy-72ဒေါ်မို့မို့ခိုင်9/AhMaZa(N)၀၂၀၈၅၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၄၃Mdy-72ဒေါ်မို့မို့ခိုင်9/AhMaZa(N)၀၂၀၈၅၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၄၄Mdy-72ဒေါ်မို့မို့ခိုင်9/AhMaZa(N)၀၂၀၈၅၉ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၂၄၅Mdy-73Tun Tun Oo9/TaTaOu(N)၁၂၀၁၀၆ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၂၄၆Mdy-73Tun Tun Oo9/TaTaOu(N)၁၂၀၁၀၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၄၇Mdy-73ဒေါ်ခင်နှင်းယု၅/ဖပန(နိုင်)၀၆၃၁၃၃ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၄၈Mdy-73ဒေါ်ခင်နှင်းယု၅/ဖပန(နိုင်)၀၆၃၁၃၃ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၄၉Mdy-73ဒေါ်ခင်နှင်းယု၅/ဖပန(နိုင်)၀၆၃၁၃၃ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၂၅၀Mdy-73ဒေါ်ခင်နှင်းယု၅/ဖပန(နိုင်)၀၆၃၁၃၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၅၁Mdy-74ဦးမျိုးသူဇင်14/KaKhaNa(N)၀၈၉၈၈၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၂၅၂Mdy-74ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဝင်း၉/မထလ(နိုင်)၂၉၆၀၀၉လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၅၃Mdy-74ဦးမျိုးသူဇင်14/KaKhaNa(N)၀၈၉၈၈၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၅၄Mdy-74ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဝင်း၉/မထလ(နိုင်)၂၉၆၀၀၉ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၂၅၅Mdy-74ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဝင်း၉/မထလ(နိုင်)၂၉၆၀၀၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၅၆Mdy-75ဒေါ်ပိုးအိဖြူ၉/ခမစ(နိုင်)၀၅၀၆၉၃ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၅၇Mdy-75ဒေါ်ပိုးအိဖြူ၉/ခမစ(နိုင်)၀၅၀၆၉၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၅၈Mdy-75အောင်ကောင်းမြတ်၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၀၅၄၅အားကစားမှူးသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၂၅၉Mdy-75အောင်ကောင်းမြတ်၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၀၅၄၅ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၂၆၀Mdy-75အောင်ကောင်းမြတ်၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၀၅၄၅လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၂၆၁Mdy-75အောင်ကောင်းမြတ်၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၀၅၄၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၆၂Mdy-76ထွန်းကျော်လှိုင်11/MaOuNa(N)၀၉၉၉၃၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၂၆၃Mdy-76ထွန်းကျော်လှိုင်11/MaOuNa(N)၀၉၉၉၃၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၆၄Mdy-76ထွန်းကျော်လှိုင်11/MaOuNa(N)၀၉၉၉၃၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၆၅Mdy-76ဒေါ်သဉ္ဇာအိဆွေ9/MaTaYa(N)၁၈၀၉၇၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၆၆Mdy-76ထွန်းကျော်လှိုင်11/MaOuNa(N)၀၉၉၉၃၅ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၆၇Mdy-77ဦးချမ်းငြိမ်းဇော်9/KhaMaSa(N)၀၆၆၂၉၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၂၆၈Mdy-77ဒေါ်ဝင့်ဝါဌေး၉/ပဥလ(နိုင်)၀၅၁၆၃၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၆၉Mdy-77ဦးချမ်းငြိမ်းဇော်9/KhaMaSa(N)၀၆၆၂၉၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၇၀Mdy-77ဦးချမ်းငြိမ်းဇော်9/KhaMaSa(N)၀၆၆၂၉၂ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၂၇၁Mdy-77ဒေါ်ဝင့်ဝါဌေး၉/ပဥလ(နိုင်)၀၅၁၆၃၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၂၇၂Mdy-78ဦးကိုကိုအောင်13/LaYaNa(N)၁၇၆၇၀၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၇၃Mdy-78ဦးကိုကိုအောင်13/LaYaNa(N)၁၇၆၇၀၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၇၄Mdy-78ဒေါ်ရွှေရည်မင်း5/PhaPaNa(N)၀၉၁၅၆၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၇၅Mdy-78ဦးကိုကိုအောင်13/LaYaNa(N)၁၇၆၇၀၃ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၂၇၆Mdy-79ဇင်မာညွန့်9/SaKaTa(N)၁၀၃၆၉၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၇၇Mdy-79U Pyae Thet Aung၁၃/ကတန(နိုင်)၁၁၃၁၁၀ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၇၈Mdy-79U Pyae Thet Aung၁၃/ကတန(နိုင်)၁၁၃၁၁၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၇၉Mdy-80ဒေါ်ဆွေခိုင်ဦး9/AhMaZa(N)၀၂၆၂၁၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၈၀Mdy-80ဖြိုးဝေဦး9/NaHtaKa(N)၁၆၂၆၃၆ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၈၁Mdy-80ဖြိုးဝေဦး9/NaHtaKa(N)၁၆၂၆၃၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၈၂Mdy-80ဖြိုးဝေဦး9/NaHtaKa(N)၁၆၂၆၃၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၂၈၃Mdy-80ဖြိုးဝေဦး9/NaHtaKa(N)၁၆၂၆၃၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၈၄Mdy-81ဦးဇင်မင်းထွန်း5/MaYaNa(N)၂၄၅၄၈၃ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၂၈၅Mdy-81ဒေါ်ဝင်းနွယ်ဌေး8/YaSaKa(N)၁၉၅၁၂၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၈၆Mdy-81ဦးဇင်မင်းထွန်း5/MaYaNa(N)၂၄၅၄၈၃ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၂၈၇Mdy-82ဦးပြည့်ဖြိုးကျော်9/LaWaNa(N)၁၉၈၄၃၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၈၈Mdy-82​ဒေါ်အိမွန်​အောင်9/MaKaNa(N)၁၁၁၃၈၆ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၂၈၉Mdy-82​ဒေါ်အိမွန်​အောင်9/MaKaNa(N)၁၁၁၃၈၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၉၀Mdy-82ဦးပြည့်ဖြိုးကျော်9/LaWaNa(N)၁၉၈၄၃၃လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၂၉၁Mdy-83‌သော်ဝေဇင်9/SaKaNa(N)၀၈၄၇၁၄ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၂၉၂Mdy-83ဒေါ်ဇင်မာထွေး၉/မဟမ(နိုင်)၀၂၂၂၆၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၂၉၃Mdy-83ဒေါ်ဇင်မာထွေး၉/မဟမ(နိုင်)၀၂၂၂၆၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၉၄Mdy-83‌သော်ဝေဇင်9/SaKaNa(N)၀၈၄၇၁၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၉၅Mdy-84ဦးထွန်းနေသာ၉/ကခန(N)၀၀၈၂၇၂ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၂၉၆Mdy-84မသိမ့်သိမ့်ဇော်5/MaLaNa(N)၀၄၀၇၁၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၂၉၇Mdy-84ဦးထွန်းနေသာ၉/ကခန(N)၀၀၈၂၇၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၉၈Mdy-84မသိမ့်သိမ့်ဇော်5/MaLaNa(N)၀၄၀၇၁၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၉၉Mdy-85နေလထက်12/LaMaNa(N)၁၆၀၃၅၈လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၃၀၀Mdy-85နေလထက်12/LaMaNa(N)၁၆၀၃၅၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၃၀၁Mdy-85ဒေါ်အေးမြသင်း5/YaBaNa(N)၁၇၀၀၆၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၀၂Mdy-85ဒေါ်အေးမြသင်း5/YaBaNa(N)၁၇၀၀၆၈ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၃၀၃Mdy-86မောင်သိန်းမင်းစိုး5/PaLaNa(N)၀၉၅၅၈၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၃၀၄Mdy-86ခိုင်မိုမိုဇင်၈/ကမန(နိုင်)၀၅၀၈၃၄ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၃၀၅Mdy-86ခိုင်မိုမိုဇင်၈/ကမန(နိုင်)၀၅၀၈၃၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၀၆Mdy-86မောင်သိန်းမင်းစိုး5/PaLaNa(N)၀၉၅၅၈၅ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၃၀၇Mdy-87ဒေါ်အေးသီတာမြင့်၅/မမတ(နိုင်)၁၀၁၄၅၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၀၈Mdy-87ဒေါ်အေးသီတာမြင့်၅/မမတ(နိုင်)၁၀၁၄၅၈ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၃၀၉Mdy-87ဒေါ်မေသီရိထွန်း5/MaYaNa(N)၂၅၅၉၄၄လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်
၃၁၀Mdy-87ဒေါ်မေသီရိထွန်း5/MaYaNa(N)၂၅၅၉၄၄ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌရုံး
၃၁၁Mdy-88မချမ်းမြမြအောင်​5/SaKaNa(N)၂၉၀၈၃၅လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၃၁၂Mdy-88သန်းသန်းစိုး၅/ကသန(နိုင်)၁၀၄၇၅၉ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၃၁၃Mdy-88သန်းသန်းစိုး၅/ကသန(နိုင်)၁၀၄၇၅၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၁၄Mdy-88မချမ်းမြမြအောင်​5/SaKaNa(N)၂၉၀၈၃၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၃၁၅Mdy-89မဝါဝါ5/HaMaLa(N)၁၁၃၅၅၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၁၆Mdy-89မတင်ဥမ္မာမြင့်9/PaOuLa(N)၀၄၅၀၆၆လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၃၁၇Mdy-89မဝါဝါ5/HaMaLa(N)၁၁၃၅၅၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၃၁၈Mdy-89မတင်ဥမ္မာမြင့်9/PaOuLa(N)၀၄၅၀၆၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၃၁၉Mdy-90ဒေါ်အေးဆုထွန်း၇/ပခန(နိုင်)၅၉၀၀၀၃လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၃၂၀Mdy-90ဒေါ်အေးဆုထွန်း၇/ပခန(နိုင်)၅၉၀၀၀၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၃၂၁Mdy-90ဒေါ်ချယ်ရီထွန်း၁၂/ဒဂတ(နိုင်)၀၃၅၁၉၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၂၂Mdy-90ဒေါ်ချယ်ရီထွန်း၁၂/ဒဂတ(နိုင်)၀၃၅၁၉၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၃၂၃Mdy-91ဒေါ်မို့မို့အေး13/ThaNaNa(N)၀၄၁၄၀၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၂၄Mdy-91ဒေါ်ဟေမာပြည့်စုံ၀င်း5/MaYaNa(N)၂၄၆၁၁၄ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၃၂၅Mdy-91ဒေါ်မို့မို့အေး13/ThaNaNa(N)၀၄၁၄၀၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၃၂၆Mdy-91ဒေါ်ဟေမာပြည့်စုံ၀င်း5/MaYaNa(N)၂၄၆၁၁၄ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန
၃၂၇Mdy-92Daw Aye Chan Zaw၅/မမတ(နိုင်)၀၈၈၀၂၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၂၈Mdy-92မသဥ္ဇာချို9/KhaAhZa(N)၀၄၃၄၈၂လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၃၂၉Mdy-92မသဥ္ဇာချို9/KhaAhZa(N)၀၄၃၄၈၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၃၀Mdy-92မသဥ္ဇာချို9/KhaAhZa(N)၀၄၃၄၈၂ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၃၃၁Mdy-92မသဥ္ဇာချို9/KhaAhZa(N)၀၄၃၄၈၂ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၃၃၂Mdy-93မနန်းအိမ့်သူစံ၅/ဟမလ(နိုင်)၁၁၄၄၄၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၃၃Mdy-93မဆုဆုလှိုင်ဦး9/PaKaKha(N)၀၂၇၉၀၁ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၃၃၄Mdy-93မဆုဆုလှိုင်ဦး9/PaKaKha(N)၀၂၇၉၀၁ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၃၃၅Mdy-93မနန်းအိမ့်သူစံ၅/ဟမလ(နိုင်)၁၁၄၄၄၅ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၃၃၆Mdy-94မထက်ထက်ငြိမ်း၅/မရန(နိုင်)၂၇၇၈၂၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၃၃၇Mdy-94ဒေါ်ဝေဝေလှိုင်9/PaOuLa(N)၀၅၉၈၀၉ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၃၃၈Mdy-94ဒေါ်ဝေဝေလှိုင်9/PaOuLa(N)၀၅၉၈၀၉ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၃၃၉Mdy-94မထက်ထက်ငြိမ်း၅/မရန(နိုင်)၂၇၇၈၂၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၄၀Mdy-95မရွှေသဇင်ထွန်း9/PaThaKa(N)၁၂၉၃၄၅ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၃၄၁Mdy-95မရွှေသဇင်ထွန်း9/PaThaKa(N)၁၂၉၃၄၅ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန
၃၄၂Mdy-95မအိငုံဖူး၉/အမဇ(နိုင်)၀၄၅၀၄၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၄၃Mdy-95မအိငုံဖူး၉/အမဇ(နိုင်)၀၄၅၀၄၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၃၄၄Mdy-96မမိုးမိုးထက်ဦး1/MaKaNa(N)၂၃၆၃၅၈လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၃၄၅Mdy-96​ဒေါ်သွယ်သွယ်ဝင်း9/NaHtaKa(N)၁၈၁၁၁၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၄၆Mdy-96မမိုးမိုးထက်ဦး1/MaKaNa(N)၂၃၆၃၅၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၃၄၇Mdy-97ဒေါ်မိုးသဲဖြူ9/PaBaNa(N)၁၅၅၂၁၀လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၃၄၈Mdy-97ဒေါ်မိုးသဲဖြူ9/PaBaNa(N)၁၅၅၂၁၀လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၃၄၉Mdy-97Daw Nwe ni aung၇/အတန(နိုင်)၁၀၄၃၇၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၅၀Mdy-97ဒေါ်မိုးသဲဖြူ9/PaBaNa(N)၁၅၅၂၁၀သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၃၅၁Mdy-97Daw Nwe ni aung၇/အတန(နိုင်)၁၀၄၃၇၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၃၅၂Mdy-97ဒေါ်မိုးသဲဖြူ9/PaBaNa(N)၁၅၅၂၁၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၃၅၃Mdy-98ဒေါ်ယုယုမွန်5/TaMaNa(N)၀၆၂၆၂၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၃၅၄Mdy-98နိုင်းထက်ကျော်(ခ)အောင်ဇေယျာလှိုင်၉/ဥကတ(N)၀၀၀၂၁၂ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၃၅၅Mdy-98နိုင်းထက်ကျော်(ခ)အောင်ဇေယျာလှိုင်၉/ဥကတ(N)၀၀၀၂၁၂လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၃၅၆Mdy-98ဒေါ်ယုယုမွန်5/TaMaNa(N)၀၆၂၆၂၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၅၇Mdy-99မဆုမြတ်မွန်အောင်12/LaKaNa(N)၂၀၈၅၂၂ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၃၅၈Mdy-99ဒေါ်မေရီအောင်၁/ရကန(နိုင်)၀၆၁၀၂၁ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၃၅၉Mdy-99မဆုမြတ်မွန်အောင်12/LaKaNa(N)၂၀၈၅၂၂ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၃၆၀Mdy-99ဒေါ်မေရီအောင်၁/ရကန(နိုင်)၀၆၁၀၂၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၆၁Mdy-100ဒေါ်ဇင်မာဆွေ5/YaMaPa(N)၁၂၀၂၄၁ဦးစီးအရာရှိအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
၃၆၂Mdy-100ဒေါ်ခိုင်ပွင့်ဖြူ9/MaKaNa(N)၁၀၃၅၀၄ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၃၆၃Mdy-100ဒေါ်ခိုင်ပွင့်ဖြူ9/MaKaNa(N)၁၀၃၅၀၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၆၄Mdy-100ဒေါ်ဇင်မာဆွေ5/YaMaPa(N)၁၂၀၂၄၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၆၅Mdy-101Daw Thiri Myo Htet9/PaThaKa(N)၁၂၉၈၃၆ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၃၆၆Mdy-101Daw Thiri Myo Htet9/PaThaKa(N)၁၂၉၈၃၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၆၇Mdy-101​ဒေါ်နွယ်နီလှိုင်၁၃/တကန(နိုင်)၂၅၄၅၆၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၆၈Mdy-102​ဒေါ်​အေမီဗိုလ်9/SaKaNa(N)၀၉၀၅၆၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၃၆၉Mdy-102ဒေါ်မျိုးမြတ်သူ၉/နထက(နိုင်)၁၄၉၇၅၄ဦးစီးအရာရှိ(ကွန်ပျူတာ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၃၇၀Mdy-102ဒေါ်မျိုးမြတ်သူ၉/နထက(နိုင်)၁၄၉၇၅၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၇၁Mdy-102​ဒေါ်​အေမီဗိုလ်9/SaKaNa(N)၀၉၀၅၆၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၇၂Mdy-103မကေခိုင်ဦး၉/ကဆန(နိုင်)၁၂၉၈၄၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၇၃Mdy-103ဒေါ်ပိုးဖြူစင်သော်၅/ဗမန(နိုင်)၀၆၁၈၇၆ဌာနခွဲမှူး (လျှပ်စစ်)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၃၇၄Mdy-103ဒေါ်ပိုးဖြူစင်သော်၅/ဗမန(နိုင်)၀၆၁၈၇၆လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၃၇၅Mdy-103ဒေါ်ပိုးဖြူစင်သော်၅/ဗမန(နိုင်)၀၆၁၈၇၆ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၃၇၆Mdy-103ဒေါ်ပိုးဖြူစင်သော်၅/ဗမန(နိုင်)၀၆၁၈၇၆ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၃၇၇Mdy-104မဝါဝါအောင်5/KaBaLa(N)၁၉၀၃၅၈ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၃၇၈Mdy-104မဝါဝါအောင်5/KaBaLa(N)၁၉၀၃၅၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၃၇၉Mdy-104ဒေါ်ကျော့ယမင်းဝင်းသန့်၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၀၉၅၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၈၀Mdy-105ဒေါ်ယမင်းခင်5/SaKaNa(N)၂၂၃၅၇၉ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၃၈၁Mdy-105ဒေါ်ယမင်းခင်5/SaKaNa(N)၂၂၃၅၇၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၃၈၂Mdy-105ဒေါ်သင်းသင်းအောင်၉/မသန(နိုင်)၁၀၈၂၀၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၈၃Mdy-106ဒေါ်စုလှိုင်ထွန်း၅/ဝသန(နိုင်)၀၆၃၅၄၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၈၄Mdy-106မဇာဇာအောင်1/MaKaTa(N)၁၂၃၆၉၇ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၃၈၅Mdy-106မဇာဇာအောင်1/MaKaTa(N)၁၂၃၆၉၇ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၃၈၆Mdy-107မဝင့်ဝါရွှေ5/KaLaTa(N)၁၀၂၁၃၅ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၃၈၇Mdy-107မယမုံဦး9/AhMaZa(N)၀၃၀၈၄၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၈၈Mdy-107မဝင့်ဝါရွှေ5/KaLaTa(N)၁၀၂၁၃၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန(၁)အခွန်အယူခံအဖွဲ့ရုံး
၃၈၉Mdy-108Ei Ei Myo Thu8/YaNaKha(N)၁၂၆၈၇၂ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၃၉၀Mdy-108Ei Ei Myo Thu8/YaNaKha(N)၁၂၆၈၇၂ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၃၉၁Mdy-108Ei Ei Myo Thu8/YaNaKha(N)၁၂၆၈၇၂ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၃၉၂Mdy-108စုစုလွင်၁၃/တကန(နိုင်)၃၀၂၃၉၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၉၃Mdy-109ဒေါ်ပိုင်သက်မွန်5/MaYaNa(N)၂၅၈၇၇၆ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၃၉၄Mdy-109ဒေါ်ပိုင်သက်မွန်5/MaYaNa(N)၂၅၈၇၇၆ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၃၉၅Mdy-109ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်၉/ကပတ(နိုင်)၂၃၇၉၆၁ဦးစီးအရာရှိစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၃၉၆Mdy-109ဒေါ်ဝင်းဝင်းသော်၉/ကပတ(နိုင်)၂၃၇၉၆၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၃၉၇Mdy-110ဟန်နီစိုး၁၃/တကန(နိုင်)၂၁၅၈၆၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၃၉၈Mdy-110စိမ့်သစ္စာဦး9/KhaAhZa(N)၀၃၃၈၀၀ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၃၉၉Mdy-110စိမ့်သစ္စာဦး9/KhaAhZa(N)၀၃၃၈၀၀ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၄၀၀Mdy-110ဟန်နီစိုး၁၃/တကန(နိုင်)၂၁၅၈၆၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၀၁Mdy-111ဒေါ်တင်နီလာမြင့်5/KaThaNa(N)၀၉၅၂၆၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၄၀၂Mdy-111ဒေါ်တင်နီလာမြင့်5/KaThaNa(N)၀၉၅၂၆၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၀၃Mdy-111ေဒၚစုစုလြင္5/KaNaNa(N)၀၉၆၀၁၇ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌရုံး
၄၀၄Mdy-111ေဒၚစုစုလြင္5/KaNaNa(N)၀၉၆၀၁၇ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၄၀၅Mdy-112ခင်ဦးခင်13/LaYaNa(N)၁၃၅၃၅၅ဦးစီးအရာရှိ(ဥပဒေ)အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၄၀၆Mdy-112Daw Htet Htet Thaw၉/ပဥလ(နိုင်)၀၃၁၅၇၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၀၇Mdy-112Daw Htet Htet Thaw၉/ပဥလ(နိုင်)၀၃၁၅၇၆ဦးစီးအရာရှိအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
၄၀၈Mdy-112ခင်ဦးခင်13/LaYaNa(N)၁၃၅၃၅၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၀၉Mdy-112ခင်ဦးခင်13/LaYaNa(N)၁၃၅၃၅၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၄၁၀Mdy-112ခင်ဦးခင်13/LaYaNa(N)၁၃၅၃၅၅ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၄၁၁Mdy-113ဒေါ်မေဖြိုးအောင်9/PaOuLa(N)၀၃၉၂၀၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၁၂Mdy-113ဒေါ်အိမ့်သက်ခိုင်၉/မဟမ(နိုင်)၀၅၅၆၄၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၄၁၃Mdy-113ဒေါ်မေဖြိုးအောင်9/PaOuLa(N)၀၃၉၂၀၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၁၄Mdy-113ဒေါ်မေဖြိုးအောင်9/PaOuLa(N)၀၃၉၂၀၁ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၄၁၅Mdy-113ဒေါ်အိမ့်သက်ခိုင်၉/မဟမ(နိုင်)၀၅၅၆၄၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၁၆Mdy-113ဒေါ်မေဖြိုးအောင်9/PaOuLa(N)၀၃၉၂၀၁ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၄၁၇Mdy-114နန်းမွန်းမိန်း13/ThaPaNa(N)၀၆၃၈၄၀ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
၄၁၈Mdy-114ဒေါ်ဝါဝါလွင်၈/မကန(နိုင်)၂၇၈၁၇၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၁၉Mdy-114နန်းမွန်းမိန်း13/ThaPaNa(N)၀၆၃၈၄၀ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန
၄၂၀Mdy-115မအိကေခိုင်ချို9/PaThaKa(N)၁၄၈၃၉၆ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၄၂၁Mdy-115မအိကေခိုင်ချို9/PaThaKa(N)၁၄၈၃၉၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၂၂Mdy-115စုမြတ်ညိမ်း9/PaMaNa(N)၂၅၃၉၅၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၂၃Mdy-116ဒေါ်အိအိဖြိုး၅/ရဘန(နိုင်)၁၈၄၄၀၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၂၄Mdy-116စုစန္ဒီထွန်း1/MaKaNa(N)၁၃၈၈၇၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၂၅Mdy-116စုစန္ဒီထွန်း1/MaKaNa(N)၁၃၈၈၇၂ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၄၂၆Mdy-117မစုနိုင်မိုး၉/ပသက(နိုင်)၁၄၈၃၆၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၂၇Mdy-117မစုနိုင်မိုး၉/ပသက(နိုင်)၁၄၈၃၆၈ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၄၂၈Mdy-117ဒေါ်နန်းထွေး၈/နမန(နိုင်)၁၈၄၀၈၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၂၉Mdy-118ဒေါ်ခင်ထားမေ8/SaTaYa(N)၀၃၅၁၇၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၃၀Mdy-118ဒေါ်အေးအေးမြ၁၂/မရက(နိုင်)၈၆၈၁၅၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၃၁Mdy-118ဒေါ်အေးအေးမြ၁၂/မရက(နိုင်)၈၆၈၁၅၅ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၄၃၂Mdy-118ဒေါ်ခင်ထားမေ8/SaTaYa(N)၀၃၅၁၇၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၄၃၃Mdy-119Daw Khin Sandar Maw5/DaPaYa(N)၁၃၁၀၃၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၃၄Mdy-119ဒေါ်အေးမြတ်မွန်5/TaSaNa(N)၁၁၆၅၃၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၃၅Mdy-119Daw Khin Sandar Maw5/DaPaYa(N)၁၃၁၀၃၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၄၃၆Mdy-120မအေးသီတာ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၁၈၅၈၁လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၄၃၇Mdy-120မဝင်းနုခိုင်5/MaKaNa(N)၀၇၁၀၁၆ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၄၃၈Mdy-120မဝင်းနုခိုင်5/MaKaNa(N)၀၇၁၀၁၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၃၉Mdy-120မအေးသီတာ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၁၈၅၈၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၄၀Mdy-121ဒေါ်မြတ်ရွှေစင်မြင့်9/TaThaNa(N)၁၅၂၂၂၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၄၁Mdy-121ဒေါ်ဝတ်ရည်ကျော်9/MaHtaLa(N)၂၂၉၃၈၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၄၂Mdy-121ဒေါ်မြတ်ရွှေစင်မြင့်9/TaThaNa(N)၁၅၂၂၂၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၄၃Mdy-122ဒေါ်အေးချမ်းစေလွင်5/KhaTaNa(N)၀၂၂၉၆၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၄၄၄Mdy-122ဒေါ်သွယ်နန်းဦး၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၇၅၁၂ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၄၄၅Mdy-122ဒေါ်အေးချမ်းစေလွင်5/KhaTaNa(N)၀၂၂၉၆၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၄၆Mdy-122ဒေါ်သွယ်နန်းဦး၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၇၅၁၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၄၇Mdy-123ဒေါ်မေမြတ်နွယ်၉/သစန(နိုင်)၁၇၉၂၃၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၄၈Mdy-123ဒေါ်စုချစ်ရည်မျိုး9/KhaAhZa(N)၀၄၃၀၅၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၄၉Mdy-123ဒေါ်မေမြတ်နွယ်၉/သစန(နိုင်)၁၇၉၂၃၀ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၄၅၀Mdy-124ဉီးပာိန်းထက်9/MaLaNa(N)၁၂၃၆၄၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၅၁Mdy-124ဒေါ်နန်းသဉ္ဇာအောင်5/TaSaNa(N)၁၃၄၂၄၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၅၂Mdy-124ဉီးပာိန်းထက်9/MaLaNa(N)၁၂၃၆၄၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၅၃Mdy-124ဒေါ်နန်းသဉ္ဇာအောင်5/TaSaNa(N)၁၃၄၂၄၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၄၅၄Mdy-125ဖြိုးဝေဦး9/NaHtaKa(N)၁၆၂၆၃၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၄၅၅Mdy-125ဖြိုးဝေဦး9/NaHtaKa(N)၁၆၂၆၃၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၅၆Mdy-125ဖြိုးဝေဦး9/NaHtaKa(N)၁၆၂၆၃၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၅၇Mdy-125မယုယုအောင်5/MaYaNa(N)၂၅၄၇၃၀ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၄၅၈Mdy-125ဖြိုးဝေဦး9/NaHtaKa(N)၁၆၂၆၃၆ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၄၅၉Mdy-125မယုယုအောင်5/MaYaNa(N)၂၅၄၇၃၀ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၄၆၀Mdy-125မယုယုအောင်5/MaYaNa(N)၂၅၄၇၃၀ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၄၆၁Mdy-126Aye Mya Thaw Tar9/PaThaKa(N)၁၃၇၄၆၆ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၄၆၂Mdy-126Aye Mya Thaw Tar9/PaThaKa(N)၁၃၇၄၆၆ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၄၆၃Mdy-126ဥာဏ်သိန်းစိုး13/KaHaNa(N)၀၃၂၀၂၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၆၄Mdy-126ဥာဏ်သိန်းစိုး13/KaHaNa(N)၀၃၂၀၂၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၆၅Mdy-126ဥာဏ်သိန်းစိုး13/KaHaNa(N)၀၃၂၀၂၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၄၆၆Mdy-127ဒေါ်မိုးသုခ13/LaKaNa(N)၀၀၄၁၉၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၆၇Mdy-127မောင်လွှမ်းနိုင်8/YaSaKa(N)၂၃၆၄၃၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၄၆၈Mdy-127မောင်လွှမ်းနိုင်8/YaSaKa(N)၂၃၆၄၃၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၆၉Mdy-127ဒေါ်မိုးသုခ13/LaKaNa(N)၀၀၄၁၉၃ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၄၇၀Mdy-128Zaw Paing၅/ကနန(နိုင်)၁၁၀၈၁၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၇၁Mdy-128မစိုးယုယုအောင်9/MaThaNa(N)၁၄၁၂၈၀ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၄၇၂Mdy-128Zaw Paing၅/ကနန(နိုင်)၁၁၀၈၁၉ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၄၇၃Mdy-128မစိုးယုယုအောင်9/MaThaNa(N)၁၄၁၂၈၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၇၄Mdy-129Ja san seng၁/မကန(နိုင်)၂၀၃၉၀၀ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၄၇၅Mdy-129Ja san seng၁/မကန(နိုင်)၂၀၃၉၀၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၇၆Mdy-129U Kyi Zaw Thant၉/ပသက(နိုင်)၁၂၉၉၀၂လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၄၇၇Mdy-129U Kyi Zaw Thant၉/ပသက(နိုင်)၁၂၉၉၀၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၇၈Mdy-130ဦးသိန်းဇော်9/KhaAhZa(N)၀၄၃၇၂၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၇၉Mdy-130ဒေါ်သီရိအောင်၈/မရန(N)၁၆၆၀၇၇ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၄၈၀Mdy-130ဒေါ်သီရိအောင်၈/မရန(N)၁၆၆၀၇၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၈၁Mdy-131ဦးစိုင်းအာကာထက်၉/မထလ(နိုင်)၂၈၅၃၃၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၄၈၂Mdy-131ဦးစိုင်းအာကာထက်၉/မထလ(နိုင်)၂၈၅၃၃၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၈၃Mdy-131မမေသော်တာကျော်1/MaKaTa(N)၁၃၅၃၈၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၈၄Mdy-131မမေသော်တာကျော်1/MaKaTa(N)၁၃၅၃၈၈ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၄၈၅Mdy-132ေမာင်ဇင်မင်းထက်၈/ပမန(နိုင်)၁၅၅၈၂၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၄၈၆Mdy-132ဒေါ်သိမ့်ဖြိုးဝေ၉/ညဥန(နိုင်)၁၁၈၅၁၄လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၄၈၇Mdy-132ဒေါ်သိမ့်ဖြိုးဝေ၉/ညဥန(နိုင်)၁၁၈၅၁၄ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌရုံး
၄၈၈Mdy-132ဒေါ်သိမ့်ဖြိုးဝေ၉/ညဥန(နိုင်)၁၁၈၅၁၄လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၄၈၉Mdy-132ေမာင်ဇင်မင်းထက်၈/ပမန(နိုင်)၁၅၅၈၂၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၉၀Mdy-133ကျော်ကျော်နိုင်9/MaHaMa(N)၀၁၉၅၀၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၉၁Mdy-133ကျော်ကျော်နိုင်9/MaHaMa(N)၀၁၉၅၀၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၄၉၂Mdy-133ဒေါ်ဝင်းပပ၈/အလန(နိုင်)၁၈၆၂၇၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၄၉၃Mdy-133ဒေါ်ဝင်းပပ၈/အလန(နိုင်)၁၈၆၂၇၂ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန
၄၉၄Mdy-134ဦးနေမင်းသူရိန်8/NaMaNa(N)၁၇၆၃၁၄ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၄၉၅Mdy-134ဦးနေမင်းသူရိန်8/NaMaNa(N)၁၇၆၃၁၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၄၉၆Mdy-134ဒေါ်ထွန်းရီမေခင်၉/ပသက(နိုင်)၁၃၇၅၁၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၄၉၇Mdy-134ဒေါ်ထွန်းရီမေခင်၉/ပသက(နိုင်)၁၃၇၅၁၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၄၉၈Mdy-135မယဉ်မျိုးအေး5/KaBaLa(N)၁၉၈၆၈၈ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၄၉၉Mdy-135မယဉ်မျိုးအေး5/KaBaLa(N)၁၉၈၆၈၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၅၀၀Mdy-135မောင်ဇေယျာလင်းထက် ၉/ညဥန(နိုင်)၂၃၀၉၃၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၀၁Mdy-135မောင်ဇေယျာလင်းထက် ၉/ညဥန(နိုင်)၂၃၀၉၃၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၅၀၂Mdy-136ထွန်းမင်းလတ်1/MaKaNa(N)၂၂၅၂၉၇ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၅၀၃Mdy-136ထွန်းမင်းလတ်1/MaKaNa(N)၂၂၅၂၉၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၀၄Mdy-136ဒေါ်ဝတ်ရည်လှိုင်9/AhMaZa(N)၀၆၄၁၃၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၅၀၅Mdy-136ဒေါ်ဝတ်ရည်လှိုင်9/AhMaZa(N)၀၆၄၁၃၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၅၀၆Mdy-137မသူဇာ၀င်း9/PaKaKha(N)၀၂၀၅၀၆လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန သမဝါယမကောလိပ် (ဖောင်ကြီး၊ မန္တလေး)
၅၀၇Mdy-137ဦးရဲထက်လှိုင်၉/ကဆန(နိုင်)၂၁၇၆၈၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၀၈Mdy-137မသူဇာ၀င်း9/PaKaKha(N)၀၂၀၅၀၆လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၅၀၉Mdy-138ဦးထက်အောင်၅/စကန(နိုင်)၂၄၀၁၀၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၁၀Mdy-138မဆုပန်နှင်း9/KaPaTa(N)၂၆၅၉၈၁လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၅၁၁Mdy-138မဆုပန်နှင်း9/KaPaTa(N)၂၆၅၉၈၁လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၅၁၂Mdy-138မဆုပန်နှင်း9/KaPaTa(N)၂၆၅၉၈၁လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၅၁၃Mdy-139ကျော်သီဟ၅/မကန(နိုင်)၀၈၂၀၂၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၁၄Mdy-139ဒေါ်အိမေဇင်၁၂/မရက(နိုင်)၇၂၀၁၂၈လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၅၁၅Mdy-139ဒေါ်အိမေဇင်၁၂/မရက(နိုင်)၇၂၀၁၂၈လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၅၁၆Mdy-140မဇာနည်ဖြိုးထွေး9/NgaThaYa(N)၀၀၇၉၈၉လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၅၁၇Mdy-140ဦးဟန်ထက်အောင်5/MaYaNa(N)၂၇၆၁၅၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၁၈Mdy-140ဦးဟန်ထက်အောင်5/MaYaNa(N)၂၇၆၁၅၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၁၉Mdy-140မဇာနည်ဖြိုးထွေး9/NgaThaYa(N)၀၀၇၉၈၉လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၅၂၀Mdy-140ဦးဟန်ထက်အောင်5/MaYaNa(N)၂၇၆၁၅၇ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၅၂၁Mdy-140ဦးဟန်ထက်အောင်5/MaYaNa(N)၂၇၆၁၅၇ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၅၂၂Mdy-141ကျော်ဇေယျာထွန်း5/PhaPaNa(N)၀၆၆၆၄၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၅၂၃Mdy-141Daw Ei Shwe Sin Min Htun၅/မရန(နိုင်)၂၉၈၆၆၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၅၂၄Mdy-141ကျော်ဇေယျာထွန်း5/PhaPaNa(N)၀၆၆၆၄၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၂၅Mdy-141Daw Ei Shwe Sin Min Htun၅/မရန(နိုင်)၂၉၈၆၆၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၅၂၆Mdy-141Daw Ei Shwe Sin Min Htun၅/မရန(နိုင်)၂၉၈၆၆၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၅၂၇Mdy-141ကျော်ဇေယျာထွန်း5/PhaPaNa(N)၀၆၆၆၄၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၂၈Mdy-141ကျော်ဇေယျာထွန်း5/PhaPaNa(N)၀၆၆၆၄၂ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၅၂၉Mdy-142မောင်နေဝင်းသူ8/YaNaKha(N)၁၁၆၂၁၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၃၀Mdy-142မောင်နေဝင်းသူ8/YaNaKha(N)၁၁၆၂၁၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၃၁Mdy-142မကြည်ဖြူထွန်းစံ၅/ခဥတ(နိုင်)၁၂၆၈၃၀လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန သမဝါယမကောလိပ် (ဖောင်ကြီး၊ မန္တလေး)
၅၃၂Mdy-142မကြည်ဖြူထွန်းစံ၅/ခဥတ(နိုင်)၁၂၆၈၃၀လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၅၃၃Mdy-143ကောင်းထွဋ်ဟန် ၉/ခအဇ(နိုင်)၀၄၆၀၆၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၃၄Mdy-143ဒေါ်နန်းစုစုမွန်၅/စကန(နိုင်)၂၄၈၈၀၇လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၅၃၅Mdy-143ကောင်းထွဋ်ဟန် ၉/ခအဇ(နိုင်)၀၄၆၀၆၈လက်ထောက်မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၅၃၆Mdy-143ဒေါ်နန်းစုစုမွန်၅/စကန(နိုင်)၂၄၈၈၀၇လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန သမဝါယမကောလိပ် (ဖောင်ကြီး၊ မန္တလေး)
၅၃၇Mdy-144ဦးရဲလင်းအောင်9/TaTaOu(N)၁၄၇၄၈၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၃၈Mdy-144ဒေါ်ရွှေယမင်း၉/မလန(နိုင်)၀၉၉၆၇၉လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၅၃၉Mdy-144ဒေါ်ရွှေယမင်း၉/မလန(နိုင်)၀၉၉၆၇၉လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန သမဝါယမကောလိပ် (ဖောင်ကြီး၊ မန္တလေး)
၅၄၀Mdy-145မထက်ရွှေရည်၅/စကန(နိုင်)၂၃၇၃၉၆လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၅၄၁Mdy-145ဦးအတာစိုး၉/ပဥလ(နိုင်)၀၁၄၃၁၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၅၄၂Mdy-145မထက်ရွှေရည်၅/စကန(နိုင်)၂၃၇၃၉၆ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌရုံး
၅၄၃Mdy-145ဦးအတာစိုး၉/ပဥလ(နိုင်)၀၁၄၃၁၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၄၄Mdy-146ဦးရဲမာန်၅/ဆလက(နိုင်)၀၇၉၆၀၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၄၅Mdy-146မောင်စိုးသန်းထိုက်5/KaLaTa(N)၁၁၀၅၅၈ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၅၄၆Mdy-146ဦးရဲမာန်၅/ဆလက(နိုင်)၀၇၉၆၀၈ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၅၄၇Mdy-147ဦးထွန်းနေဝင်း9/MaHtaLa(N)၃၂၃၉၈၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၅၄၈Mdy-147ဦးထွန်းနေဝင်း9/MaHtaLa(N)၃၂၃၉၈၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၄၉Mdy-147ဦးအောင်ကျော်ဖြိုး5/YaBaNa(N)၁၉၇၂၆၅လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၅၅၀Mdy-148ဇော်ဝင်းလှိုင်၅/မရန(နိုင်)၃၁၇၀၉၅ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၅၅၁Mdy-148ဇော်ဝင်းလှိုင်၅/မရန(နိုင်)၃၁၇၀၉၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၅၂Mdy-148ဦး​ကျော်မျိုးသန့်9/AhMaZa(N)၀၂၃၂၂၇လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၅၅၃Mdy-149ဦးကျော််ဇင်သက်၅/မလန(နိုင်)၀၃၈၁၆၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၅၄Mdy-149မောင်နေဝင်းသူ8/YaNaKha(N)၁၁၆၂၁၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၅၅Mdy-149မောင်နေဝင်းသူ8/YaNaKha(N)၁၁၆၂၁၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၅၆Mdy-150ဦးဇေယျာမြင့်9/SaKaNa(N)၀၆၂၈၁၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၅၅၇Mdy-150ဦးသိုက်ထွန်းအောင်5/WaLaNa(N)၁၁၉၀၆၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၅၈Mdy-150ဦးဇေယျာမြင့်9/SaKaNa(N)၀၆၂၈၁၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၅၉Mdy-151ဦးရဲမင်းစိုး၈/မလန(N)၁၁၀၉၃၄ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၅၆၀Mdy-151ဦးမြတ်မင်းသစ်5/TaMaNa(N)၀၅၈၀၃၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၆၁Mdy-151ဦးမြတ်မင်းသစ်5/TaMaNa(N)၀၅၈၀၃၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၅၆၂Mdy-152ဦးစိုးရွှေ9/PaMaNa(N)၂၁၆၆၁၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၅၆၃Mdy-152ဦးချစ်ကိုကို5/MaYaNa(N)၂၄၈၅၁၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၅၆၄Mdy-152ဦးချစ်ကိုကို5/MaYaNa(N)၂၄၈၅၁၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၆၅Mdy-153ဦးအောင်ရဲလင်း9/KaSaNa(N)၁၄၅၆၃၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၅၆၆Mdy-153ဦးရဲရင့်အောင်၅/မရန(နိုင်)၃၀၀၀၅၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၅၆၇Mdy-153ဦးရဲရင့်အောင်၅/မရန(နိုင်)၃၀၀၀၅၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၆၈Mdy-154ဦးသိန်းဌေးအောင်9/MaHtaLa(N)၃၃၂၄၁၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၅၆၉Mdy-154Aung Paing Soe၇/ဒဥန(နိုင်)၁၅၀၄၈၇လက်ထောက်မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၅၇၀Mdy-154Aung Paing Soe၇/ဒဥန(နိုင်)၁၅၀၄၈၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၇၁Mdy-155ဦးကောင်းမြတ်ဇော်5/KaMaNa(N)၀၀၀၁၂၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၇၂Mdy-155ဦးသိန်းသန်းထွေး5/WaLaNa(N)၁၅၂၇၅၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၅၇၃Mdy-156ဒေါ်လဇိန်မိုင်ဆန်း/ Daw Lazing Mai San1/MaMaNa(N)၀၄၅၆၅၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၅၇၄Mdy-156ဦးကျော်ကိုဌေး ၇/ရတန(နိုင်)၁၁၅၁၈၇လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၅၇၅Mdy-156ဦးကျော်ကိုဌေး ၇/ရတန(နိုင်)၁၁၅၁၈၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၇၆Mdy-157ဦးသန်းတိုးအောင်9/NaHtaKa(N)၂၀၇၇၃၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၇၇Mdy-157ဦးသူရအောင်5/MaYaNa(N)၂၆၃၇၃၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၅၇၈Mdy-158ဦးလင်းထက်နိုင်၅/စကန(နိုင်)၁၅၄၇၇၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၅၇၉Mdy-158ဦးနိုင်မြင့်ထက်၁၃/တကန(နိုင်)၂၄၀၀၀၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၅၈၀Mdy-158ဦးလင်းထက်နိုင်၅/စကန(နိုင်)၁၅၄၇၇၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၈၁Mdy-159ဦးဟိန်းမင်းဇာ၇/မလန(နိုင်)၀၈၆၉၃၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၅၈၂Mdy-159ဦးဟိန်းမင်းဇာ၇/မလန(နိုင်)၀၈၆၉၃၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၈၃Mdy-159ဦးတင့်လှိုင်5/KaBaLa(N)၁၈၄၀၃၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၅၈၄Mdy-160မောင်ကျော်ဇောထက်၅/ဟမလ(နိုင်)၁၅၂၈၀၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၈၅Mdy-160ဦးသတိုးသူ၉/မသန(နိုင်)၁၅၆၅၀၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၅၈၆Mdy-161ဦးမြတ်မင်းညီ၁၀/သထန(နိုင်)၂၀၂၅၈၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၅၈၇Mdy-161ဦးဟိန်းမင်းထွန်း5/MaMaNa(N)၀၈၅၅၅၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၈၈Mdy-162ဒေါ်ဖြူဖြူလဲ့ရည်9/KaSaNa(N)၁၅၉၄၉၆လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၅၈၉Mdy-162သန့်ဇင်ထက်1/MaKaNa(N)၂၀၀၉၂၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၅၉၀Mdy-162သန့်ဇင်ထက်1/MaKaNa(N)၂၀၀၉၂၃ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၅၉၁Mdy-163ဒေါ်လဲ့ဝေထွန်း9/MaKhaNa(N)၂၁၆၀၁၃လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၅၉၂Mdy-163မောင်ဟိန်းလင်းဦး၅/ရဘန(နိုင်)၁၉၅၉၈၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၅၉၃Mdy-163မောင်ဟိန်းလင်းဦး၅/ရဘန(နိုင်)၁၉၅၉၈၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၅၉၄Mdy-164Saw Kyawt Kay Khaing/၀၂၈၃၀၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၅၉၅Mdy-164မနီနီဝင်း9/NyaOuNa(N)၁၅၃၅၃၅လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၅၉၆Mdy-165ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဝင်း၉/မထလ(နိုင်)၂၉၆၀၀၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၅၉၇Mdy-165ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဝင်း၉/မထလ(နိုင်)၂၉၆၀၀၉လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၅၉၈Mdy-165မတင်ဇာထွေး9/TaThaNa(N)၂၁၇၆၉၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၅၉၉Mdy-165ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဝင်း၉/မထလ(နိုင်)၂၉၆၀၀၉ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၆၀၀Mdy-166ဒေါ်လွင်မီမီခိုင်၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၁၉၀၉ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၆၀၁Mdy-166နန္ဒာအိလှိုင်13/MaYaNa(N)၀၄၁၅၉၅လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၆၀၂Mdy-166ဒေါ်လွင်မီမီခိုင်၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၁၉၀၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၀၃Mdy-167ဒေါ်သိမ့်သိမ့်ဌေး၁၃/ကလန(နိုင်)၀၇၇၆၄၂ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၆၀၄Mdy-167မသန်းသန်း​ထွေး၉/ပဘန(နိုင်)၂၂၅၆၄၉ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၆၀၅Mdy-167မသန်းသန်း​ထွေး၉/ပဘန(နိုင်)၂၂၅၆၄၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၀၆Mdy-168ဒေါ်စုနှင်းဝေ5/PaLaNa(N)၀၈၃၁၇၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၀၇Mdy-168မမေမီလင်း5/WaThaNa(N)၀၆၄၀၄၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၀၈Mdy-169ရတီမွန်၅/ရဘန(နိုင်)၂၀၆၇၇၄လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၆၀၉Mdy-169ဒေါ်စိုးမြတ်သူ9/ThaSaNa(N)၁၅၅၅၈၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၁၀Mdy-169ရတီမွန်၅/ရဘန(နိုင်)၂၀၆၇၇၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၁၁Mdy-170Hla Myat Hnin9/ThaPaKa(N)၀၆၄၄၀၇ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၆၁၂Mdy-170ဒေါ်ဟန်နီဘိုဘို5/YaBaNa(N)၁၇၅၅၇၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၁၃Mdy-170Hla Myat Hnin9/ThaPaKa(N)၀၆၄၄၀၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၁၄Mdy-171ဒေါ်မေသဇင်ထွန်း9/AhMaZa(N)၀၅၄၄၀၂ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၆၁၅Mdy-171မအေးချမ်းဝေ၉/စကန(နိုင်)၀၉၇၁၇၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၁၆Mdy-171မအေးချမ်းဝေ၉/စကန(နိုင်)၀၉၇၁၇၅ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၆၁၇Mdy-172စန္ဒာအောင်5/MaYaNa(N)၂၂၂၈၀၂လက်ထောက်ကထိက(ကွန်ပျူတာ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၆၁၈Mdy-172စန္ဒာအောင်5/MaYaNa(N)၂၂၂၈၀၂ဦးစီးအရာရှိ(သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာ)ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
၆၁၉Mdy-172ဦးမင်းမင်းနိုင်၁၃/ကမန(နိုင်)၁၀၃၃၉၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၂၀Mdy-172စန္ဒာအောင်5/MaYaNa(N)၂၂၂၈၀၂ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၆၂၁Mdy-173ဒေါ်ငွေဇင်ထွန်း9/MaHtaLa(N)၂၇၄၅၁၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၂၂Mdy-173ဒေါ်ငွေဇင်ထွန်း9/MaHtaLa(N)၂၇၄၅၁၀လက်ထောက်မန်နေဂျာ(ဘဏ္ဍာ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၆၂၃Mdy-173ဒေါ်ဖြူလဲ့ဇင်9/MaKhaNa(N)၂၇၃၈၆၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၆၂၄Mdy-174ဒေါ်ညိုမီသက်၉/ခအဇ(နိုင်)၀၇၂၁၄၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၂၅Mdy-174ဒေါ်ညိုမီသက်၉/ခအဇ(နိုင်)၀၇၂၁၄၈လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၆၂၆Mdy-174ဒေါ်စုမြတ်ခိုင်၅/ပလဘ(နိုင်)၀၆၈၆၃၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၆၂၇Mdy-175ေဒါ်ငု၀ါေအာင်၇/သကန(နိုင်)၁၀၄၉၉၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၂၈Mdy-175ဒေါ်မိုးမိုးမြင့်1/MaKaNa(N)၁၃၂၉၃၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၆၂၉Mdy-176ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာထွန်း၅/အရတ(နိုင်)၀၉၀၄၃၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၃၀Mdy-176ဒေါ်နန်းဟန်နီလင်းကို13/KaMaNa(N)၁၀၁၂၁၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၆၃၁Mdy-176ဒေါ်နန်းဟန်နီလင်းကို13/KaMaNa(N)၁၀၁၂၁၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၆၃၂Mdy-177ဝါဝါအောင်5/HaMaLa(N)၀၈၂၇၆၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၆၃၃Mdy-177ဒေါ်ကြူကြူသင်း၅/ဘတလ(နိုင်)၁၀၃၁၂၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၃၄Mdy-178ဒေါ်ဂျူးမီမီကျော်/၀၆၈၁၄၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၆၃၅Mdy-178ဒေါ်ဂျူးမီမီကျော်/၀၆၈၁၄၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၆၃၆Mdy-178မအေးမြတ်သူ5/WaLaNa(N)၁၆၂၄၀၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၃၇Mdy-178ဒေါ်ဂျူးမီမီကျော်/၀၆၈၁၄၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၆၃၈Mdy-179ဒေါ်နှင်းနှင်းဝေ၉/မဟမ(နိုင်)၀၂၄၂၉၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၃၉Mdy-179ဒေါ်ခင်ပြည့်သူ 5/KaLaTa(N)၁၀၀၉၂၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၆၄၀Mdy-180khaing zar linn9/MaHtaLa(N)၂၃၇၁၈၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၄၁Mdy-180khaing zar linn9/MaHtaLa(N)၂၃၇၁၈၆ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
၆၄၂Mdy-180ဒေါ်ဆွေဇင်ဦး5/KaLaWa(N)၀၄၁၃၆၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၆၄၃Mdy-181ဒေါ်သဇင်၁၂/ဥကတ(နိုင်)၀၀၅၁၁၀ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၆၄၄Mdy-181မသော်သီးချော၅/လရန(နိုင်)၀၀၇၄၁၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၆၄၅Mdy-181မသော်သီးချော၅/လရန(နိုင်)၀၀၇၄၁၆ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၆၄၆Mdy-182ဒေါ်မိနော်ထူးထူးကျော်၉/မဟမ(နိုင်)၀၅၉၅၄၆ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၆၄၇Mdy-182ဟန်ထွန်းဇော်5/SaKaNa(N)၂၃၈၂၅၄ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၆၄၈Mdy-183ဒေါ်ရွှေရည်ခင်မောင်သန်း9/MaHaMa(N)၀၄၁၈၀၇ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၆၄၉Mdy-183ဒေါ်သဲစုကြည်(ခ)သဲဲစုမွန်9/MaHaMa(N)၀၂၈၉၇၆ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၆၅၀Mdy-183ဒေါ်ရွှေရည်ခင်မောင်သန်း9/MaHaMa(N)၀၄၁၈၀၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၆၅၁Mdy-183ဒေါ်ရွှေရည်ခင်မောင်သန်း9/MaHaMa(N)၀၄၁၈၀၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၆၅၂Mdy-184ဒေါ်ကံ့ကော်ခင်၉/အမဇ(နိုင်)၀၆၉၃၅၄ဦးစီးအရာရှိစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၆၅၃Mdy-184Daw Khin Myat Noe Oo9/PaKaKha(N)၀၁၃၀၂၁ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၆၅၄Mdy-184ဒေါ်ကံ့ကော်ခင်၉/အမဇ(နိုင်)၀၆၉၃၅၄ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၆၅၅Mdy-184ဒေါ်ကံ့ကော်ခင်၉/အမဇ(နိုင်)၀၆၉၃၅၄ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၆၅၆Mdy-185မရွှေရည်ဖူးမြတ်သွယ်၁/မကန(နိုင်)၂၁၈၄၀၁ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၆၅၇Mdy-185ဒေါ်နှင်းနှင်းစိန်1/HaPaNa(N)၀၀၇၅၁၄ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၆၅၈Mdy-185မရွှေရည်ဖူးမြတ်သွယ်၁/မကန(နိုင်)၂၁၈၄၀၁ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၆၅၉Mdy-186ဒေါ်မြတ်သီရိကျော်၇/ပမန(နိုင်)၂၀၅၈၀၂လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၆၆၀Mdy-186ဒေါ်မြတ်သီရိကျော်၇/ပမန(နိုင်)၂၀၅၈၀၂ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၆၆၁Mdy-186ဒေါ်စောပြည့်လင်း5/KaLaTa(N)၀၉၃၄၈၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၆၂Mdy-187​ဒေါ်အိသူဇာမြိုင်9/PaThaKa(N)၁၂၉၈၃၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၆၃Mdy-187အောင်ဆန်းဦး၁/မခဘ(နိုင်)၀၁၃၁၂၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၆၆၄Mdy-187အောင်ဆန်းဦး၁/မခဘ(နိုင်)၀၁၃၁၂၁ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၆၆၅Mdy-188myo ja htoi bu1/MaMaNa(N)၀၄၈၅၆၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၆၆Mdy-188စည်သူခင်ဇော်၉/တတဥ(နိုင်)၁၂၃၂၈၅လက်ထောက်မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၆၆၇Mdy-188စည်သူခင်ဇော်၉/တတဥ(နိုင်)၁၂၃၂၈၅ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၆၆၈Mdy-188myo ja htoi bu1/MaMaNa(N)၀၄၈၅၆၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၆၉Mdy-189ဦးကျော်ဇင်မြင့်၉/အမရ(နိုင်)၁၄၀၈၃၆လက်ထောက်မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၆၇၀Mdy-189ဒေါ်ယမင်းထွန်း၉/တတဥ(N)၁၂၂၆၈၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၇၁Mdy-189ဦးကျော်ဇင်မြင့်၉/အမရ(နိုင်)၁၄၀၈၃၆ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၆၇၂Mdy-190ဒေါ်ညိမ်းဆုဆုပို5/MaYaNa(N)၂၅၀၃၄၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၇၃Mdy-190ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဇင်ဝင်း၉/ခမစ(နိုင်)၀၄၇၅၃၂ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၆၇၄Mdy-190ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဇင်ဝင်း၉/ခမစ(နိုင်)၀၄၇၅၃၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၆၇၅Mdy-191ဒေါ်နှင်းလဲ့အေး၈/ဆဖန(နိုင်)၀၉၀၃၆၅ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၆၇၆Mdy-191ဒေါ်စပယ်ခင်၈/ပခက(နိုင်)၂၂၈၀၈၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၇၇Mdy-191ဒေါ်နှင်းလဲ့အေး၈/ဆဖန(နိုင်)၀၉၀၃၆၅ဦးစီးအရာရှိစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၆၇၈Mdy-192အောင်ထက်ပိုင်မှူး၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၅၁၅၆လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၆၇၉Mdy-192အောင်ထက်ပိုင်မှူး၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၅၁၅၆ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၆၈၀Mdy-192အောင်ထက်ပိုင်မှူး၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၅၁၅၆လက်ထောက်မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၆၈၁Mdy-192အေးစပယ်စိုး5/KaBaLa(N)၂၀၃၇၈၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၈၂Mdy-192အောင်ထက်ပိုင်မှူး၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၅၁၅၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၆၈၃Mdy-193ဒေါ်ခင်ဝေဖြိုး9/YaMaTha(N)၁၇၂၉၉၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၈၄Mdy-193ဦးသက်ကိုကို၅/ဝလန(နိုင်)၁၆၈၅၃၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၆၈၅Mdy-193ဦးသက်ကိုကို၅/ဝလန(နိုင်)၁၆၈၅၃၈ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၆၈၆Mdy-193ဒေါ်ခင်ဝေဖြိုး9/YaMaTha(N)၁၇၂၉၉၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၈၇Mdy-194ဦးပိုင်စိုးဦး5/SaLaKa(N)၁၀၅၉၅၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၆၈၈Mdy-194ဒေါ်အေးမြတ်နွယ်8/YaSaKa(N)၂၀၃၀၁၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၈၉Mdy-195Daw Myint Thandar Khaing8/SaLaNa(N)၁၃၂၉၂၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၉၀Mdy-195ထူးအောင်၉/တတဥ(နိုင်)၁၀၆၉၃၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၆၉၁Mdy-195ထူးအောင်၉/တတဥ(နိုင်)၁၀၆၉၃၅လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၆၉၂Mdy-195Daw Myint Thandar Khaing8/SaLaNa(N)၁၃၂၉၂၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၉၃Mdy-196ဒေါ်နန်းနန်းဝင်း13/LaYaNa(N)၁၇၇၆၃၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၉၄Mdy-196ထက်ဝေယံထွန်း၈/ပဖန(နိုင်)၁၁၆၄၉၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၆၉၅Mdy-197ရဲထက်ဇော်5/KaThaNa(N)၁၁၇၄၇၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၆၉၆Mdy-197ဒေါ်ဆုလဝန်းလွင်9/AhMaYa(N)၁၃၃၄၀၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၉၇Mdy-197ရဲထက်ဇော်5/KaThaNa(N)၁၁၇၄၇၇ဦးစီးအရာရှိအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
၆၉၈Mdy-198ဒေါ်ဇင်မာနှင်း 9/TaThaNa(N)၁၈၅၄၀၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၆၉၉Mdy-198ဒေါ်ဇင်မာနှင်း 9/TaThaNa(N)၁၈၅၄၀၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၀၀Mdy-198ခင်ဦးခင်13/LaYaNa(N)၁၃၅၃၅၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၀၁Mdy-198ခင်ဦးခင်13/LaYaNa(N)၁၃၅၃၅၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၇၀၂Mdy-198ခင်ဦးခင်13/LaYaNa(N)၁၃၅၃၅၅ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၇၀၃Mdy-198ခင်ဦးခင်13/LaYaNa(N)၁၃၅၃၅၅ဦးစီးအရာရှိ(ဥပဒေ)အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၇၀၄Mdy-199May Zin Myint Maung5/MaYaNa(N)၂၅၉၁၆၄ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၇၀၅Mdy-199May Zin Myint Maung5/MaYaNa(N)၂၅၉၁၆၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၀၆Mdy-199Ma Thandar Oo၉/နထက(နိုင်)၁၆၄၇၄၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၀၇Mdy-200ဒေါ်ချစ်ချစ်ဝိုင်း၉/သစန(နိုင်)၁၅၈၈၇၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၀၈Mdy-200မရွှေရည်ဦး8/PaKhaKa(N)၂၉၄၆၃၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၀၉Mdy-201Daw Moh Moh Htunn5/KaBaLa(N)၂၁၄၀၆၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၁၀Mdy-201မသိန်းစုစုစံ၈/မကန(နိုင်)၂၃၉၂၉၅ဦးစီးအရာရှိစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၇၁၁Mdy-201မသိန်းစုစုစံ၈/မကန(နိုင်)၂၃၉၂၉၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၁၂Mdy-202ဒေါ်အေးအေးမြင့်1/BaMaNa(N)၀၉၃၉၁၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၁၃Mdy-202ဒေါ်အေးအေးမြင့်1/BaMaNa(N)၀၉၃၉၁၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၁၄Mdy-202ဒေါ်ချမ်းမြေ့နိုင်5/SaKaNa(N)၂၆၀၈၄၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၁၅Mdy-203ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဦး၇/ရတရ(နိုင်)၁၅၉၉၂၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၁၆Mdy-203မစန်းယုဖွေး8/ThaYaNa(N)၁၁၅၇၀၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၁၇Mdy-204ဒေါ်သဒ္ဒါစိုး၁၃/လလန(နိုင်)၀၉၅၂၀၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၁၈Mdy-204ဒေါ်လင်းလင်းထွန်း13/ThaPaNa(N)၀၆၇၈၄၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၁၉Mdy-205ဒေါ်မေသက်မှူးကျော် ၅/ဝလန(နိုင်)၁၇၃၅၃၀လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၇၂၀Mdy-205ဒေါ်မေသက်မှူးကျော် ၅/ဝလန(နိုင်)၁၇၃၅၃၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၂၁Mdy-205ဒေါ်ဟေမွန်ဖြိုး5/KhaOuTa(N)၀၉၅၉၆၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၂၂Mdy-206မအိနန္ဒာကြည်9/SaKaNa(N)၀၉၀၉၁၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၂၃Mdy-206ဒေါ်အိအိထွန်း၉/သစန(နိုင်)၁၄၉၃၅၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၂၄Mdy-207မအိနန္ဒာကြည်၉/စကန(နိုင်)၀၉၀၉၁၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၂၅Mdy-207ပိုးဇာခြည်ခိုင် 5/YaBaNa(N)၂၁၂၀၁၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၂၆Mdy-208မြသိဂ်ီဖြိုး၉/ငဇန(နိုင်)၀၉၃၉၈၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၂၇Mdy-208ဒေါ်လဲ့ယဥ်ဝင်း5/MaYaNa(N)၂၅၄၃၉၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၂၈Mdy-209မဇင်မာဝေ၅/ဘတလ(နိုင်)၁၀၀၁၈၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၂၉Mdy-209မိုးမဒီ၉/အမဇ(N)၇၃၇၀၄၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၃၀Mdy-210မဆောင်းပွင့်ပန်9/AhMaZa(N)၀၄၄၄၆၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၃၁Mdy-210Zin Mar Nwe5/KhaOuTa(N)၀၈၃၃၅၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၃၂Mdy-211ဦးချမ်းငြိမ်းဇော်9/KhaMaSa(N)၀၆၆၂၉၂ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၇၃၃Mdy-211ဒေါ်ယဥ်ယဥ်ဖြိုး9/KaPaTa(N)၂၁၉၈၁၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၃၄Mdy-211ဦးချမ်းငြိမ်းဇော်9/KhaMaSa(N)၀၆၆၂၉၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၃၅Mdy-211ဦးချမ်းငြိမ်းဇော်9/KhaMaSa(N)၀၆၆၂၉၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၇၃၆Mdy-212ဒေါ်အိမြတ်မွန် 8/KhaMaNa(N)၁၇၆၄၆၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၃၇Mdy-212ဦးဟိန်းထက်စိုး5/SaKaNa(N)၂၄၈၂၅၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၃၈Mdy-213ဒေါ်ခင်ထားဦး၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၂၈၀၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၃၉Mdy-213ဦးမင်းကျော်သက်၁၃/နခတ(နိုင်)၀၈၈၁၃၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၄၀Mdy-213ဦးမင်းကျော်သက်၁၃/နခတ(နိုင်)၀၈၈၁၃၄ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
၇၄၁Mdy-214မောင်ဇော်မင်းထွေး၅/ရဘန(နိုင်)၂၁၇၂၀၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၄၂Mdy-214ဒေါ်လှိုင်းရေစင်ဝင်း၅/ကသန(နိုင်)၁၀၈၅၁၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၄၃Mdy-214မောင်ဇော်မင်းထွေး၅/ရဘန(နိုင်)၂၁၇၂၀၆လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၇၄၄Mdy-215ဒေါ််ရီကျင်စိန်၉/ပသက(နိုင်)၁၂၄၀၉၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၄၅Mdy-215ဦး​ကျော်သူရ​ဇော်၁၃/မမတ(နိုင်)၀၄၃၉၆၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၄၆Mdy-216ဦးဝေလင်းအောင်9/AhMaZa(N)၀၃၉၈၉၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၄၇Mdy-216ဒေါ်လဲ့လဲ့မွန်1/MaNyaNa(N)၁၆၆၂၆၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၄၈Mdy-217ဦးချမ်းငြိမ်းဦး9/SaKaNa(N)၀၇၂၂၃၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၄၉Mdy-217ဒေါ်စန်းနီလာဝင်း5/KaBaLa(N)၂၀၂၀၉၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၅၀Mdy-218ဦးလွှမ်းထက်အောင်5/MaMaTa(N)၀၇၈၇၀၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၅၁Mdy-218Daw Myint Myint Thu5/KaBaLa(N)၂၁၆၉၆၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၅၂Mdy-218Daw Myint Myint Thu5/KaBaLa(N)၂၁၆၉၆၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၅၃Mdy-219Kyaw Myo Thwin၉/အမဇ(နိုင်)၀၆၆၅၄၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၅၄Mdy-219Kyaw Myo Thwin၉/အမဇ(နိုင်)၀၆၆၅၄၅ဦးစီးအရာရှိ(စီမံ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၇၅၅Mdy-219ဒေါ်အိမြတ်ကေအောင်14/HaKaKa(N)၀၄၂၉၈၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၅၆Mdy-220ဒေါ်ထက်ထက်ဖြိုး5/KhaOuTa(N)၀၈၂၈၉၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၅၇Mdy-220ဦးစိုင်းကျော်ဇေယျာလင်း၁၃/မမန(နိုင်)၀၁၇၇၁၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၅၈Mdy-221ဒေါ်မေသော်ဇင်5/MaYaNa(N)၂၆၅၅၅၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၅၉Mdy-221ဦးမိုးဇော်ဟိန်း8/YaSaKa(N)၁၇၈၁၉၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၆၀Mdy-222ဒေါ်စိုးစန္ဒီဝင်း9/PaKaKha(N)၀၄၁၃၉၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၆၁Mdy-222အေးအေးစိုး13/MaMaTa(N)၀၅၃၄၃၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၆၂Mdy-223ခိုင်ဝေဇင်ဦး9/NgaZaNa(N)၀၈၉၆၃၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၆၃Mdy-223ဒေါ်ငြိမ်းချမ်းမြေ့ထွေး၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၉၉၃၇၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၆၄Mdy-224ဒေါ်နိုင်နိုင်ရီ၅/ဒပယ(နိုင်)၁၀၄၉၈၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၆၅Mdy-224ဒေါ်နိုင်နိုင်ရီ၅/ဒပယ(နိုင်)၁၀၄၉၈၂လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၇၆၆Mdy-224ဒေါ်ဇူးဇူးအောင်9/PaKaKha(N)၀၁၄၄၃၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၆၇Mdy-225Ma Yadanar Win၉/မသန(နိုင်)၁၄၁၂၅၅ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၇၆၈Mdy-225Ma Yadanar Win၉/မသန(နိုင်)၁၄၁၂၅၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၆၉Mdy-225ဒေါ်ခရေ/Daw Kha Yay1/BaMaNa(N)၀၈၆၁၃၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၇၀Mdy-226ဒေါ်ခင်ဖုန်းမြင့်အောင်၉/ကဆန(နိုင်)၁၅၅၄၁၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၇၁Mdy-226Ma Thiri Thet Hmue Wai၉/မသန(နိုင်)၁၆၁၉၆၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၇၂Mdy-226Ma Thiri Thet Hmue Wai၉/မသန(နိုင်)၁၆၁၉၆၂ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၇၇၃Mdy-227မသင်းသင်း‌‌‌‌‌ေ၀၉/ညဥန(နိုင်)၁၉၅၃၉၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၇၄Mdy-227ဒေါ်ခင်ယွန်းနေခြည်13/MaMaTa(N)၀၅၄၈၃၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၇၅Mdy-228ဒေါ်ဆွေဆွေမြင့်၅/အတန(နိုင်)၀၈၉၄၁၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၇၆Mdy-228ဒေါ်ဆွေဆွေမြင့်၅/အတန(နိုင်)၀၈၉၄၁၇ဦးစီးအရာရှိ(ဘဏ္ဍာ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
၇၇၇Mdy-228ဒေါ်ဝေလွင်ထွန်း8/YaSaKa(N)၁၉၇၀၁၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၇၈Mdy-229ဒေါ်စုစုဝင်း၅/ကလထ(နိုင်)၁၅၉၇၃၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၇၉Mdy-229ဒေါ်မေမွန်ကျော်9/MaKhaNa(N)၂၄၉၂၅၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၈၀Mdy-229ဒေါ်စုစုဝင်း၅/ကလထ(နိုင်)၁၅၉၇၃၄လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၇၈၁Mdy-230ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၅/ဆလက(နိုင်)၀၉၂၄၂၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၈၂Mdy-230ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၅/ဆလက(နိုင်)၀၉၂၄၂၁ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၇၈၃Mdy-230ဒေါ်စန္ဒာမော်5/KaBaLa(N)၂၀၃၈၅၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၈၄Mdy-231ဒေါ်ထွေးစပယ်အောင်၅/ကလထ(နိုင်)၂၀၃၄၄၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၈၅Mdy-231ဒေါ်ထွေးစပယ်အောင်၅/ကလထ(နိုင်)၂၀၃၄၄၈ဦးစီးအရာရှိ(ဘဏ္ဍာ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
၇၈၆Mdy-231Daw Su Myat wai8/YaSaKa(N)၁၉၂၉၃၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၈၇Mdy-232ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဦး၉/ပသက(နိုင်)၁၂၉၈၆၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၈၈Mdy-232ဒေါ်သဲအိမွန်1/MaMaNa(N)၀၄၉၄၉၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၈၉Mdy-233ဒေါ်ဥမ္မာဝင်း၁၃/လရန(နိုင်)၁၅၀၀၂၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၉၀Mdy-233မသိမ့်သဥ္ဇာ၀င်း5/MaYaNa(N)၂၆၁၃၆၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၉၁Mdy-234ဝေဝေဖြိုးအောင်9/KhaMaSa(N)၀၃၃၆၄၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၉၂Mdy-234ဒေါ်ထွန်းပြည့်ရွှေစင်9/ThaSaNa(N)၁၆၈၉၄၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၉၃Mdy-235လှအိအိမွန်5/MaKaNa(N)၀၈၀၀၀၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၉၄Mdy-235ဒေါ်အေးနှင်းအောင် 5/KaBaLa(N)၁၈၈၇၀၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၉၅Mdy-235လှအိအိမွန်5/MaKaNa(N)၀၈၀၀၀၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၉၆Mdy-235ဒေါ်အေးနှင်းအောင် 5/KaBaLa(N)၁၈၈၇၀၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၉၇Mdy-236Daw Cho Zin Win၉/ပသက(နိုင်)၁၁၄၉၇၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၇၉၈Mdy-236မဇာနည်အောင်9/KhaMaSa(N)၀၃၉၁၇၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၇၉၉Mdy-237ဒေါ်ရီရီသန့်9/TaThaNa(N)၁၂၈၃၀၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၈၀၀Mdy-237မီမီလှိုင်း5/KhaOuNa(N)၁၃၃၈၇၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၀၁Mdy-238ဇာလီမိုး13/TaYaNa(N)၀၇၁၁၉၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၈၀၂Mdy-238ဒေါ်ယုယအောင်9/TaTaOu(N)၁၂၅၁၉၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၀၃Mdy-239ဇာလီမိုး13/TaYaNa(N)၀၁၀၀၁၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၈၀၄Mdy-239Daw Aye Su Kyi9/MaThaNa(N)၁၆၄၀၅၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၀၅Mdy-240မသန္တာဝင်း5/AhYaTa(N)၀၉၇၇၇၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၀၆Mdy-240ဒေါ်ခန့်သီရိစံ၉/မသန(နိုင်)၁၅၉၂၈၂လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၈၀၇Mdy-240ဒေါ်ခန့်သီရိစံ၉/မသန(နိုင်)၁၅၉၂၈၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၈၀၈Mdy-241ဦးငွေမင်းထွန်း5/YaOuNa(N)၀၇၈၂၈၀ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၈၀၉Mdy-241ဒေါ်ယမင်းဦး8/AhLaNa(N)၁၆၂၅၅၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၁၀Mdy-242မနှင်းယုယုသွယ်9/PaKaKha(N)၀၁၈၅၇၁ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
၈၁၁Mdy-242မနှင်းယုယုသွယ်9/PaKaKha(N)၀၁၈၅၇၁ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၈၁၂Mdy-242ဒေါ်အေးချမ်းမေ9/TaTaOu(N)၁၀၉၄၃၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၁၃Mdy-243မဇင်မီထွေး9/MaTaYa(N)၁၈၆၅၅၂ဦးစီးအရာရှိအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
၈၁၄Mdy-243ဒေါ်စိုးစိုးရီ၅/ဝလတ(နိုင်)၈၆၈၄၃၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၁၅Mdy-243မဇင်မီထွေး9/MaTaYa(N)၁၈၆၅၅၂ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၈၁၆Mdy-244သန္တာစိုး၁၃/တကန(နိုင်)၂၇၆၇၃၃ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
၈၁၇Mdy-244သန္တာစိုး၁၃/တကန(နိုင်)၂၇၆၇၃၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၈၁၈Mdy-244ဒေါ်မေသူဇာဝင်း1/BaMaNa(N)၀၉၄၂၄၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၁၉Mdy-244သန္တာစိုး၁၃/တကန(နိုင်)၂၇၆၇၃၃ဦးစီးအရာရှိ(အလုပ်ရုံ)အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၈၂၀Mdy-245ဒေါ်အေးငြိမ်းစံ၅/ရဘန(နိုင်)၂၁၈၈၄၉ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၈၂၁Mdy-245ဒေါ်ဖြူနှင်းဖွေး5/MaYaNa(N)၂၆၁၄၀၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၂၂Mdy-245ဒေါ်အေးငြိမ်းစံ၅/ရဘန(နိုင်)၂၁၈၈၄၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၈၂၃Mdy-246ဒေါ်ဟေမာလင်းဇော်၉/မဟမ(နိုင်)၀၂၇၁၅၆ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၈၂၄Mdy-246ဒေါ်ဟေမာလင်းဇော်၉/မဟမ(နိုင်)၀၂၇၁၅၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၂၅Mdy-246ဒေါ်ဖြူစင်သန့်5/WaLaNa(N)၁၆၁၀၂၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၂၆Mdy-247Daw Hsu Lae Yee၅/မရန(နိုင်)၂၆၅၂၆၂ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၈၂၇Mdy-247ဒေါ်စန္ဒာအောင်8/YaSaKa(N)၁၉၆၅၄၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၂၈Mdy-248‌ဒေါ်မေသီရိ၅/ကဘလ(N)၆၄၆၀၁၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၂၉Mdy-248ဦးဌေးနိုင်မင်း5/KaBaLa(N)၂၀၂၆၀၆လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၈၃၀Mdy-248ဦးဌေးနိုင်မင်း5/KaBaLa(N)၂၀၂၆၀၆ဦးစီးအရာရှိ(အလုပ်ရုံ)အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၈၃၁Mdy-249ဒေါ်ခင်ရည်မွန်ဦး9/MaKhaNa(N)၂၁၆၃၈၇ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၈၃၂Mdy-249ဒေါ်ခင်ရည်မွန်ဦး9/MaKhaNa(N)၂၁၆၃၈၇ဦးစီးအရာရှိ(အလုပ်ရုံ)အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၈၃၃Mdy-249မနန်းဖြိုးဖြိုးလင်း1/BaMaNa(N)၀၉၄၆၉၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၃၄Mdy-250မယုယုအောင်5/MaYaNa(N)၂၅၄၇၃၀ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၈၃၅Mdy-250မယုယုအောင်5/MaYaNa(N)၂၅၄၇၃၀ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၈၃၆Mdy-250‌ဒေါ်စောမြတ်ထွန်း9/ThaSaNa(N)၁၅၄၄၄၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၃၇Mdy-250မယုယုအောင်5/MaYaNa(N)၂၅၄၇၃၀ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၈၃၈Mdy-251မခိုင်မြတ်မွန်9/SaKaTa(N)၁၀၈၄၀၈ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၈၃၉Mdy-251Thuzar Aung8/MaMaNa(N)၂၀၆၀၉၃ဌာနစုမှုး (ဘဏ္ဍာ)သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၄၀Mdy-252ဒေါ်ပပလင်း5/MaYaNa(N)၂၅၉၂၈၀ဌာနစုမှုး (ဘဏ္ဍာ)သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၄၁Mdy-252မခိုင်ငြိမ်းသန့်9/PaOuLa(N)၀၃၆၆၁၆ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၈၄၂Mdy-253မနန်းထက်ထက်စိုး5/YaBaNa(N)၁၈၅၃၃၄ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၈၄၃Mdy-253မနန်းထက်ထက်စိုး5/YaBaNa(N)၁၈၅၃၃၄ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၈၄၄Mdy-253ဒေါ်အေးမြင့်ဖြိုး၁၂/မဘန(နိုင်)၁၁၄၂၇၀ဌာနစုမှုး (ဘဏ္ဍာ)သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၈၄၅Mdy-254ဒေါ်နှင်းမမဝင်း၅/စကန(နိုင်)၂၅၈၉၄၀လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၈၄၆Mdy-254မဇင်မေထက်၉/အမရ(နိုင်)၁၉၇၆၄၀ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၈၄၇Mdy-255ဒေါ်ဆုယဉ်မေ၈/စလန(နိုင်)၁၄၈၁၈၃လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၈၄၈Mdy-255ဒေါ်ဆုယဉ်မေ၈/စလန(နိုင်)၁၄၈၁၈၃ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
၈၄၉Mdy-255ဒေါ်နှင်းရီဝင်း၈/ရစက(နိုင်)၁၈၈၉၂၄လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၈၅၀Mdy-256ဒေါ်အေးအေးဖြိုး5/KhaOuTa(N)၀၉၁၃၁၂လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၈၅၁Mdy-256ဒေါ်ပိုးဖြူစင်သော်၅/ဗမန(နိုင်)၀၆၁၈၇၆ဌာနခွဲမှူး (လျှပ်စစ်)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၈၅၂Mdy-256ဒေါ်ပိုးဖြူစင်သော်၅/ဗမန(နိုင်)၀၆၁၈၇၆ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၈၅၃Mdy-256ဒေါ်ပိုးဖြူစင်သော်၅/ဗမန(နိုင်)၀၆၁၈၇၆ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၈၅၄Mdy-256ဒေါ်ပိုးဖြူစင်သော်၅/ဗမန(နိုင်)၀၆၁၈၇၆လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၈၅၅Mdy-257U Zin Ko Linn9/WaTaNa(N)၁၆၂၁၇၉ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၈၅၆Mdy-257‌ဒေါ်နန္ဒာ၁၂/ခရန(နိုင်)၇၃၇၃၆၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၈၅၇Mdy-258ဦးအောင်သူဟိန်း၅/ကနန(နိုင်)၁၂၁၉၀၁ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၈၅၈Mdy-258မစုမြတ်နိုင်၉/ကဆန(နိုင်)၁၆၀၀၀၂လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၈၅၉Mdy-258ဦးအောင်သူဟိန်း၅/ကနန(နိုင်)၁၂၁၉၀၁ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၈၆၀Mdy-259ဒေါ်ခင်လပြည့်5/SaKaNa(N)၂၆၆၂၀၅လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၈၆၁Mdy-259မဝင်းမှုံဖူး၇/ကတခ(နိုင်)၁၇၆၉၂၇ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၈၆၂Mdy-260‌ဒေါ်မြတ်နိုးအောင်၁၂/မရက(နိုင်)၀၃၈၂၂၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၈၆၃Mdy-260‌ဒေါ်အေးမြတ်မွန်၉/ကဆန(နိုင်)၁၄၇၀၁၆ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၈၆၄Mdy-261ဒေါ်မိုးသူခိုင်၅/အရတ(နိုင်)၁၁၄၂၈၅လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၈၆၅Mdy-261မချိုသက်လွင်၁/မညန(နိုင်)၁၅၀၉၉၀ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
၈၆၆Mdy-261မချိုသက်လွင်၁/မညန(နိုင်)၁၅၀၉၉၀ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၈၆၇Mdy-262ဦးငြိမ်းချမ်းဝေ၉/ပကခ(နိုင်)၀၁၂၄၅၁ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန
၈၆၈Mdy-262ဦးငြိမ်းချမ်းဝေ၉/ပကခ(နိုင်)၀၁၂၄၅၁ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၈၆၉Mdy-262မရှု၈/ဂဂန(နိုင်)၀၉၂၈၅၈ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၈၇၀Mdy-263ဦးနိုင်ဖြိုးဝေ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၉၁၃၀၅ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၈၇၁Mdy-263ဦးနိုင်ဖြိုးဝေ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၉၁၃၀၅ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၈၇၂Mdy-263ဦးနိုင်ဖြိုးဝေ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၉၁၃၀၅ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၈၇၃Mdy-263ဦးနိုင်ဖြိုးဝေ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၉၁၃၀၅ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၈၇၄Mdy-263U Aye Chan Aung5/SaKaNa(N)၂၃၆၈၀၄ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၈၇၅Mdy-263U Aye Chan Aung5/SaKaNa(N)၂၃၆၈၀၄ဦးစီးအရာရှိ(ငွေစာရင်း)ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၈၇၆Mdy-263U Aye Chan Aung5/SaKaNa(N)၂၃၆၈၀၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၈၇၇Mdy-263U Aye Chan Aung5/SaKaNa(N)၂၃၆၈၀၄ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၈၇၈Mdy-264ဦးနိုင်ဖြိုးဝေ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၉၁၃၀၅ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၈၇၉Mdy-264ဦးဟောက်ရှင်းခိုင်4/HaKhaNa(N)၀၄၈၅၂၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၈၈၀Mdy-264ဦးနိုင်ဖြိုးဝေ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၉၁၃၀၅ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၈၈၁Mdy-264ဦးနိုင်ဖြိုးဝေ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၉၁၃၀၅ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၈၈၂Mdy-264ဦးဟောက်ရှင်းခိုင်4/HaKhaNa(N)၀၄၈၅၂၇လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၈၈၃Mdy-264ဦးနိုင်ဖြိုးဝေ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၉၁၃၀၅ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၈၈၄Mdy-265ဦးဟန်ထက်အောင်5/MaYaNa(N)၂၇၆၁၅၇ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၈၈၅Mdy-265U Aung Pyae Phyoe၈/ဆဖန(နိုင်)၀၆၃၇၉၆ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၈၈၆Mdy-265ဦးဟန်ထက်အောင်5/MaYaNa(N)၂၇၆၁၅၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၈၈၇Mdy-265ဦးဟန်ထက်အောင်5/MaYaNa(N)၂၇၆၁၅၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၈၈၈Mdy-265ဦးဟန်ထက်အောင်5/MaYaNa(N)၂၇၆၁၅၇ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၈၈၉Mdy-266ကျော်ဇေယျာထွန်း5/PhaPaNa(N)၀၆၆၆၄၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၈၉၀Mdy-266ဒေါ်နန်းစုစုမွန်5/SaKaNa(N)၂၄၈၈၀၇လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၈၉၁Mdy-266ဒေါ်နန်းစုစုမွန်5/SaKaNa(N)၂၄၈၈၀၇ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၈၉၂Mdy-266ကျော်ဇေယျာထွန်း5/PhaPaNa(N)၀၆၆၆၄၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၈၉၃Mdy-266ကျော်ဇေယျာထွန်း5/PhaPaNa(N)၀၆၆၆၄၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၈၉၄Mdy-266ကျော်ဇေယျာထွန်း5/PhaPaNa(N)၀၆၆၆၄၂ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၈၉၅Mdy-267ဦးငြိမ်းချမ်းထွန်း12/LaKaNa(N)၂၁၈၃၉၃ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၈၉၆Mdy-267ဦးငြိမ်းချမ်းထွန်း12/LaKaNa(N)၂၁၈၃၉၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၈၉၇Mdy-267မမျိုးသီရိနိုင်၅/မရန(နိုင်)၂၁၅၅၉၁ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၈၉၈Mdy-267မမျိုးသီရိနိုင်၅/မရန(နိုင်)၂၁၅၅၉၁ဦးစီးအရာရှိ(ဘဏ္ဍာ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
၈၉၉Mdy-268ပြည့်ဖြိုးထွန်း9/ThaSaNa(N)၁၄၅၉၅၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၀၀Mdy-268ဒေါ်ဟန်နီငြိမ်း၅/စကန(နိုင်)၂၆၂၈၀၁ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၉၀၁Mdy-268ပြည့်ဖြိုးထွန်း9/ThaSaNa(N)၁၄၅၉၅၃ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၉၀၂Mdy-269‌ဒေါ်ရန်ပိုင်အောင်၉/အမဇ(N)၂၀၇၈၈၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၀၃Mdy-269ဒေါ်ခင်နှင်းရီ၁/မကတ(နိုင်)၁၁၂၆၇၈ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၉၀၄Mdy-269ဒေါ်ခင်နှင်းရီ၁/မကတ(နိုင်)၁၁၂၆၇၈ဦးစီးအရာရှိ(ဘဏ္ဍာ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
၉၀၅Mdy-269‌ဒေါ်ရန်ပိုင်အောင်၉/အမဇ(N)၂၀၇၈၈၆လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၉၀၆Mdy-270ဒေါ်ဇင်မီမီမော်၅/ကလန(နိုင်)၀၅၄၇၈၃ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၉၀၇Mdy-270မင်းစည်သူလှိုင်9/MaHaMa(N)၀၄၂၉၆၅ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၉၀၈Mdy-270မင်းစည်သူလှိုင်9/MaHaMa(N)၀၄၂၉၆၅ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၉၀၉Mdy-270ဒေါ်ဇင်မီမီမော်၅/ကလန(နိုင်)၀၅၄၇၈၃ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၉၁၀Mdy-271မညို‌ချော၉/တသန(နိုင်)၁၆၀၈၉၃ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၉၁၁Mdy-271မညို‌ချော၉/တသန(နိုင်)၁၆၀၈၉၃ဦးစီးအရာရှိ(ဘဏ္ဍာ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
၉၁၂Mdy-271ဦးလန့်ဒို့တွောင်5/SaKaNa(N)၂၁၉၄၅၁ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၉၁၃Mdy-271ဦးလန့်ဒို့တွောင်5/SaKaNa(N)၂၁၉၄၅၁ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၉၁၄Mdy-272ဦးကျော်ဇေယျာဦး 5/KaBaLa(N)၁၉၉၈၀၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၁၅Mdy-272မဆုဝေ၅/ရဘန(နိုင်)၁၇၉၄၆၀ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၉၁၆Mdy-272မဆုဝေ၅/ရဘန(နိုင်)၁၇၉၄၆၀ဦးစီးအရာရှိ(ဘဏ္ဍာ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
၉၁၇Mdy-272ဦးကျော်ဇေယျာဦး 5/KaBaLa(N)၁၉၉၈၀၃ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၉၁၈Mdy-273ဒေါ်ဆုသက်မွန်၁/မညန(နိုင်)၁၃၇၈၀၄ဦးစီးအရာရှိ(သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာ)ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
၉၁၉Mdy-273ဒေါ်ဆုသက်မွန်၁/မညန(နိုင်)၁၃၇၈၀၄လက်ထောက်ကထိက(ကွန်ပျူတာ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၉၂၀Mdy-273ဒေါ်ဆုသက်မွန်၁/မညန(နိုင်)၁၃၇၈၀၄ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၉၂၁Mdy-273ဒေါ်ဆုသက်မွန်၁/မညန(နိုင်)၁၃၇၈၀၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန(၁)အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဦးစီးဌာန
၉၂၂Mdy-273ဒေါ်သန္တာအောင်9/AhMaYa(N)၁၄၁၉၇၃ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၉၂၃Mdy-274မ ပွင့်ပွင့်ခိုင်၅/ကသန(နိုင်)၀၈၄၇၄၉ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၉၂၄Mdy-274မ ပွင့်ပွင့်ခိုင်၅/ကသန(နိုင်)၀၈၄၇၄၉ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန
၉၂၅Mdy-274မမေဇင်ဖြိုး1/MaKaTa(N)၁၃၇၇၈၇ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၉၂၆Mdy-274မမေဇင်ဖြိုး1/MaKaTa(N)၁၃၇၇၈၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၉၂၇Mdy-275မခြူးလဲ့နွယ်၉/ဇယသ(နိုင်)၀၀၅၉၉၇ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၉၂၈Mdy-275ဒေါ်ခင်နှင်းယု၅/ဖပန(နိုင်)၀၆၃၁၃၃ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၉၂၉Mdy-275မခြူးလဲ့နွယ်၉/ဇယသ(နိုင်)၀၀၅၉၉၇ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၉၃၀Mdy-275ဒေါ်ခင်နှင်းယု၅/ဖပန(နိုင်)၀၆၃၁၃၃ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၉၃၁Mdy-275ဒေါ်ခင်နှင်းယု၅/ဖပန(နိုင်)၀၆၃၁၃၃ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၉၃၂Mdy-275ဒေါ်ခင်နှင်းယု၅/ဖပန(နိုင်)၀၆၃၁၃၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၃၃Mdy-276ခင်ရတနာစိုး1/BaMaNa(N)၀၆၉၈၆၀ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၉၃၄Mdy-276ဒေါ်ဝင်းပပထွန်း5/TaMaNa(N)၀၆၃၀၁၀ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၉၃၅Mdy-276ခင်ရတနာစိုး1/BaMaNa(N)၀၆၉၈၆၀ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၉၃၆Mdy-277အင်ကြင်းမေ၁/ဗမန(နိုင်)၀၉၈၁၃၇ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၉၃၇Mdy-277အင်ကြင်းမေ၁/ဗမန(နိုင်)၀၉၈၁၃၇ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၉၃၈Mdy-277ဒေါ်ရီမေမင်းဟန်9/NgaZaNa(N)၁၂၀၉၅၁ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၉၃၉Mdy-277ဒေါ်ရီမေမင်းဟန်9/NgaZaNa(N)၁၂၀၉၅၁ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၉၄၀Mdy-278‌ဒေါ်သီရိရွှေဇင်၅/သစန(N)၄၉၃၅၇၆ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၉၄၁Mdy-278ဦးချမ်းမြေ့သိန်း၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၆၅၀၅လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၉၄၂Mdy-278‌ဒေါ်သီရိရွှေဇင်၅/သစန(N)၄၉၃၅၇၆ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၉၄၃Mdy-279ဒေါ်နှင်းနုဝင်း9/MaThaNa(N)၁၂၁၅၈၀ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၉၄၄Mdy-279ဦးလွင်မောင်မြင့်9/MaKaNa(N)၁၅၀၉၇၈လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၉၄၅Mdy-279ဦးလွင်မောင်မြင့်9/MaKaNa(N)၁၅၀၉၇၈လက်ထောက်မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၉၄၆Mdy-279ဒေါ်နှင်းနုဝင်း9/MaThaNa(N)၁၂၁၅၈၀ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၉၄၇Mdy-280ဒေါ်အေးမြတ်သူ၅/MaMaNa(N)၀၉၂၁၁၀ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၉၄၈Mdy-280ဒေါ်အေးမြတ်သူ၅/MaMaNa(N)၀၉၂၁၁၀ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၉၄၉Mdy-280ကိုဇင်ဇော်ထိုက်၉/ပဘန(နိုင်)၂၂၄၉၆၈ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
၉၅၀Mdy-280ကိုဇင်ဇော်ထိုက်၉/ပဘန(နိုင်)၂၂၄၉၆၈လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၉၅၁Mdy-281မောင်အောင်ဥာဏ်မင်းထက်၉/အမဇ(နိုင်)၀၄၃၆၃၃လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၉၅၂Mdy-281မငြိမ်းသန္တာအောင် 5/KaLaNa(N)၀၄၈၂၂၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၅၃Mdy-281မငြိမ်းသန္တာအောင် 5/KaLaNa(N)၀၄၈၂၂၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၅၄Mdy-281မငြိမ်းသန္တာအောင် 5/KaLaNa(N)၀၄၈၂၂၂ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၉၅၅Mdy-282မေဇင်စိုး၈/ပခက(နိုင်)၂၉၂၃၃၅လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၉၅၆Mdy-282မမို့မို့ဟန်၉/မတရ(နိုင်)၁၅၉၅၈၆ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၉၅၇Mdy-282မမို့မို့ဟန်၉/မတရ(နိုင်)၁၅၉၅၈၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၅၈Mdy-283ဒေါ်အိအိထား5/KaLaHta(N)၂၃၆၅၃၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၅၉Mdy-283ဒေါ်အိအိထား5/KaLaHta(N)၂၃၆၅၃၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၆၀Mdy-283ဒေါ်ကြည်ကြည်လွင်၉/တသန(နိုင်)၂၀၄၀၂၁ဦးစီးအရာရှိစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၉၆၁Mdy-283ဒေါ်ကြည်ကြည်လွင်၉/တသန(နိုင်)၂၀၄၀၂၁လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၉၆၂Mdy-284မဝါဝါအောင်1/YaKaNa(N)၀၆၄၈၆၅ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၉၆၃Mdy-284မဝါဝါအောင်1/YaKaNa(N)၀၆၄၈၆၅ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၉၆၄Mdy-284ဒေါ်စန္ဒာထွေး၉/ပကခ(နိုင်)၀၃၃၉၇၂လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၉၆၅Mdy-285မိုးမြင့်သူ၉/စကန(နိုင်)၀၉၅၆၉၉လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၉၆၆Mdy-285ဒေါ်သဲစုထွေး5/MaYaNa(N)၂၆၃၈၄၁ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၉၆၇Mdy-285ဒေါ်သဲစုထွေး5/MaYaNa(N)၂၆၃၈၄၁ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၉၆၈Mdy-286လဲ့လဲ့ဝါ5/MaMaTa(N)၀၉၅၆၆၀ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၉၆၉Mdy-286အောင်ကောင်းမြတ်၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၀၅၄၅ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၉၇၀Mdy-286အောင်ကောင်းမြတ်၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၀၅၄၅အားကစားမှူးသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၉၇၁Mdy-286လဲ့လဲ့ဝါ5/MaMaTa(N)၀၉၅၆၆၀ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၉၇၂Mdy-286အောင်ကောင်းမြတ်၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၀၅၄၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၇၃Mdy-286အောင်ကောင်းမြတ်၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၀၅၄၅လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၉၇၄Mdy-287ဒေါ်ခိုင်သင်းနွယ်5/SaKaNa(N)၂၄၀၅၉၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၇၅Mdy-287ဒေါ်ခိုင်သင်းနွယ်5/SaKaNa(N)၂၄၀၅၉၅ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၉၇၆Mdy-287မဖြူဖြူ မြင့်9/PaBaNa(N)၁၅၃၉၄၃လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၉၇၇Mdy-288မထက်ထက်ဝင်းအိ5/KaLaWa(N)၀၄၉၆၉၆လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၉၇၈Mdy-288Htet Htet Lwin9/KhaAhZa(N)၀၂၉၂၅၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၇၉Mdy-288Htet Htet Lwin9/KhaAhZa(N)၀၂၉၂၅၄ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၉၈၀Mdy-289ဒေါ်အိအိထွေး9/NyaOuNa(N)၁၈၈၁၁၂လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၉၈၁Mdy-289ဒေါ်ငယ်သဇင်5/YaBaNa(N)၂၁၇၉၀၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၈၂Mdy-289ဒေါ်ငယ်သဇင်5/YaBaNa(N)၂၁၇၉၀၅ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၉၈၃Mdy-290မဝသုန်ဖူး 9/PaOuLa(N)၀၅၈၆၃၇ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၉၈၄Mdy-290Ma Chaw Chaw OO၉/မထလ(နိုင်)၃၀၆၄၆၂လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၉၈၅Mdy-290မဝသုန်ဖူး 9/PaOuLa(N)၀၅၈၆၃၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၈၆Mdy-291ဒေါ်မို့မို့ခိုင်9/AhMaZa(N)၀၂၀၈၅၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၈၇Mdy-291ဒေါ်မို့မို့ခိုင်9/AhMaZa(N)၀၂၀၈၅၉ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၉၈၈Mdy-291ဒေါ်မို့မို့ခိုင်9/AhMaZa(N)၀၂၀၈၅၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၉၈၉Mdy-291ဒေါ်မို့မို့ခိုင်9/AhMaZa(N)၀၂၀၈၅၉ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၉၉၀Mdy-291ဒေါ်ဇွန်မေသီရိအောင်၉/မလန(နိုင်)၁၇၁၅၀၉လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၉၉၁Mdy-292သန်းသန်းဌေး၅/မရန(နိုင်)၂၉၈၇၀၁ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၉၉၂Mdy-292နော်ညိုမာ10/ThaHtaNa(N)၂၀၂၈၃၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၉၉၃Mdy-292နော်ညိုမာ10/ThaHtaNa(N)၂၀၂၈၃၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၉၉၄Mdy-293ဒေါ်ခင်မြင့်မိုရ်9/AhMaYa(N)၁၃၈၆၃၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန သမဝါယမကောလိပ် (ဖောင်ကြီး၊ မန္တလေး)
၉၉၅Mdy-293မြသန္တာ5/SaKaNa(N)၂၄၈၄၉၂ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၉၉၆Mdy-293ဒေါ်ခင်မြင့်မိုရ်9/AhMaYa(N)၁၃၈၆၃၃ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၉၉၇Mdy-294သဇင်မြကျော်၁၃/လရန(နိုင်)၁၇၇၅၅၇ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၉၉၈Mdy-294ဒေါ်နှင်းယုလှိုင်14/MaAhNa(N)၁၉၂၀၈၅လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၉၉၉Mdy-294ဒေါ်နှင်းယုလှိုင်14/MaAhNa(N)၁၉၂၀၈၅လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၁၀၀၀Mdy-295‌ဒေါ်ကလျာဦး၅/ကဘလ(နိုင်)၇၅၂၆၄၆လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၀၀၁Mdy-295‌ဒေါ်ကလျာဦး၅/ကဘလ(နိုင်)၇၅၂၆၄၆လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၁၀၀၂Mdy-295ဒေါ်မွန်မြတ်သန့်ဟေမာန်၉/နထက(နိုင်)၁၇၄၁၄၇ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၀၀၃Mdy-296ကြည်ဆက်နိုင်၉/ကပတ(နိုင်)၂၆၆၃၂၇ဦးစီးအရာရှိစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၀၀၄Mdy-296ဒေါ်မေစပယ်ကျော်၅/စကန(နိုင်)၂၃၄၄၇၀လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၀၀၅Mdy-296ဒေါ်မေစပယ်ကျော်၅/စကန(နိုင်)၂၃၄၄၇၀ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပင်စင်ဦးစီးဌာန
၁၀၀၆Mdy-297မလ၀န်းသော်တာ၉/အမဇ(နိုင်)၀၅၂၄၅၉လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၁၀၀၇Mdy-297မလ၀န်းသော်တာ၉/အမဇ(နိုင်)၀၅၂၄၅၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၀၈Mdy-298မဇွန်ကလျာ၉/ခမစ(နိုင်)၀၃၂၆၆၃လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၁၀၀၉Mdy-298မဇွန်ကလျာ၉/ခမစ(နိုင်)၀၃၂၆၆၃ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၁၀Mdy-299ဦးဖုန်းဝေဦး၉/ကဆန(နိုင်)၁၇၇၆၄၉လက်ထောက်မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၀၁၁Mdy-300ဦးလွင်မိုး၉/အမရ(နိုင်)၁၂၈၄၀၁လက်ထောက်မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၀၁၂Mdy-301ဦးဝေဖြိုးအောင်၉/အမရ(နိုင်)၁၃၃၆၄၁လက်ထောက်မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၀၁၃Mdy-302ဒေါ်နီလာဆွေ၉/ကဆန(နိုင်)၁၃၂၆၉၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၁၄Mdy-303ဒေါ်ကျိန်ဟောက်မန်း4/TaTaNa(N)၀၅၇၇၀၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၁၅Mdy-304Daw Myint Thandar Khaing8/SaLaNa(N)၁၃၂၉၂၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၁၆Mdy-304Daw Myint Thandar Khaing8/SaLaNa(N)၁၃၂၉၂၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၁၇Mdy-305ဒေါ်ခင်ဝေဖြိုး9/YaMaTha(N)၁၇၂၉၉၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၁၈Mdy-305ဒေါ်ခင်ဝေဖြိုး9/YaMaTha(N)၁၇၂၉၉၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၁၉Mdy-306myo ja htoi bu1/MaMaNa(N)၀၄၈၅၆၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၂၀Mdy-306myo ja htoi bu1/MaMaNa(N)၀၄၈၅၆၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၂၁Mdy-307မသွန်းထက်စံ၅/ထခန(နိုင်)၀၇၅၀၄၃ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၂၂Mdy-307မသွန်းထက်စံ၅/ထခန(နိုင်)၀၇၅၀၄၃ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၂၃Mdy-308ဦးကျော်မင်းအောင်၉/စကတ(နိုင်)၁၀၃၆၀၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(အင်ဂျင်/ရဟတ်ယာဥ်/လေယာဥ်ကိုယ်ထည်/လျှပ်စစ်/ဒိုင်ခွက်/ရေဒီယို/ရေဒါ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၀၂၄Mdy-309ဦးကျော်သက်ဝေ၅/မရန(နိုင်)၂၆၀၃၅၂ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၂၅Mdy-309ဦးကျော်သက်ဝေ၅/မရန(နိုင်)၂၆၀၃၅၂လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(အင်ဂျင်/ရဟတ်ယာဥ်/လေယာဥ်ကိုယ်ထည်/လျှပ်စစ်/ဒိုင်ခွက်/ရေဒီယို/ရေဒါ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၀၂၆Mdy-310Myo Zin Aung9/PaOuLa(N)၀၅၇၇၀၇ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၂၇Mdy-310Myo Zin Aung9/PaOuLa(N)၀၅၇၇၀၇လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၀၂၈Mdy-311မခင်ထက်ထက်နိုင်9/PaOuLa(N)၀၃၉၄၆၈လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၀၂၉Mdy-311မခင်ထက်ထက်နိုင်9/PaOuLa(N)၀၃၉၄၆၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၃၀Mdy-311မခင်ထက်ထက်နိုင်9/PaOuLa(N)၀၃၉၄၆၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၃၁Mdy-312မနှင်းဖြူဖြူထွန်း၅/ကလန(နိုင်)၀၅၉၆၉၃လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၀၃၂Mdy-312မနှင်းဖြူဖြူထွန်း၅/ကလန(နိုင်)၀၅၉၆၉၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၃၃Mdy-313မသီသွယ်သွယ်ထွန်း၅/ဝသန(နိုင်)၀၆၃၄၆၉လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၀၃၄Mdy-313မသီသွယ်သွယ်ထွန်း၅/ဝသန(နိုင်)၀၆၃၄၆၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၀၃၅Mdy-314Myat Hnin Pwint Tun5/SaKaNa(N)၂၁၉၀၉၃လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၀၃၆Mdy-314Myat Hnin Pwint Tun5/SaKaNa(N)၂၁၉၀၉၃ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၃၇Mdy-315မောင်စိုးမြတ်ထွန်း5/SaLaKa(N)၁၀၀၉၈၈ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၃၈Mdy-315မောင်စိုးမြတ်ထွန်း5/SaLaKa(N)၁၀၀၉၈၈လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၀၃၉Mdy-315မောင်စိုးမြတ်ထွန်း5/SaLaKa(N)၁၀၀၉၈၈ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၀၄၀Mdy-315မောင်စိုးမြတ်ထွန်း5/SaLaKa(N)၁၀၀၉၈၈ဦးစီးအရာရှိ(သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာ)ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
၁၀၄၁Mdy-316Ma Htet Htet Win Myint9/MaThaNa(N)၁၄၁၂၄၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၄၂Mdy-316Ma Htet Htet Win Myint9/MaThaNa(N)၁၄၁၂၄၉ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၄၃Mdy-316Ma Htet Htet Win Myint9/MaThaNa(N)၁၄၁၂၄၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၀၄၄Mdy-317မဖြူဖြူ၅/ကနန(နိုင်)၀၈၉၂၉၄လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၀၄၅Mdy-318အောင်ကျော်စွာ၅/ရဘန(နိုင်)၁၈၃၅၀၅လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၁၀၄၆Mdy-318အောင်ကျော်စွာ၅/ရဘန(နိုင်)၁၈၃၅၀၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၀၄၇Mdy-319ဦးမန်ခူဆင်ရမ်၁/ပတအ(နိုင်)၀၅၉၇၀၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၀၄၈Mdy-319ဦးမန်ခူဆင်ရမ်၁/ပတအ(နိုင်)၀၅၉၇၀၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၀၄၉Mdy-320ဦးတေဇာဖြိုးမင်း9/MaKhaNa(N)၂၁၆၀၅၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၀၅၀Mdy-321ဦးကျော်စိုးသူ 8/TaTaKa(N)၁၃၇၉၆၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၀၅၁Mdy-322ဉီးကျော်မျိုး၁/ဟပန(နိုင်)၀၀၉၄၀၉အားကစားမှူးသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၁၀၅၂Mdy-323မဖြူသဲ9/AhMaYa(N)၁၅၁၁၈၅ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၅၃Mdy-324Nway Nway Yu Hlaing၉/မဟမ(နိုင်)၀၄၈၁၅၄ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၅၄Mdy-324Nway Nway Yu Hlaing၉/မဟမ(နိုင်)၀၄၈၁၅၄လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၀၅၅Mdy-325Daw Zin Mar Myint9/WaTaNa(N)၂၀၂၈၅၈ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၅၆Mdy-326Daw Thae Mar Oo၉/အမဇ(နိုင်)၀၄၈၉၇၃ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၅၇Mdy-327ဒေါ်ကြည်ဖြူထွန်းစံ၅/ပလန(နိုင်)၁၁၆၈၃၀လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၀၅၈Mdy-328မဆုပန်နှင်း9/KaPaTa(N)၂၆၅၉၈၁လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၀၅၉Mdy-328မဆုပန်နှင်း9/KaPaTa(N)၂၆၅၉၈၁လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၁၀၆၀Mdy-328မဆုပန်နှင်း9/KaPaTa(N)၂၆၅၉၈၁လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၀၆၁Mdy-329မအိမို့မို့ငြိမ်း13/TaKaNa(N)၃၀၁၁၉၇လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၀၆၂Mdy-329မအိမို့မို့ငြိမ်း13/TaKaNa(N)၃၀၁၁၉၇လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၀၆၃Mdy-330သဥ္ဇာချို9/AhMaZa(N)၀၄၃၈၆၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၀၆၄Mdy-330သဥ္ဇာချို9/AhMaZa(N)၀၄၃၈၆၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၀၆၅Mdy-331Daw Ei Shwe Sin Min Htun၅/မရန(နိုင်)၂၉၈၆၆၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၁၀၆၆Mdy-331Daw Ei Shwe Sin Min Htun၅/မရန(နိုင်)၂၉၈၆၆၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၀၆၇Mdy-331Daw Ei Shwe Sin Min Htun၅/မရန(နိုင်)၂၉၈၆၆၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၀၆၈Mdy-332ဦးအောင်ဌေးဦး၉/ပကခ(နိုင်)၀၃၈၀၈၉ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
၁၀၆၉Mdy-333မနန္ဒာလင်း၉/တတဥ(နိုင်)၁၃၈၅၇၆ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
၁၀၇၀Mdy-334ဦးထွယ်ဆန်အောင်1/PaNaDa(N)၁၅၈၉၅၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၇၁Mdy-335ဒေါ်အေးအေးမြင့်1/BaMaNa(N)၀၉၃၉၁၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၇၂Mdy-335ဒေါ်အေးအေးမြင့်1/BaMaNa(N)၀၉၃၉၁၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၇၃Mdy-336​ဒေါ်​အေးငြိမ်းသူ၉/ခမစ(နိုင်)၀၄၃၁၂၄ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၇၄Mdy-337ဒေါ်ဆုသက်မွန်၁/မညန(နိုင်)၁၃၇၈၀၄ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၇၅Mdy-337ဒေါ်ဆုသက်မွန်၁/မညန(နိုင်)၁၃၇၈၀၄လက်ထောက်ကထိက(ကွန်ပျူတာ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၀၇၆Mdy-337ဒေါ်ဆုသက်မွန်၁/မညန(နိုင်)၁၃၇၈၀၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန(၁)အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဦးစီးဌာန
၁၀၇၇Mdy-337ဒေါ်ဆုသက်မွန်၁/မညန(နိုင်)၁၃၇၈၀၄ဦးစီးအရာရှိ(သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာ)ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
၁၀၇၈Mdy-338စန္ဒာအောင်5/MaYaNa(N)၂၂၂၈၀၂ဦးစီးအရာရှိ(သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာ)ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
၁၀၇၉Mdy-338စန္ဒာအောင်5/MaYaNa(N)၂၂၂၈၀၂လက်ထောက်ကထိက(ကွန်ပျူတာ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၀၈၀Mdy-338စန္ဒာအောင်5/MaYaNa(N)၂၂၂၈၀၂ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၈၁Mdy-339ဒေါ်အိအိမွန်၅/စကန(နိုင်)၂၃၉၉၄၂ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၈၂Mdy-339ဒေါ်အိအိမွန်၅/စကန(နိုင်)၂၃၉၉၄၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၀၈၃Mdy-340ဒေါ်နန်းမြတ်ပို၅/ဘတလ(နိုင်)၀၉၆၇၃၅ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၈၄Mdy-340ဒေါ်နန်းမြတ်ပို၅/ဘတလ(နိုင်)၀၉၆၇၃၅ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပင်စင်ဦးစီးဌာန
၁၀၈၅Mdy-341ဆွေဇင်ထွန်း5/SaKaNa(N)၂၄၅၄၃၆ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၈၆Mdy-342မအိအိထွေး၉/တသန(နိုင်)၂၂၀၀၇၈ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၈၇Mdy-343မစုစုခိုင်၁/မညန(နိုင်)၁၁၁၂၁၉လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်
၁၀၈၈Mdy-343မစုစုခိုင်၁/မညန(နိုင်)၁၁၁၂၁၉ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၀၈၉Mdy-344ဒေါ်စွဲ့ဥမ္မာခိုင်1/TaNaNa(N)၀၁၇၈၁၁ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၀၉၀Mdy-345ဦးလွင်မိုးဟိန်း9/AhMaYa(N)၁၃၁၈၈၁လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(မြို့ပြ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၀၉၁Mdy-346ဒေါ်သန္တာစိုး9/KaSaNa(N)၁၇၂၂၄၈ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၉၂Mdy-347ဉီးပြည့်ဉီးမော်13/TaKaNa(N)၂၅၄၄၉၇လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၁၀၉၃Mdy-347ဉီးပြည့်ဉီးမော်13/TaKaNa(N)၂၅၄၄၉၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၉၄Mdy-347ဉီးပြည့်ဉီးမော်13/TaKaNa(N)၂၅၄၄၉၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၉၅Mdy-348ဒေါ်ဆုမြတ်အောင်၉/အမရ(နိုင်)၁၄၆၃၇၂လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၀၉၆Mdy-348ဒေါ်ဆုမြတ်အောင်၉/အမရ(နိုင်)၁၄၆၃၇၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၉၇Mdy-349Daw Win Win Maw၅/ကလန(နိုင်)၀၅၉၉၄၅ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၀၉၈Mdy-349Daw Win Win Maw၅/ကလန(နိုင်)၀၅၉၉၄၅ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၀၉၉Mdy-350မနီလာစမ်းလွင၅/ထခန(နိုင်)၀၇၃၉၀၃ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၀၀Mdy-350မနီလာစမ်းလွင၅/ထခန(နိုင်)၀၇၃၉၀၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၁၀၁Mdy-351Daw Yin Thidar Aung၅/မမတ(နိုင်)၀၇၁၄၅၀ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၁၀၂Mdy-352Mg Shwe Kyaw Mya၉/မလန(နိုင်)၁၄၃၂၄၆လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(မြို့ပြ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်
၁၁၀၃Mdy-353ဦးထက်မြတ်အောင်5/SaKaNa(N)၂၂၀၉၃၄လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(လျှပ်စစ်)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၁၀၄Mdy-354ဒေါ်ကေသွယ်နိုင်9/MaKaNa(N)၁၅၁၉၅၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၀၅Mdy-355Daw Myint Myint Thu5/KaBaLa(N)၂၁၆၉၆၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၀၆Mdy-355Daw Myint Myint Thu5/KaBaLa(N)၂၁၆၉၆၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၀၇Mdy-356ဒေါ် လွယ်သူဇာ၁/ပတအ(နိုင်)၀၄၈၅၇၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၀၈Mdy-357ဒေါ်အေးချမ်းစန္ဒာမိုး9/TaTaOu(N)၁၂၃၀၄၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၀၉Mdy-358ဒေါ်လှနွယ်အောင်9/KaPaTa(N)၂၂၃၈၃၃၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၁၀Mdy-359မောင်စောရန်နောင်5/YaOuNa(N)၁၂၈၀၇၁ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌရုံး
၁၁၁၁Mdy-359မောင်စောရန်နောင်5/YaOuNa(N)၁၂၈၀၇၁ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၁၁၁၂Mdy-360Mya Thinzar Aung၉/သပက(နိုင်)၀၅၈၄၄၀ဦးစီးအရာရှိ(ဘဏ္ဍာ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
၁၁၁၃Mdy-361မောင်မျိုးနိုင်ထွန်း၉/သစန(နိုင်)၁၆၉၉၇၉လက်ထောက်မန်နေဂျာ(ဘဏ္ဍာရေး)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၁၁၄Mdy-361မောင်မျိုးနိုင်ထွန်း၉/သစန(နိုင်)၁၆၉၉၇၉ဦးစီးအရာရှိ(ဘဏ္ဍာ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
၁၁၁၅Mdy-362 ဒေါ်မေသက်အောင်၅/မရန(နိုင်)၂၁၀၃၆၈ဦးစီးအရာရှိ(ဘဏ္ဍာ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
၁၁၁၆Mdy-363မစန်းစန်းမော်9/TaThaNa(N)၁၉၆၈၇၅လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၁၁၇Mdy-363မစန်းစန်းမော်9/TaThaNa(N)၁၉၆၈၇၅လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၁၁၈Mdy-364ဦးစိုင်းသက်ထွေး၅/မရန(နိုင်)၂၇၃၀၉၉ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၁၉Mdy-364ဦးစိုင်းသက်ထွေး၅/မရန(နိုင်)၂၇၃၀၉၉ဦးစီးအရာရှိစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၁၂၀Mdy-365ဦးကျော်စိုးသိမ်း၉/အမဇ(နိုင်)၀၂၄၆၈၅ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၂၁Mdy-365ဦးကျော်စိုးသိမ်း၉/အမဇ(နိုင်)၀၂၄၆၈၅ဦးစီးအရာရှိ(ဥပဒေ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၁၂၂Mdy-366မြတ်ဟန်နီဦး 5/SaKaNa(N)၂၆၉၃၆၁လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၁၂၃Mdy-367ဒေါ်ကေသွယ်ဝင်း5/SaKaNa(N)၂၃၄၆၃၄လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၁၂၄Mdy-368ဒေါ် ခင်သန္တာထွန်း9/KhaMaSa(N)၀၂၅၅၄၅လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၁၂၅Mdy-369Khin Zar Win၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၅၆၀၄ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနစီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန
၁၁၂၆Mdy-369Khin Zar Win၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၅၆၀၄ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၁၂၇Mdy-370ဒေါ်မေသဇင်ဖြိုး၈/မဘန(နိုင်)၁၀၂၁၉၁ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၁၂၈Mdy-370ဒေါ်မေသဇင်ဖြိုး၈/မဘန(နိုင်)၁၀၂၁၉၁ဦးစီးအရာရှိစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၁၂၉Mdy-371ဒေါ်သိမ့်ဖြိုးဝေ၉/ညဥန(နိုင်)၁၁၈၅၁၄လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၁၃၀Mdy-371ဒေါ်သိမ့်ဖြိုးဝေ၉/ညဥန(နိုင်)၁၁၈၅၁၄ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌရုံး
၁၁၃၁Mdy-371ဒေါ်သိမ့်ဖြိုးဝေ၉/ညဥန(နိုင်)၁၁၈၅၁၄လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၁၃၂Mdy-372ဒေါ်ဖြိုးဝေစည်၅/ရဘန(နိုင်)၂၂၂၂၈၃လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၁၃၃Mdy-373မပန်းရတနာထွေး 9/KhaMaSa(N)၀၃၆၅၀၃ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၁၃၄Mdy-374ဒေါ်နိုင်နိုင်လင်း၉/မတရ(နိုင်)၁၄၁၅၄၅ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၁၃၅Mdy-375ဦးရန်နိုင်ဦး၉/ပသက(နိုင်)၀၉၈၃၄၉ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၁၃၆Mdy-376ဦးဖြိုးဝေ၅/မရန(နိုင်)၂၄၄၀၂၅ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၁၃၇Mdy-377ဒေါ်အေးအေးမြိုင်၁/မညန(နိုင်)၁၅၀၃၇၁လက်ထောက်မန်နေဂျာ(ဘဏ္ဍာ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၁၃၈Mdy-378Thiha Maw9/KhaMaSa(N)၀၄၃၉၆၇ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၃၉Mdy-379ဦးအောင်ကောင်းခန့်ဖြိုး၉/အမဇ(နိုင်)၀၆၈၀၉၇ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၄၀Mdy-380နော်မေရီဝင့်ဝင့်ထွန်း၉/ပဥလ(နိုင်)၀၂၃၂၃၉ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပင်စင်ဦးစီးဌာန
၁၁၄၁Mdy-380နော်မေရီဝင့်ဝင့်ထွန်း၉/ပဥလ(နိုင်)၀၂၃၂၃၉လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၁၁၄၂Mdy-381Min Aung Wai၅/ကနန(နိုင်)၀၇၁၅၂၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၄၃Mdy-382မစန်းသီရိ9/AhMaYa(N)၁၄၆၂၃၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၄၄Mdy-383လင်းရောင်ဦး9/ThaPaKa(N)၀၆၁၀၀၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး
၁၁၄၅Mdy-384ဒေါ်သော်သော်နိုင်၉/မဟမ(နိုင်)၀၁၂၅၀၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး
၁၁၄၆Mdy-385မမေဇင်ဝင်း၅/တဆန(နိုင်)၁၂၄၂၀၈ဦးစီးအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
၁၁၄၇Mdy-386ဦးသက်ပိုင်မင်းသော်၉/မဟမ(နိုင်)၀၅၈၃၆၄ဦးစီးအရာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၄၈Mdy-387ဒေါ်အိမွန်ဇော်၉/ဇယသ(နိုင်)၀၁၃၁၆၉ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၄၉Mdy-387ဒေါ်အိမွန်ဇော်၉/ဇယသ(နိုင်)၀၁၃၁၆၉ဦးစီးအရာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၅၀Mdy-388ဦးခန့်ဇော်လင်း၁၂/တမန(နိုင်)၁၁၃၃၇၇ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၁၅၁Mdy-389မခိုင်မီမီနိုင်၅/ကလထ(နိုင်)၂၂၈၇၀၂ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနငွေတိုက်ဦးစီးဌာန
၁၁၅၂Mdy-389မခိုင်မီမီနိုင်၅/ကလထ(နိုင်)၂၂၈၇၀၂ဦးစီးအရာရှိ(ကွန်ပျူတာ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၁၅၃Mdy-390ဦးကျော်ဇင်လတ်၅/ရဘန(နိုင်)၁၆၉၇၃၉ဦးစီးအရာရှိ(ကွန်ပျူတာ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၁၅၄Mdy-391ဒေါ်အေမီစိုး၈/ရနခ(နိုင်)၁၀၂၅၇၄ဦးစီးအရာရှိ(ဘဏ္ဍာ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
၁၁၅၅Mdy-391ဒေါ်အေမီစိုး၈/ရနခ(နိုင်)၁၀၂၅၇၄လက်ထောက်မန်နေဂျာ(ဘဏ္ဍာ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၁၅၆Mdy-392ဒေါ်နှင်းပပဖြိုး9/SaKaTa(N)၀၉၁၁၁၁ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၅၇Mdy-393ဒေါ်ယမုံဦး၉/စကတ(နိုင်)၁၀၄၆၈၆ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၅၈Mdy-394ဒေါ်ယွန်းမီမီနိုင်၉/မသန(နိုင်)၁၄၄၀၅၄လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမကောလိပ်(ဖောင်ကြီး၊မန္တလေး)
၁၁၅၉Mdy-395မမိုးသူခိုင်၅/အရတ(နိုင်)၁၁၄၂၈၅လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)
၁၁၆၀Mdy-395မမိုးသူခိုင်၅/အရတ(နိုင်)၁၁၄၂၈၅လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၁၁၆၁Mgw-1‌‌ဒေါ်သန္တာဆင့်၈/တတက(နိုင်)၂၂၁၆၅၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၁၆၂Mgw-1မောင်ဇော်ဇော်ထိုက်8/MaKaNa(N)၂၃၁၈၉၀လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၁၁၆၃Mgw-1‌‌ဒေါ်သန္တာဆင့်၈/တတက(နိုင်)၂၂၁၆၅၆ဦးစီးအရာရှိ(ဥပဒေ)အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၁၆၄Mgw-2ဦးကောင်းကောင်း၅/မမန(N)၀၃၉၂၂၂ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၁၆၅Mgw-2မအိအိခင်၈/မကန(နိုင်)၂၁၁၂၆၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၁၆၆Mgw-2မအိအိခင်၈/မကန(နိုင်)၂၁၁၂၆၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၁၆၇Mgw-3ဒေါ်ရွှန်းလဲ့သီရိ8/PaPhaNa(N)၁၃၈၅၂၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၁၆၈Mgw-3ဒေါ်ရွှန်းလဲ့သီရိ8/PaPhaNa(N)၁၃၈၅၂၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၁၆၉Mgw-3အာကာမျိုးဦး8/MaKaNa(N)၂၅၀၁၈၇ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၁၇၀Mgw-4ဇင်ဖြိုးအောင်၈/မဘန(နိုင်)၁၀၇၇၆၉ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၁၇၁Mgw-4မအိမြတ်နိုးထူး8/YaNaKha(N)၁၃၅၃၉၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၁၇၂Mgw-4မအိမြတ်နိုးထူး8/YaNaKha(N)၁၃၅၃၉၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၇၃Mgw-4မအိမြတ်နိုးထူး8/YaNaKha(N)၁၃၅၃၉၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၁၇၄Mgw-5မအိန္ဒြေခင်8/MaKaNa(N)၂၅၇၉၈၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၇၅Mgw-5U Chan Nyein Lin၈/မသန(နိုင်)၁၄၂၇၇၃ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၁၇၆Mgw-5မအိန္ဒြေခင်8/MaKaNa(N)၂၅၇၉၈၇ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၁၇၇Mgw-6ဒေါ်နီလာမိုး8/MaKaNa(N)၂၂၁၂၆၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၁၇၈Mgw-6ဒေါ်နီလာမိုး8/MaKaNa(N)၂၂၁၂၆၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၇၉Mgw-6ဦးကြည်ဦးမောင်၁၄/ဟသတ(N)၀၉၈၀၀၁ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၁၁၈၀Mgw-7ဒေါ်သူဇာမိုး8/TaTaKa(N)၁၅၄၅၄၆ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၁၈၁Mgw-7ဦးနိုင်လင်းအောင်8/ShaPhaNa(N)၀၉၂၂၂၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၁၈၂Mgw-7ဦးနိုင်လင်းအောင်8/ShaPhaNa(N)၀၉၂၂၂၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၁၈၃Mgw-7ဒေါ်သူဇာမိုး8/TaTaKa(N)၁၅၄၅၄၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၈၄Mgw-8မောင်ဖြိုးဇော်အောင်8/ShaPhaNa(N)၀၉၁၁၆၉ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၈၅Mgw-8ဒေါ်ဇူလိုင်မိုးဦး8/PaPhaNa(N)၁၁၇၅၀၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၈၆Mgw-8ဒေါ်ဇူလိုင်မိုးဦး8/PaPhaNa(N)၁၁၇၅၀၄သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၈၇Mgw-9ဦးလွင်မိုး၈/မဘန(နိုင်)၁၂၇၃၅၇ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၁၈၈Mgw-9ဦးလွင်မိုး၈/မဘန(နိုင်)၁၂၇၃၅၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၁၈၉Mgw-9အောင်မျိူးသူ8/MaBaNa(N)၁၃၀၁၉၀လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၁၉၀Mgw-10အာကာလင်း8/ThaYaNa(N)၀၈၆၀၂၈လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၁၁၉၁Mgw-10မောင်ဝေယံပိုင်7/PaMaNa(N)၁၇၅၇၁၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၉၂Mgw-10အာကာလင်း8/ThaYaNa(N)၀၈၆၀၂၈လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၁၉၃Mgw-10အာကာလင်း8/ThaYaNa(N)၀၈၆၀၂၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၁၉၄Mgw-10အာကာလင်း8/ThaYaNa(N)၀၈၆၀၂၈လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၁၁၉၅Mgw-11မယုနန္ဒာအောင်8/YaNaKha(N)၁၂၆၆၈၅လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၁၁၉၆Mgw-11ဦးအောင်ကိုကို၁၄/ဝခမ(နိုင်)၁၅၆၉၈၃လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၁၉၇Mgw-11ဦးအောင်ကိုကို၁၄/ဝခမ(နိုင်)၁၅၆၉၈၃လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၁၉၈Mgw-12ဦးရဲထိုက်ဦး/၁၅၄၈၉၃လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၁၉၉Mgw-12မကံ့ကော်ဆင့်8/AhLaNa(N)၁၉၄၂၀၂ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၂၀၀Mgw-13မနှင်းလဲ့ညို8/MaKaNa(N)၂၃၁၇၁၁ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၂၀၁Mgw-13Thet Tun San8/MaKaNa(N)၂၅၄၀၃၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၀၂Mgw-13Thet Tun San8/MaKaNa(N)၂၅၄၀၃၀ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၂၀၃Mgw-14ဒေါ်ကေဇင်မောင်၅/မရန(နိုင်)၂၃၀၈၈၂ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၂၀၄Mgw-14ဦးရန်နိူင်အောင်၁/ဗမန(နိုင်)၀၉၃၄၃၄ဦးစီးအရာရှိစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၂၀၅Mgw-14ဦးရန်နိူင်အောင်၁/ဗမန(နိုင်)၀၉၃၄၃၄ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၂၀၆Mgw-15ဒေါ်ထက်မြက်ခင်8/PaPhaNa(N)၁၁၇၂၇၂ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၂၀၇Mgw-15ဦးဟာခေါဂေ4/MaTaNa(N)၀၃၁၇၃၇ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၁၂၀၈Mgw-15ဦးဟာခေါဂေ4/MaTaNa(N)၀၃၁၇၃၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၂၀၉Mgw-15ဦးဟာခေါဂေ4/MaTaNa(N)၀၃၁၇၃၇ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၁၀Mgw-15ဦးဟာခေါဂေ4/MaTaNa(N)၀၃၁၇၃၇ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၂၁၁Mgw-16Ma Khin Ei Ko8/MaBaNa(N)၁၂၄၄၀၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၁၂Mgw-16Ma Khin Ei Ko8/MaBaNa(N)၁၂၄၄၀၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၁၃Mgw-16မခင်ဇာနည်နိုင်9/TaKaNa(N)၁၈၃၇၃၅ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၂၁၄Mgw-17ဒေါ်စန်းမွန်ဌေး၈/ခမန(နိုင်)၁၆၉၂၃၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၁၅Mgw-17ဒေါ်စန်းမွန်ဌေး၈/ခမန(နိုင်)၁၆၉၂၃၂ဦးစီးအရာရှိစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၂၁၆Mgw-17မဆုမွန်အောင်1/SaLaNa(N)၁၈၅၉၇၅ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၂၁၇Mgw-18ဒေါ် ခင်ထက်ထက်ထွန်း၈/မကန(နိုင်)၂၈၃၇၈၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၁၈Mgw-18ဒေါ်တင်မိုးလွင်၉/မခန(N)၁၁၂၃၇၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၁၉Mgw-19မခင်မျိုးကြွယ်8/PaKhaKa(N)၂၆၀၂၇၀ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၂၂၀Mgw-19ဒေါ်ထွေးယုလွင်၈/မကန(နိုင်)၂၅၄၂၁၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၂၁Mgw-19ဒေါ်ထွေးယုလွင်၈/မကန(နိုင်)၂၅၄၂၁၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၁၂၂၂Mgw-20ဒေါ်ခင်မို့မို့အောင်၅/မရန(N)၂၅၆၁၁၁ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၂၂၃Mgw-20ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်၈/မကန(နိုင်)၂၇၇၀၂၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၂၄Mgw-20ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်၈/မကန(နိုင်)၂၇၇၀၂၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၂၂၅Mgw-21မအိသဉ္ဇာအောင်၈/သရန(နိုင်)၀၉၀၇၄၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၂၆Mgw-21မအိမြတ်နိုးထူး8/YaNaKha(N)၁၃၅၃၉၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၂၇Mgw-21မအိမြတ်နိုးထူး8/YaNaKha(N)၁၃၅၃၉၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၂၈Mgw-21မအိမြတ်နိုးထူး8/YaNaKha(N)၁၃၅၃၉၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၂၉Mgw-22မအိသက်စံ8/MaKaNa(N)၁၉၈၃၅၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၃၀Mgw-22ပိုးအိဖြူ8/MaKaNa(N)၂၅၈၇၅၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၃၁Mgw-22ပိုးအိဖြူ8/MaKaNa(N)၂၅၈၇၅၅ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၂၃၂Mgw-23မမဉ္ဇူဝင်း8/MaKaNa(N)၂၅၀၅၂၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၃၃Mgw-23မပန်းဆုလှိုင်၉/ပမန(နိုင်)၂၇၁၉၁၅ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၂၃၄Mgw-23မပန်းဆုလှိုင်၉/ပမန(နိုင်)၂၇၁၉၁၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၃၅Mgw-24ဒေါ်အိအိထွန်း8/SaTaYa(N)၀၃၉၄၁၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၃၆Mgw-24ဒေါ်သင်းသင်းမာ၈/ဆဖန(နိုင်)၀၇၄၀၉၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၃၇Mgw-25ဒေါမြတ်သူဇာအောင်8/MaLaNa(N)၀၉၉၆၅၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၃၈Mgw-25ဒေါ်ချောယုမွန်8/PaPhaNa(N)၁၃၆၁၂၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၃၉Mgw-26​ဒေါ်စိုးမမခင်၁/ပနဒ(နိုင်)၂၂၁၉၁၉ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၂၄၀Mgw-26တင်နွယ်အေး၈/မဘန(နိုင်)၀၉၀၉၂၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၄၁Mgw-27စုမြတ်လိူင်၈/မကန(နိုင်)၁၇၉၁၄၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၄၂Mgw-27ဒေါ်ရွှေစင်ဝင်းသူ8/MaBaNa(N)၁၂၉၈၀၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၄၃Mgw-28ဒေါ်ဆွေမျိုးမြတ်မွန်8/YaNaKha(N)၁၂၆၄၇၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၄၄Mgw-28ဒေါ်ဆွေမျိုးမြတ်မွန်8/YaNaKha(N)၁၂၆၄၇၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၄၅Mgw-28Daw Ei Htet Myat Paing8/PaKhaKa(N)၂၈၀၅၉၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၄၆Mgw-28Daw Ei Htet Myat Paing8/PaKhaKa(N)၂၈၀၅၉၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၂၄၇Mgw-29မလင်းလင်းဖြိုး၈/ကထန(နိုင်)၀၀၅၃၁၃လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၂၄၈Mgw-29ဒေါ်ထားထားနွယ်9/KaPaTa(N)၂၇၀၀၇၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၄၉Mgw-29မလင်းလင်းဖြိုး၈/ကထန(နိုင်)၀၀၅၃၁၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၅၀Mgw-30သဇင်ထက်8/MaBaNa(N)၁၃၀၁၆၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၅၁Mgw-30Daw Su Hlaing Win8/TaTaKa(N)၂၁၉၁၇၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၅၂Mgw-30သဇင်ထက်8/MaBaNa(N)၁၃၀၁၆၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၅၃Mgw-31မလင်းစုကျော်8/PaPhaNa(N)၁၂၆၃၄၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၅၄Mgw-31ဦးလွင်ကိုကို8/MaKaNa(N)၂၁၃၃၄၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန(၁)အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဦးစီးဌာန
၁၂၅၅Mgw-31ဦးလွင်ကိုကို8/MaKaNa(N)၂၁၃၃၄၈လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၂၅၆Mgw-31မလင်းစုကျော်8/PaPhaNa(N)၁၂၆၃၄၅ဦးစီးအရာရှိအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
၁၂၅၇Mgw-32နန်းဦးလွင်8/MaBaNa(N)၁၄၂၀၄၁လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၁၂၅၈Mgw-32မနှင်းယုနိုင်၈/ကမန(နိုင်)၀၆၅၈၅၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၅၉Mgw-32နန်းဦးလွင်8/MaBaNa(N)၁၄၂၀၄၁ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၂၆၀Mgw-33U Toe Naing Htay8/MaKaNa(N)၂၀၄၂၆၀ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၂၆၁Mgw-33U Toe Naing Htay8/MaKaNa(N)၂၀၄၂၆၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၆၂Mgw-33မလှိုင်းသဉ္ဇာဦး၅/ဟမလ(နိုင်)၁၀၉၂၀၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၆၃Mgw-33မလှိုင်းသဉ္ဇာဦး၅/ဟမလ(နိုင်)၁၀၉၂၀၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၂၆၄Mgw-34ဒေါ်ပိုးမွန်မွန်ကျော်၈/စလန(နိုင်)၁၃၂၉၅၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၆၅Mgw-34မဆုနွယ်ထွန်း၈/မဘန(နိုင်)၁၄၃၂၁၂ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၂၆၆Mgw-34မဆုနွယ်ထွန်း၈/မဘန(နိုင်)၁၄၃၂၁၂ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၂၆၇Mgw-35မောင်စည်သူရွှေဇင်8/MaKaNa(N)၂၁၆၆၁၈ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၂၆၈Mgw-35Daw Zu Zu Kyaw8/KhaMaNa(N)၁၄၃၈၄၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၆၉Mgw-35မောင်စည်သူရွှေဇင်8/MaKaNa(N)၂၁၆၆၁၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၇၀Mgw-36ဦးအောင်မျိုးဦး8/MaKaNa(N)၂၁၅၇၂၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၇၁Mgw-36ဒေါ်ယဥ်မေထွန်း5/MaMaNa(N)၀၈၉၄၀၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၇၂Mgw-36ဒေါ်ယဥ်မေထွန်း5/MaMaNa(N)၀၈၉၄၀၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၇၃Mgw-36ဦးအောင်မျိုးဦး8/MaKaNa(N)၂၁၅၇၂၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၇၄Mgw-37မလဲ့ရည်အောင်8/PaPhaNa(N)၁၂၆၃၈၄ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၂၇၅Mgw-37ဒေါ်မေသျှန္ဒီအောင်ကျော်7/PaMaNa(N)၂၁၄၉၄၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၇၆Mgw-37မလဲ့ရည်အောင်8/PaPhaNa(N)၁၂၆၃၈၄ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၂၇၇Mgw-38မရီလွင်မွန်8/MaLaNa(N)၀၉၆၁၃၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၇၈Mgw-38မရီလွင်မွန်8/MaLaNa(N)၀၉၆၁၃၈ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၂၇၉Mgw-38ဒေါ်ပန်းအိဖြူ8/PaKhaKa(N)၂၄၅၈၅၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၈၀Mgw-38ဒေါ်ပန်းအိဖြူ8/PaKhaKa(N)၂၄၅၈၅၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၈၁Mgw-39မနွေးသီရိဇော်8/ShaPhaNa(N)၀၇၇၆၄၁ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၂၈၂Mgw-39မနွေးသီရိဇော်8/ShaPhaNa(N)၀၇၇၆၄၁ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၂၈၃Mgw-39ဒေါ်ဖြိုးအိသွယ်8/PaKhaKa(N)၂၈၂၇၂၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၈၄Mgw-39မနွေးသီရိဇော်8/ShaPhaNa(N)၀၇၇၆၄၁ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၂၈၅Mgw-39ဒေါ်ဖြိုးအိသွယ်8/PaKhaKa(N)၂၈၂၇၂၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၈၆Mgw-39မနွေးသီရိဇော်8/ShaPhaNa(N)၀၇၇၆၄၁ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၂၈၇Mgw-40ဒေါ်နှင်းအိခိုင်8/SaLaNa(N)၁၄၁၁၉၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၈၈Mgw-40ဒေါ်နှင်းအိခိုင်8/SaLaNa(N)၁၄၁၁၉၈ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၁၂၈၉Mgw-40မတင်မြတ်ဦး၈/ပခက(နိုင်)၂၂၀၈၉၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၂၉၀Mgw-40မတင်မြတ်ဦး၈/ပခက(နိုင်)၂၂၀၈၉၁ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၂၉၁Mgw-40မတင်မြတ်ဦး၈/ပခက(နိုင်)၂၂၀၈၉၁ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၂၉၂Mgw-40မတင်မြတ်ဦး၈/ပခက(နိုင်)၂၂၀၈၉၁လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၂၉၃Mgw-41မဇန်ပိုးအိ8/KhaMaNa(N)၁၇၇၄၁၉ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၂၉၄Mgw-41မဇန်ပိုးအိ8/KhaMaNa(N)၁၇၇၄၁၉ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၂၉၅Mgw-41ဒေါ်မေယမုံစိုး၈/စလန(နိုင်)၁၇၂၉၆၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၉၆Mgw-42ဒေါ်ကြည်ဖြူကို၈/ပဖန(နိုင်)၁၃၈၅၇၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၉၇Mgw-42ဒေါ်ကြည်ဖြူကို၈/ပဖန(နိုင်)၁၃၈၅၇၉ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၂၉၈Mgw-42ဒေါ်စုစန္ဒီ8/MaBaNa(N)၁၂၄၃၉၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၂၉၉Mgw-43Ma Theint Ei Mon 8/NaMaNa(N)၂၀၂၂၀၈ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၀၀Mgw-43Ma Theint Ei Mon 8/NaMaNa(N)၂၀၂၂၀၈ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၃၀၁Mgw-43ဒေါ်ဆွေဇင်မြင့်9/NgaZaNa(N)၁၁၀၂၆၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၀၂Mgw-44မနွယ်ကေဇင်ထူး၈/မကန(နိုင်)၂၅၅၃၇၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၀၃Mgw-44‌ဒေါ်စုမြတ်ဒေဝီ၅/ဆလက(နိုင်)၀၇၄၆၇၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၀၄Mgw-44‌ဒေါ်စုမြတ်ဒေဝီ၅/ဆလက(နိုင်)၀၇၄၆၇၁ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၀၅Mgw-45ဒေါ်ယမင်းထွေး12/TaKaNa(N)၁၈၂၀၉၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၀၆Mgw-45ဝင့်ဝါဌေး၈/ကမန(နိုင်)၀၆၉၉၉၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၀၇Mgw-45ဝင့်ဝါဌေး၈/ကမန(နိုင်)၀၆၉၉၉၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၃၀၈Mgw-45ဒေါ်ယမင်းထွေး12/TaKaNa(N)၁၈၂၀၉၈ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၀၉Mgw-46မခင်မျိုးထက်8/PaKhaKa(N)၂၇၈၂၈၃ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌရုံး
၁၃၁၀Mgw-46မခင်မျိုးထက်8/PaKhaKa(N)၂၇၈၂၈၃ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပင်စင်ဦးစီးဌာန
၁၃၁၁Mgw-46​ေဒၚႏွင္​းယု​ေဝ9/KaPaTa(N)၂၃၂၃၆၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၁၂Mgw-47မသင်းသင်းမြတ်8/MaLaNa(N)၁၀၂၆၈၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၃၁၃Mgw-47ဒေါ်ဖူးပွင့်ဝေ၈/တတက(နိုင်)၂၁၉၈၉၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၁၄Mgw-47ဒေါ်ဖူးပွင့်ဝေ၈/တတက(နိုင်)၂၁၉၈၉၇လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန
၁၃၁၅Mgw-47မသင်းသင်းမြတ်8/MaLaNa(N)၁၀၂၆၈၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၁၆Mgw-48မသန့်စင်ထွေး၈/စလန(နိုင်)၁၂၇၆၆၇လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန သမဝါယမကောလိပ် (ဖောင်ကြီး၊ မန္တလေး)
၁၃၁၇Mgw-48ဒေါ်ခိုင်ရွေမင်္ဂလာ 9/PaBaNa(N)၂၂၁၉၉၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၁၈Mgw-48မသန့်စင်ထွေး၈/စလန(နိုင်)၁၂၇၆၆၇လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမ၀ါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၁၃၁၉Mgw-49ဒေါ်ကေဇင်တင့်၈/မကန(နိုင်)၂၀၅၅၅၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၂၀Mgw-49မောင်ထွန်းထွန်းအောင်7/PaMaNa(N)၁၆၅၆၃၈ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၃၂၁Mgw-50ဒေါ်အိသဇင်လှိုင်9/NaHtaKa(N)၁၉၂၂၉၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၂၂Mgw-50ဦးစောလွင်ဦး8/KhaMaNa(N)၂၁၁၃၈၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၂၃Mgw-50ဦးစောလွင်ဦး8/KhaMaNa(N)၂၁၁၃၈၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၂၄Mgw-51ဒေါ်မိုးမိုးလွင်8/MaThaNa(N)၀၇၈၀၉၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၃၂၅Mgw-51ဦးကျော်မိုးထက်8/KhaMaNa(N)၂၀၂၆၁၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၂၆Mgw-51ဒေါ်မိုးမိုးလွင်8/MaThaNa(N)၀၇၈၀၉၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၂၇Mgw-52ဦးရန်နိုင်ထွန်း8/KhaMaNa(N)၁၇၉၆၅၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၂၈Mgw-52ဒေါ်ခိုင်ဇင်သန့်8/ThaYaNa(N)၀၈၄၉၉၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၂၉Mgw-53ဦးစစ်မှူးအောင်8/SaLaNa(N)၁၅၉၁၂၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၃၀Mgw-53ဒေါ်ဝေဝေဦး၈/တတက(နိုင်)၁၈၉၄၆၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၃၁Mgw-54Daw Aye Aye Win 5/KhaOuTa(N)၀၇၄၂၇၅လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၁၃၃၂Mgw-54ဒေါ်မာမာမိုး၈/စလန(နိုင်)၁၅၃၅၃၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၃၃Mgw-55ဒေါ်အေမီသန်းဌေး၈/မကန(နိုင်)၂၂၂၉၂၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၃၄Mgw-55ဒေါ်တင်တင်ခိုင်၈/မတန(နိုင်)၀၄၄၂၂၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၃၅Mgw-56ခင်နီလာစိုး8/MaKaNa(N)၁၇၀၂၁၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၃၆Mgw-56ဒေါ်ဖြူအိအိဇာ8/PaKhaKa(N)၂၄၅၈၅၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၃၇Mgw-57ဒေါ်မေသျှန္ဒီအောင်ကျော်7/PaMaNa(N)၂၁၄၉၄၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၃၈Mgw-57ဒေါ်ဇွန်မာဦး8/PaKhaKa(N)၂၃၃၉၁၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၃၉Mgw-58ဒေါ်ပန်းအိဖြူ8/PaKhaKa(N)၂၄၅၈၅၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၄၀Mgw-58ဒေါ်ပန်းအိဖြူ8/PaKhaKa(N)၂၄၅၈၅၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၄၁Mgw-58ေဒၚျခဴးျခဴးေဝဟန္6/MaMaNa(N)၁၅၈၉၀၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၄၂Mgw-59ဒေါ်ဖြိုးအိသွယ်8/PaKhaKa(N)၂၈၂၇၂၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၄၃Mgw-59ဒေါ်ဖြိုးအိသွယ်8/PaKhaKa(N)၂၈၂၇၂၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၄၄Mgw-59ဒေါ်ရွှန်းလဲ့ဝေ၊၈/မကန(နိုင်)၂၁၉၄၅၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၄၅Mgw-60အိအိနွယ်8/PaKhaKa(N)၂၈၃၄၀၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၄၆Mgw-60ဒေါ်ချိုချိုလွင်8/KhaMaNa(N)၁၇၉၁၄၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၄၇Mgw-61ဒေါ်ချစ်စုဝင်း7/PaTaNa(N)၁၃၂၇၁၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၄၈Mgw-61မခင်သက်စု8/YaNaKha(N)၁၃၁၂၄၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၄၉Mgw-61ဒေါ်ချစ်စုဝင်း7/PaTaNa(N)၁၃၂၇၁၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၃၅၀Mgw-62ဒေါ်လင်းလင်းနိုင်8/SaLaNa(N)၁၉၄၆၇၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၅၁Mgw-62မခင်ဖြိုးကျော်8/KhaMaNa(N)၁၄၈၄၄၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၅၂Mgw-63ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ချစ်၉/ကပတ(နိုင်)၁၈၉၆၆၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၃၅၃Mgw-63ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ချစ်၉/ကပတ(နိုင်)၁၈၉၆၆၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၅၄Mgw-63ဒေါ်သော်ထက်စံ8/YaNaKha(N)၁၆၃၆၀၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၅၅Mgw-64ဒေါ်နွေးနွေးအောင်8/PaKhaKa(N)၂၈၁၉၉၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၅၆Mgw-64ဦးလွင်မိုး၈/မဘန(နိုင်)၁၂၇၃၅၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၅၇Mgw-64ဦးလွင်မိုး၈/မဘန(နိုင်)၁၂၇၃၅၇ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၃၅၈Mgw-65မောင်ဝေယံပိုင်8/PaKhaKa(N)၂၉၀၉၁၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၅၉Mgw-65ဒေါ်ခင်ထက်ဇော်5/MaYaNa(N)၂၅၇၅၄၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၆၀Mgw-65မောင်ဝေယံပိုင်8/PaKhaKa(N)၂၉၀၉၁၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၆၁Mgw-66မောင်ဟားခေါင်၄/မတပ(နိုင်)၀၄၄၁၉၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၆၂Mgw-66မောင်ဟားခေါင်၄/မတပ(နိုင်)၀၄၄၁၉၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၆၃Mgw-66ဒေါ်ပိုးအိမြတ်ဖြူ8/NaMaNa(N)၁၄၈၅၉၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၆၄Mgw-67U Tin Moe Aung8/SaLaNa(N)၁၆၀၂၄၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၆၅Mgw-67မဝေစန္ဒာခိုင်8/MaKaNa(N)၂၃၉၃၅၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၆၆Mgw-68မောင်သန့်ဇင်လင်း8/TaTaKa(N)၂၁၄၀၃၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၆၇Mgw-68မောင်သန့်ဇင်လင်း8/TaTaKa(N)၂၁၄၀၃၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၆၈Mgw-68ဒေါ်ခိုင်ဆုဝေ8/MaKaNa(N)၂၀၃၅၀၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၆၉Mgw-69ဒေါ်နှင်းယုဝေ9/OuTaTha(N)၀၀၇၅၅၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၇၀Mgw-69ဦးကျော်မြတ်သူဝင်း၈/ရနခ(နိုင်)၁၄၁၉၇၁အားကစားမှူးသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၁၃၇၁Mgw-69ဦးကျော်မြတ်သူဝင်း၈/ရနခ(နိုင်)၁၄၁၉၇၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၇၂Mgw-70U Than Kyaw Thu၈/ရစက(နိုင်)၁၉၆၈၂၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၇၃Mgw-70U Than Kyaw Thu၈/ရစက(နိုင်)၁၉၆၈၂၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၃၇၄Mgw-70ဒေါ်စုမွန်ထွေး7/PaTaNa(N)၁၂၂၃၂၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၇၅Mgw-71ဦးစောလွင်ဦး8/KhaMaNa(N)၂၁၁၃၈၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၇၆Mgw-71ဦးစောလွင်ဦး8/KhaMaNa(N)၂၁၁၃၈၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၇၇Mgw-71မစုလတ်နိုင်8/MaKaNa(N)၂၃၈၉၇၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၇၈Mgw-72မဖူးပွင့်ဝေ8/MaKaNa(N)၂၁၆၆၇၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၇၉Mgw-72ဦးတင်ထွန်းဦး8/PaKhaKa(N)၂၅၁၄၄၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၈၀Mgw-73ဦးစိုးထွန်း၁၁/အမန(နိုင်)၀၄၆၇၆၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၈၁Mgw-73မေဖြိုးဟန်8/ThaYaNa(N)၀၇၇၉၄၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၈၂Mgw-73ဦးစိုးထွန်း၁၁/အမန(နိုင်)၀၄၆၇၆၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၈၃Mgw-74ဒေါ်ဖြူစင်မိုး8/YaNaKha(N)၁၃၀၃၆၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၈၄Mgw-74ဦးဟိန်းလင်းထက်8/YaNaKha(N)၁၇၄၂၆၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၈၅Mgw-75မလွင်လွင်နိုင်၈/ရနခ(နိုင်)၁၃၀၆၇၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၈၆Mgw-75U Thet Naing Win၈/ပခက(နိုင်)၁၉၁၉၂၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၈၇Mgw-75U Thet Naing Win၈/ပခက(နိုင်)၁၉၁၉၂၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၃၈၈Mgw-76ဒေါ်စမ်းစမ်းအေး8/KhaMaNa(N)၂၀၀၈၄၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၈၉Mgw-76ဦးစိုးသိန်းဦး၈/မဘန(နိုင်)၁၀၉၄၇၇လက်ထောက်မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၃၉၀Mgw-76ဦးစိုးသိန်းဦး၈/မဘန(နိုင်)၁၀၉၄၇၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၉၁Mgw-77ဦးသူရိန်ဝင်း8/MaKaNa(N)၂၂၂၈၉၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၉၂Mgw-77ဦးသူရိန်ဝင်း8/MaKaNa(N)၂၂၂၈၉၉ဦးစီးအရာရှိအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
၁၃၉၃Mgw-77ဒေါ်အိအိခိုင်ဖြိုး8/ThaYaNa(N)၀၈၉၇၉၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၉၄Mgw-78ဦးဝေယံစိုး၈/ရစက(နိုင်)၁၈၂၄၅၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၉၅Mgw-78ဒေါ်ထက်ထက်ရွှန်းလဲ့8/ThaYaNa(N)၁၀၁၅၇၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၉၆Mgw-79ဦးကျော်ရဲအောင်၈/ငဖန(နိုင်)၀၃၇၈၂၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၃၉၇Mgw-79ဒေါ်အိအိသန်း8/SaLaNa(N)၁၉၅၃၈၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၃၉၈Mgw-79ဦးကျော်ရဲအောင်၈/ငဖန(နိုင်)၀၃၇၈၂၅ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၁၃၉၉Mgw-80ဦးသူရမျိုးကြွယ်8/SaPaWa(N)၀၈၁၉၆၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၄၀၀Mgw-80ဒေါ်ရွှေရည်အောင်၉/မဟန(နိုင်)၀၀၁၄၆၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၀၁Mgw-80ဦးသူရမျိုးကြွယ်8/SaPaWa(N)၀၈၁၉၆၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၄၀၂Mgw-81ညိမ်းပြည့်စုံထူး၈/မကန(နိုင်)၂၅၆၂၅၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၄၀၃Mgw-81ဒေါ်သန္တာဦး၇/ပခန(N)၀၉၉၂၂၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၀၄Mgw-81ညိမ်းပြည့်စုံထူး၈/မကန(နိုင်)၂၅၆၂၅၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၁၄၀၅Mgw-82မဝေနှင်းမြရည်ကျော်၈/စတရ(နိုင်)၀၄၀၆၁၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၁၄၀၆Mgw-82ဒေါ်သဥ္ဇာချိုဇင်၈/မဘန(N)၉၉၁၄၉၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၀၇Mgw-82မဝေနှင်းမြရည်ကျော်၈/စတရ(နိုင်)၀၄၀၆၁၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၀၈Mgw-83ယဉ်မြတ်သိမ့်8/MaLaNa(N)၁၁၅၄၃၁ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၄၀၉Mgw-83ယဉ်မြတ်သိမ့်8/MaLaNa(N)၁၁၅၄၃၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၁၄၁၀Mgw-83ဒေါ်နန္ဒာ၀င်း၈/ပဖန(နိုင်)၁၂၄၇၃၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၁၁Mgw-84မတိုးလွင်လွင်၅/ခဥန(နိုင်)၁၃၇၇၃၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၁၂Mgw-84Hsu Nandar Soe၈/မလန(နိုင်)၁၀၃၃၃၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၁၄၁၃Mgw-84Hsu Nandar Soe၈/မလန(နိုင်)၁၀၃၃၃၀ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနငွေတိုက်ဦးစီးဌာန
၁၄၁၄Mgw-85မထက်ထက်ဝင်းပြည့်၈/မဘန(နိုင်)၁၄၄၆၁၅ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၁၅Mgw-85ဒေါ်ချစ်ချစ်မျိုး8/YaNaKha(N)၁၂၆၆၅၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၁၆Mgw-85မထက်ထက်ဝင်းပြည့်၈/မဘန(နိုင်)၁၄၄၆၁၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၁၄၁၇Mgw-86မမေသန့်ချို8/MaThaNa(N)၁၄၀၂၆၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၁၄၁၈Mgw-86Cho Cho Win 8/YaNaKha(N)၁၂၁၄၃၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၁၉Mgw-86မမေသန့်ချို8/MaThaNa(N)၁၄၀၂၆၂ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
၁၄၂၀Mgw-87Myat Thinzar Aung ၈/မလန(နိုင်)၁၀၆၀၂၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၁၄၂၁Mgw-87ဒေါ်ယဥ်မွန်မောင်၁၂/ကကန(N)၀၀၄၂၅၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၂၂Mgw-88ဒေါ်ဝိုင်းနှင်းဆီ5/MaYaNa(N)၂၉၅၆၀၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၂၃Mgw-88ဝေဖြိုးနွယိ၈/စလန(နိုင်)၁၈၈၈၆၂ဦးစီးအရာရှိ(ဘဏ္ဍာရေး)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၄၂၄Mgw-88ဝေဖြိုးနွယိ၈/စလန(နိုင်)၁၈၈၈၆၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၁၄၂၅Mgw-89ဒေါ်နှင်းဖြူဖြူဖွေး၇/ပမန(နိုင်)၁၆၀၂၀၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၁၄၂၆Mgw-89မအိစန္ဒာမော်8/MaLaNa(N)၀၉၄၄၉၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၂၇Mgw-89မအိစန္ဒာမော်8/MaLaNa(N)၀၉၄၄၉၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၂၈Mgw-89ဒေါ်နှင်းဖြူဖြူဖွေး၇/ပမန(နိုင်)၁၆၀၂၀၂ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၄၂၉Mgw-90ဒေါ်နှင်းဖြူဖြူဖွေး၇/ပမန(နိုင်)၂၆၀၂၀၂ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၄၃၀Mgw-90ဒေါ်ဆုရတနာမွန်8/YaNaKha(N)၁၂၆၈၃၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၃၁Mgw-90ဒေါ်နှင်းဖြူဖြူဖွေး၇/ပမန(နိုင်)၂၆၀၂၀၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၁၄၃၂Mgw-91မောင်အာကာမင်းထက်8/MaKaNa(N)၂၃၃၇၄၁ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၄၃၃Mgw-91ဒေါ်ယဉ်မွန်ရှိုင်း၈/မကန(နိုင်)၂၄၉၄၅၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၃၄Mgw-91မောင်အာကာမင်းထက်8/MaKaNa(N)၂၃၃၇၄၁လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၄၃၅Mgw-92မစိန်စိန်ထက်၁၂/သလန(နိုင်)၁၂၅၃၀၄ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၄၃၆Mgw-92ဒေါ်ဆွေဇင်မြင့်8/MaKaNa(N)၂၂၁၂၁၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၃၇Mgw-93မဆွေဆွေဝင်း8/MaKaNa(N)၁၇၈၆၅၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၃၈Mgw-93မသုနန္ဒာအောင်၈/ရစက(နိုင်)၂၅၃၅၁၄ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၁၄၃၉Mgw-93မသုနန္ဒာအောင်၈/ရစက(နိုင်)၂၅၃၅၁၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၄၄၀Mgw-94မီမီချစ်မိုး၈/မလန(နိုင်)၀၈၀၅၃၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၄၄၁Mgw-94ယမင်းပပလှိုင် 5/KaLaTa(N)၀၈၅၂၀၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၄၂Mgw-95ထက်နောင်ဦး8/MaBaNa(N)၁၅၁၅၀၆လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၄၄၃Mgw-95ထက်နောင်ဦး8/MaBaNa(N)၁၅၁၅၀၆ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၄၄၄Mgw-95မခင်မြင့်ြမတ်သွယ်8/SaLaNa(N)၂၀၁၁၂၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၄၄၅Mgw-95ထက်နောင်ဦး8/MaBaNa(N)၁၅၁၅၀၆လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(အင်ဂျင်/ရဟတ်ယာဥ်/လေယာဥ်ကိုယ်ထည်/လျှပ်စစ်/ဒိုင်ခွက်/ရေဒီယို/ရေဒါ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၄၄၆Mgw-95ထက်နောင်ဦး8/MaBaNa(N)၁၅၁၅၀၆လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၁၄၄၇Mgw-96ဦးသီဟဇင်7/PaMaNa(N)၁၅၃၉၇၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၁၄၄၈Mgw-96ဦးသီဟဇင်7/PaMaNa(N)၁၅၃၉၇၉ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၄၄၉Mgw-96ဒေါ်ထက်ထက်ဝေအောင်၈/သရန(နိုင်)၁၀၁၆၃၈ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၁၄၅၀Mgw-96ဒေါ်ထက်ထက်ဝေအောင်၈/သရန(နိုင်)၁၀၁၆၃၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၄၅၁Mgw-97Ma Ei Thinzar Aung၈/ပဖန(နိုင်)၁၂၇၁၅၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၄၅၂Mgw-97ဦးဟာခေါဂေ4/MaTaNa(N)၀၃၁၇၃၇ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၄၅၃Mgw-97ဦးဟာခေါဂေ4/MaTaNa(N)၀၃၁၇၃၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၄၅၄Mgw-97ဦးဟာခေါဂေ4/MaTaNa(N)၀၃၁၇၃၇ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၅၅Mgw-97ဦးဟာခေါဂေ4/MaTaNa(N)၀၃၁၇၃၇ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၁၄၅၆Mgw-98ဦးကျော်မင်းခိုင်8/MaThaNa(N)၀၉၁၆၃၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၄၅၇Mgw-98ဦးကျော်မင်းခိုင်8/MaThaNa(N)၀၉၁၆၃၂ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၄၅၈Mgw-98မောင်ကျော်ကိုကို8/KhaMaNa(N)၂၀၇၄၃၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၄၅၉Mgw-99ဦးအောင်ကျော်ဝင်း8/YaSaKa(N)၁၉၃၀၇၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၄၆၀Mgw-99ဦးအောင်ကျော်ဝင်း8/YaSaKa(N)၁၉၃၀၇၂လက်ထောက်ကထိက(လေယာဥ်မှူးလိုင်စင်)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၄၆၁Mgw-100U Myo Thet Naung၈/တတက(နိုင်)၁၈၆၃၈၆ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၄၆၂Mgw-100U Myo Thet Naung၈/တတက(နိုင်)၁၈၆၃၈၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၄၆၃Mgw-101ဒေါ်အိရတနာဖြိုး8/YaNaKha(N)၁၄၄၉၀၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၄၆၄Mgw-101ဒေါ်အိရတနာဖြိုး8/YaNaKha(N)၁၄၄၉၀၁ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၁၄၆၅Mgw-102မဝင်းဝင်းဝါ၈/တတက(နိုင်)၂၀၆၈၇၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၄၆၆Mgw-102မဝင်းဝင်းဝါ၈/တတက(နိုင်)၂၀၆၈၇၁ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၄၆၇Mgw-103မယွန်း‌‌ေရွှစင်ကျော်8/MaTaNa(N)၀၆၀၇၄၇ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၄၆၈Mgw-104မဝါဝါမေမောင်၈/ရနခ(နိုင်)၁၄၁၅၄၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့
၁၄၆၉Mgw-104မဝါဝါမေမောင်၈/ရနခ(နိုင်)၁၄၁၅၄၇ဦးစီးအရာရှိအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
၁၄၇၀Mgw-105ဒေါ်စန်းသူဇာ၈/မကန(နိုင်)၂၃၁၅၅၉ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၄၇၁Mgw-105ဒေါ်စန်းသူဇာ၈/မကန(နိုင်)၂၃၁၅၅၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၇၂Mgw-106မပိုးဉခိုင်8/KhaMaNa(N)၁၆၃၁၄၄ဦးစီးအရာရှိ(အလုပ်ရုံ)အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၄၇၃Mgw-106မပိုးဉခိုင်8/KhaMaNa(N)၁၆၃၁၄၄လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(အင်ဂျင်/ရဟတ်ယာဥ်/လေယာဥ်ကိုယ်ထည်/လျှပ်စစ်/ဒိုင်ခွက်/ရေဒီယို/ရေဒါ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၄၇၄Mgw-107မမေဖူးသဇင်8/MaKaNa(N)၂၃၁၇၀၄လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၄၇၅Mgw-107မမေဖူးသဇင်8/MaKaNa(N)၂၃၁၇၀၄ဦးစီးအရာရှိ(အလုပ်ရုံ)အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၄၇၆Mgw-108ဦးလွင်ကိုကိုထွေး8/MaKaNa(N)၂၀၅၀၀၀လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၄၇၇Mgw-109ထက်နောင်ဦး8/MaBaNa(N)၁၅၁၅၀၆ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၄၇၈Mgw-109ထက်နောင်ဦး8/MaBaNa(N)၁၅၁၅၀၆လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၄၇၉Mgw-109ထက်နောင်ဦး8/MaBaNa(N)၁၅၁၅၀၆လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(အင်ဂျင်/ရဟတ်ယာဥ်/လေယာဥ်ကိုယ်ထည်/လျှပ်စစ်/ဒိုင်ခွက်/ရေဒီယို/ရေဒါ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၄၈၀Mgw-109ထက်နောင်ဦး8/MaBaNa(N)၁၅၁၅၀၆လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၁၄၈၁Mgw-110ရဲဂေါင်ကျော်၇/ပမန(နိုင်)၁၇၈၇၈၁လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၄၈၂Mgw-110ရဲဂေါင်ကျော်၇/ပမန(နိုင်)၁၇၈၇၈၁လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(အင်ဂျင်/ရဟတ်ယာဥ်/လေယာဥ်ကိုယ်ထည်/လျှပ်စစ်/ဒိုင်ခွက်/ရေဒီယို/ရေဒါ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၄၈၃Mgw-111ဦးအောင်ကျော်ဇင်8/KhaMaNa(N)၁၅၆၉၀၅လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၄၈၄Mgw-112Phyo Phyo Aung၈/မလန(နိုင်)၀၉၉၆၄၇ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၄၈၅Mgw-112Phyo Phyo Aung၈/မလန(နိုင်)၀၉၉၆၄၇ဦးစီးအရာရှိ(ဘဏ္ဍာ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
၁၄၈၆Mgw-113မောင်ဖြိုးပြည့်ကို၈/ရနခ(နိုင်)၁၃၅၀၀၂လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်
၁၄၈၇Mgw-113မောင်ဖြိုးပြည့်ကို၈/ရနခ(နိုင်)၁၃၅၀၀၂ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၄၈၈Mgw-114မသီသီဝေ8/PaKhaKa(N)၂၆၂၀၅၂ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၄၈၉Mgw-114မသီသီဝေ8/PaKhaKa(N)၂၆၂၀၅၂လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၁၄၉၀Mgw-115မဟန်နီထွန်း၈/မတန(နိုင်)၀၅၈၅၁၇လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၄၉၁Mgw-116မစုရည်မွန်အောင်၈/မကန(နိုင်)၂၅၈၁၁၆ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၄၉၂Mgw-117ဒေါ်ခိုင်ခန့်ခန့်သွင်၈/ခမန(နိုင်)၁၉၈၆၇၆ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၄၉၃Mgw-118မမေမြတ်နိုးခင်၈/ဆပဝ(နိုင်)၁၀၂၇၆၅ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၄၉၄Mgw-119ဒေါ်ထက်မြက်ရွှန်းလဲ့၈/မကန(နိုင်)၂၄၀၀၆၀ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၄၉၅Mgw-120ဇင်သူထက်၈/အလန(နိုင်)၁၈၄၇၉၃ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၄၉၆Mgw-121‌ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး၈/မလန(နိုင်)၀၉၅၇၄၂ဦးစီးအရာရှိစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၄၉၇Mgw-122ဒေါ်ဆွေမျိုးမြတ်မွန်8/YaNaKha(N)၁၂၆၄၇၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၉၈Mgw-122ဒေါ်ဆွေမျိုးမြတ်မွန်8/YaNaKha(N)၁၂၆၄၇၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၄၉၉Mgw-123မခင်ကျော့ကျော့ဟန် 8/MaLaNa(N)၁၁၂၄၅၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၀၀Mgw-123မခင်ကျော့ကျော့ဟန် 8/MaLaNa(N)၁၁၂၄၅၅လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၅၀၁Mgw-124မအိ‌မေခိုင်8/YaNaKha(N)၁၄၀၉၇၃လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၅၀၂Mgw-124မအိ‌မေခိုင်8/YaNaKha(N)၁၄၀၉၇၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၀၃Mgw-125ဦးဉာဏ်ဘိုဘိုထွန်း၈/ပခက(နိုင်)၂၆၇၈၀၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၅၀၄Mgw-126မပိုးအိဖြူ၉/မထလ(နိုင်)၃၁၉၈၃၉ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၅၀၅Mgw-127ဦးမြတ်မင်းညို၈/ပဖန(နိုင်)၀၉၇၅၀၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၀၆Mgw-128သဇင်ထက်8/MaBaNa(N)၁၃၀၁၆၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၀၇Mgw-128သဇင်ထက်8/MaBaNa(N)၁၃၀၁၆၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၀၈Mgw-129မအိစန္ဒာမော်8/MaLaNa(N)၀၉၄၄၉၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၀၉Mgw-129မအိစန္ဒာမော်8/MaLaNa(N)၀၉၄၄၉၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၁၀Mgw-130ဒေါ်စိုးနန္ဒာမင်း၉/ညဥန(နိုင်)၂၃၆၁၃၃ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၁၁Mgw-130ဒေါ်စိုးနန္ဒာမင်း၉/ညဥန(နိုင်)၂၃၆၁၃၃ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၅၁၂Mgw-131ကျော်ဇင်လတ်8/PaKhaKa(N)၂၄၈၆၆၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၁၃Mgw-132မငြိမ်းငြိမ်းထက်8/MaBaNa(N)၁၄၀၀၂၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၁၄Mgw-133မဖြူစံပယ်မောင်၈/မကန(နိုင်)၂၃၀၅၉၀လက်ထောက်ကထိကသမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
၁၅၁၅Mgw-133မဖြူစံပယ်မောင်၈/မကန(နိုင်)၂၃၀၅၉၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၁၆Mgw-134မသိမ့်သိမ့်ဦး၈/မဘန(နိုင်)၁၄၉၈၂၉ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၅၁၇Mgw-134မသိမ့်သိမ့်ဦး၈/မဘန(နိုင်)၁၄၉၈၂၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့
၁၅၁၈Mgw-135မသူသူအောင်၈/ပမန(နိုင်)၀၈၃၆၀၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့
၁၅၁၉Mgw-136ဦးဟန်ထက်ဖြိုး၈/စတရ(နိုင်)၀၃၆၅၅၉ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၂၀Mon-1မခင်ရတနာစိုး10/MaLaMa(N)၂၅၁၈၄၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၅၂၁Mon-1မခင်ရတနာစိုး10/MaLaMa(N)၂၅၁၈၄၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၂၂Mon-1ဦးအောင်ဟန်ထွန်း9/MaHaMa(N)၀၂၅၅၀၅လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၁၅၂၃Mon-2ဒေါ်ဖြိုးလဲ့ခိုင်10/MaLaMa(N)၂၁၅၄၆၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၅၂၄Mon-2မောင်ခိုင်လင်းစိုး6/HtaWaNa(N)၁၂၀၈၃၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၂၅Mon-2ဒေါ်ဖြိုးလဲ့ခိုင်10/MaLaMa(N)၂၁၅၄၆၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၂၆Mon-3စောအောင်ကျော်ကျော်3/BaAhNa(N)၂၇၃၁၁၂ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၅၂၇Mon-3ဒေါ်စံပယ်ထူး6/HtaWaNa(N)၁၄၇၅၉၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၅၂၈Mon-4ဦးအောင်သီဟကြည်10/PaMaNa(N)၂၀၈၇၆၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၂၉Mon-4မပန်းအိဖြူ10/KaHtaNa(N)၁၃၃၇၃၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၃၀Mon-5မနှင်းထက်ထက်ဟန်10/MaLaMa(N)၂၃၉၃၆၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၃၁Mon-5ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်း(ခ)ဒေါ်ရွှေစင်ဝင်း10/ThaHtaNa(N)၁၆၆၅၀၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၃၂Mon-6ေဒါ်မီမီအောင်မြင့်10/MaLaMa(N)၂၃၇၂၃၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၃၃Mon-6မသိင်္ဂီဖြိုး၁၀/မလမ(နိုင်)၂၂၃၆၄၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၃၄Mon-7ဒေါ်အိဇာခြည်ဖြိုး14/WaKhaMa(N)၂၆၄၇၉၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၃၅Mon-7ဒေါ်အိဇာခြည်ဖြိုး14/WaKhaMa(N)၂၆၄၇၉၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၃၆Mon-7ဦးဟန်ဝေအောင်10/PaMaNa(N)၂၃၄၈၀၈လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၁၅၃၇Mon-7ဦးဟန်ဝေအောင်10/PaMaNa(N)၂၃၄၈၀၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၃၈Mon-8ဦးကျော်လင်းစိုး၁၁/စတန(နိုင်)၀၈၄၀၃၀ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၅၃၉Mon-8ဦးကျော်လင်းစိုး၁၁/စတန(နိုင်)၀၈၄၀၃၀လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၁၅၄၀Mon-8ဦးကျော်လင်းစိုး၁၁/စတန(နိုင်)၀၈၄၀၃၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၄၁Mon-8မမေသဇင်လှိုင်၃/ကကရ(နိုင်)၁၆၀၆၀၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၄၂Mon-8မမေသဇင်လှိုင်၃/ကကရ(နိုင်)၁၆၀၆၀၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၄၃Mon-8ဦးကျော်လင်းစိုး၁၁/စတန(နိုင်)၀၈၄၀၃၀လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၁၅၄၄Mon-9မောင်ခေါင်နေမင်း6/MaMaNa(N)၂၀၀၃၀၃ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၅၄၅Mon-9အေးငြိမ်းငြိမ်းကျော် ၈/စလန(နိုင်)၁၅၉၃၇၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၄၆Mon-9အေးငြိမ်းငြိမ်းကျော် ၈/စလန(နိုင်)၁၅၉၃၇၇ဦးစီးအရာရှိအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
၁၅၄၇Mon-9မောင်ခေါင်နေမင်း6/MaMaNa(N)၂၀၀၃၀၃ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၅၄၈Mon-10Mg Thant Zin Soe၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၂၀၀၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၄၉Mon-10Mg Thant Zin Soe၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၂၀၀၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၅၀Mon-10Mg Thant Zin Soe၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၂၀၀၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၅၅၁Mon-10မနန်းမြမြလှိုင်12/DaGaMa(N)၀၃၃၃၆၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၅၂Mon-10Mg Thant Zin Soe၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၂၀၀၅လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၅၅၃Mon-11မင်းပိုင်ကောင်းခန့်၁၀/မလမ(နိုင်)၂၄၀၂၆၄ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၅၅၄Mon-11မင်းပိုင်ကောင်းခန့်၁၀/မလမ(နိုင်)၂၄၀၂၆၄ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၅၅Mon-11အိယမင်းမြတ် 10/KaMaRa(N)၁၃၆၄၀၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၅၆Mon-12ဦးတင်ဝင်းလှိုင်3/MaWaTa(N)၀၃၁၀၃၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၅၇Mon-12နန်းသင်းသင်းစု 3/BaAhNa(N)၃၈၃၁၅၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၅၈Mon-12ဦးတင်ဝင်းလှိုင်3/MaWaTa(N)၀၃၁၀၃၀ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၅၉Mon-13မောင်ဇေယျာမောင်9/NyaOuNa(N)၁၈၅၇၈၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၆၀Mon-13မောင်ဇေယျာမောင်9/NyaOuNa(N)၁၈၅၇၈၃ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၅၆၁Mon-13ဒေါ်စုရည်မျိုးတင့်၁၁/စတန(နိုင်)၁၀၂၅၂၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့
၁၅၆၂Mon-13ဒေါ်စုရည်မျိုးတင့်၁၁/စတန(နိုင်)၁၀၂၅၂၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၆၃Mon-14ဒေါ်ချောကလျာအောင်၁၀/မလမ(နိုင်)၂၄၇၃၉၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၆၄Mon-14ဒေါ်ဆုဝေ၆/ထဝန(နိုင်)၁၁၉၃၀၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၆၅Mon-14ဒေါ်ဆုဝေ၆/ထဝန(နိုင်)၁၁၉၃၀၈လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၁၅၆၆Mon-15ဒေါ်သျှီလာသျှိုင်း10/MaLaMa(N)၂၈၆၇၅၂ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၅၆၇Mon-15ဒေါ်သျှီလာသျှိုင်း10/MaLaMa(N)၂၈၆၇၅၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၆၈Mon-15​ဒေါ်ကြည်စင်သန့်၁၀/မလမ(နိုင်)၂၁၇၇၆၂ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၅၆၉Mon-15​ဒေါ်ကြည်စင်သန့်၁၀/မလမ(နိုင်)၂၁၇၇၆၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၇၀Mon-16Daw Soe Zar Chi Tun၁၀/သထန(နိုင်)၁၉၅၄၃၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၇၁Mon-16Daw Soe Zar Chi Tun၁၀/သထန(နိုင်)၁၉၅၄၃၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၇၂Mon-16Daw Soe Zar Chi Tun၁၀/သထန(နိုင်)၁၉၅၄၃၈လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၅၇၃Mon-16Daw Soe Zar Chi Tun၁၀/သထန(နိုင်)၁၉၅၄၃၈ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၅၇၄Mon-16ဒေါ်နွယ်နွယ်၀င်း8/SaLaNa(N)၀၉၄၇၃၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၇၅Mon-17Sein Paw၅/ယမပ(နိုင်)၀၉၀၆၈၈ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၇၆Mon-17ဒေါ်ဇာနည်သိန်း10/KaMaRa(N)၁၂၁၂၈၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၇၇Mon-18ဦးမြတ်ကျော်ဇင်၉/တသန(နိုင်)၂၀၈၈၆၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၇၈Mon-18ဒေါ်သူဇာအောင်10/KaMaRa(N)၁၃၂၅၆၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၇၉Mon-19ဒေါ်ယုစန္ဒာထွန်း 3/MaWaTa(N)၀၄၅၀၇၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၅၈၀Mon-19ဦးမြင့်မောင်မောင်10/MaLaMa(N)၂၂၀၀၁၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၈၁Mon-19ဒေါ်ယုစန္ဒာထွန်း 3/MaWaTa(N)၀၄၅၀၇၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၈၂Mon-20ဒေါ်စုကလျာဝင်း၈/ဂဂန(နိုင်)၁၀၈၃၉၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၈၃Mon-20ဦးစိုးရန်နိုင်6/HtaWaNa(N)၁၂၈၁၈၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၈၄Mon-20ဒေါ်စုကလျာဝင်း၈/ဂဂန(နိုင်)၁၀၈၃၉၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၅၈၅Mon-21Naw Hsu Htoo Nwe၆/ခမက(နိုင်)၀၀၆၉၀၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၈၆Mon-21ဦးဇင်နိုင်၈/သရန(N)၂၁၂၀၀၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၈၇Mon-22ဦးဟိန်းဇင်နိုင်၁၀/သထန(နိုင်)၂၀၅၁၃၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၈၈Mon-22ဒေါ်သင်းရတနာစိုး ၁၀/ဘလန(နိုင်)၁၃၃၅၈၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၈၉Mon-23ဒေါ်နိုင်လင်းမော်၁၂/လကန(နိုင်)၂၀၄၂၄၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၉၀Mon-23ဒေါ်နိုင်လင်းမော်၁၂/လကန(နိုင်)၂၀၄၂၄၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၅၉၁Mon-23ဒေါ်သန္တာရွှေစင်8/AhLaNa(N)၁၃၆၈၁၁ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၅၉၂Mon-24ဒေါ်စန်းစန်းဌေး၁၀/ရမန(နိုင်)၁၇၄၇၈၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၉၃Mon-24ဒေါ်အိဇာခြည်ဖြိုး14/WaKhaMa(N)၂၆၄၇၉၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၉၄Mon-24ဒေါ်အိဇာခြည်ဖြိုး14/WaKhaMa(N)၂၆၄၇၉၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၉၅Mon-24ဒေါ်စန်းစန်းဌေး၁၀/ရမန(နိုင်)၁၇၄၇၈၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၅၉၆Mon-25ဒေါ်ကေသဇင်မိုး၁၀/မလမ(နိုင်)၂၆၇၂၆၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၉၇Mon-25ဒေါ်အိအိစိုး13/SaSaNa(N)၀၅၈၂၂၂ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၅၉၈Mon-26ဒေါ် ဝတ်ရည်စိုး 10/MaLaMa(N)၂၂၂၁၉၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၅၉၉Mon-26ဒေါ် ဝတ်ရည်စိုး 10/MaLaMa(N)၂၂၂၁၉၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၀၀Mon-26မြဖူးရွှေစင်ရှိန်10/ThaPhaRa(N)၁၆၃၇၁၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၆၀၁Mon-27ဒေါ်သဲပိုပိုအောင်10/MaLaMa(N)၂၃၆၈၇၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၀၂Mon-27ဒေါ်ယမုံ၉/လဝန(N)၇၂၁၁၀၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၆၀၃Mon-28ဒေါ်မေသဇင်ထွန်း3/KaMaMa(N)၀၀၂၂၅၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၀၄Mon-28ဒေါ်မေသဇင်ထွန်း3/KaMaMa(N)၀၀၂၂၅၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၀၅Mon-28ဒေါ်ယမုံဦး10/KaHtaNa(N)၁၁၉၆၂၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၆၀၆Mon-29Mg Thant Zin Soe၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၂၀၀၅လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၆၀၇Mon-29Mg Thant Zin Soe၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၂၀၀၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၀၈Mon-29Mg Thant Zin Soe၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၂၀၀၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၀၉Mon-29Mg Thant Zin Soe၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၂၀၀၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၁၀Mon-29ဒေါ်ချယ်ရီလင်း10/MaLaMa(N)၂၃၁၅၅၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၆၁၁Mon-30ဦးကျော်လင်းစိုး၁၁/စတန(နိုင်)၀၈၄၀၃၀လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၁၆၁၂Mon-30မနန်းထိုက်ဝေ9/KaPaTa(N)၂၂၇၉၅၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၆၁၃Mon-30ဦးကျော်လင်းစိုး၁၁/စတန(နိုင်)၀၈၄၀၃၀လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၁၆၁၄Mon-30ဦးကျော်လင်းစိုး၁၁/စတန(နိုင်)၀၈၄၀၃၀ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၆၁၅Mon-30ဦးကျော်လင်းစိုး၁၁/စတန(နိုင်)၀၈၄၀၃၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၁၆Mon-31မင်းအောင်သန့်3/BaAhNa(N)၃၆၂၂၉၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၁၇Mon-31ဒေါ်အိစံပယ်မွန်6/MaMaNa(N)၁၆၉၇၉၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၆၁၈Mon-32ကိုဝသုန်ထွန်း6/MaMaNa(N)၂၄၀၉၉၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၁၉Mon-32ဒေါ်သိမ့်သဉ္ဇာလွင်6/HtaWaNa(N)၁၂၂၀၄၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၆၂၀Mon-32ကိုဝသုန်ထွန်း6/MaMaNa(N)၂၄၀၉၉၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၂၁Mon-33မောင်ထူးဝေယံဦး10/BaLaNa(N)၁၈၀၀၅၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၂၂Mon-33မောင်ထူးဝေယံဦး10/BaLaNa(N)၁၈၀၀၅၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၂၃Mon-33ဒေါ်ခိုင်ဇာဇာလှိုင်6/HtaWaNa(N)၁၂၂၆၃၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၆၂၄Mon-34ဦးနေရှိုင်းဦး၉/မထလ(နိုင်)၃၁၂၂၈၂ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၁၆၂၅Mon-34ဦးနေရှိုင်းဦး၉/မထလ(နိုင်)၃၁၂၂၈၂ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၆၂၆Mon-34ဆန်းညီညီ၁၁/ကတန(နိုင်)၁၀၄၄၅၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၂၇Mon-34ဦးနေရှိုင်းဦး၉/မထလ(နိုင်)၃၁၂၂၈၂ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၁၆၂၈Mon-34ဦးနေရှိုင်းဦး၉/မထလ(နိုင်)၃၁၂၂၈၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၂၉Mon-35ဦးခိုင်ဖြိုးဇော်၉/လဝန(နိုင်)၂၄၃၂၄၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၃၀Mon-35မောင်စိုးမိုးအောင်10/MaLaMa(N)၂၃၂၂၀၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၃၁Mon-35မောင်စိုးမိုးအောင်10/MaLaMa(N)၂၃၂၂၀၅ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၆၃၂Mon-36ဦးစောဇော်ထက်အောင်၃/ကမမ(နိုင်)၀၀၂၆၃၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၃၃Mon-36ဦးစောဇော်ထက်အောင်၃/ကမမ(နိုင်)၀၀၂၆၃၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၃၄Mon-36ဒေါ်မျိုးသန္တာထွန်း၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၁၀၆၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၃၅Mon-36ဒေါ်မျိုးသန္တာထွန်း၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၁၀၆၁ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၁၆၃၆Mon-36ဒေါ်မျိုးသန္တာထွန်း၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၁၀၆၁ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၆၃၇Mon-36ဒေါ်မျိုးသန္တာထွန်း၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၁၀၆၁ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၆၃၈Mon-37ဦးစိုးပိုင်ပိုင်ဦး၃/ကမမ(နိုင်)၀၀၄၆၁၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၃၉Mon-37မနီလာ5/KaLaNa(N)၀၆၆၄၆၆ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၁၆၄၀Mon-37ဦးစိုးပိုင်ပိုင်ဦး၃/ကမမ(နိုင်)၀၀၄၆၁၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၄၁Mon-37မနီလာ5/KaLaNa(N)၀၆၆၄၆၆လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၁၆၄၂Mon-37မနီလာ5/KaLaNa(N)၀၆၆၄၆၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၁၆၄၃Mon-37မနီလာ5/KaLaNa(N)၀၆၆၄၆၆ဌာနစုမှုး (ဘဏ္ဍာ)သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၆၄၄Mon-38ချစ်မိုးသူ10/ThaHtaNa(N)၂၂၁၉၀၀ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၁၆၄၅Mon-38ချစ်မိုးသူ10/ThaHtaNa(N)၂၂၁၉၀၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၄၆Mon-39ဦးသော်ဖြိုးကို၈/ပခက(နိုင်)၂၅၂၅၆၆လက်ထောက်မန်နေဂျာ(စီမံကိန်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၆၄၇Mon-39ဦးသော်ဖြိုးကို၈/ပခက(နိုင်)၂၅၂၅၆၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၄၈Mon-40ဦးနိုင်လင်းထက်10/BaLaNa(N)၁၂၅၀၁၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၄၉Mon-41ဦးစောနေလင်းဦး 3/BaAhNa(N)၃၃၀၄၃၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၅၀Mon-42ဦးကောင်းမြတ်ဇင်8/ThaYaNa(N)၀၈၉၇၆၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၅၁Mon-43ဦးကျော်ဝေယံဖြိုး၃/ကကရ(နိုင်)၁၅၇၂၅၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၅၂Mon-43ဦးကျော်ဝေယံဖြိုး၃/ကကရ(နိုင်)၁၅၇၂၅၁ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၆၅၃Mon-44စောမင်းခန့် ၃/ဘအန(နိုင်)၂၂၅၂၆၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၅၄Mon-45​ဦး​ေအာင္​ျမင္​့ထြန္​း12/TaKaNa(N)၁၈၁၈၉၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၅၅Mon-45​ဦး​ေအာင္​ျမင္​့ထြန္​း12/TaKaNa(N)၁၈၁၈၉၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၅၆Mon-46ဦးစောရဲထွဋ်ဦး၆/သရခ(နိုင်)၁၁၄၀၈၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၅၇Mon-47ဦးရဲထက်နိုင်10/MaLaMa(N)၂၄၂၄၆၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၅၈Mon-48မနီလာ5/KaLaNa(N)၀၆၆၄၆၆ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၁၆၅၉Mon-48မနီလာ5/KaLaNa(N)၀၆၆၄၆၆လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၁၆၆၀Mon-48မနီလာ5/KaLaNa(N)၀၆၆၄၆၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၁၆၆၁Mon-48မနီလာ5/KaLaNa(N)၀၆၆၄၆၆ဌာနစုမှုး (ဘဏ္ဍာ)သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၆၆၂Mon-49ဒေါ်ယုယုမိုး7/AhTaNa(N)၁၀၆၃၈၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၁၆၆၃Mon-50မတင်တင်လင်းစိုး၁၀/မလမ(နိုင်)၂၁၂၈၁၈ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၆၆၄Mon-51အေးမြင့်မြတ်ထက်10/MaLaMa(N)၂၄၇၇၀၁ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၆၆၅Mon-52ဒေါ်ယုနန္ဒာ9/ThaSaNa(N)၁၉၅၈၅၀ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၁၆၆၆Mon-52ဒေါ်ယုနန္ဒာ9/ThaSaNa(N)၁၉၅၈၅၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၆၇Mon-53နော်သူလေစေး၃/လဘန(နိုင်)၁၀၁၄၀၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၆၈Mon-54မဆွေဇင်မင်းမင်း၁၀/မလမ(နိုင်)၂၄၃၀၄၇ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၆၆၉Mon-54မဆွေဇင်မင်းမင်း၁၀/မလမ(နိုင်)၂၄၃၀၄၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၇၀Mon-55သန္႔ဇင္ ဖြိဳး3/BaAhNa(N)၂၇၈၃၇၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၇၁Mon-56ဦးစောပန်းစိန်3/KaSaKa(N)၀၅၇၃၃၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၇၂Mon-57ဒေါ်လမင်းကိုကိုထွန်း10/KhaSaNa(N)၁၄၄၂၃၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၇၃Mon-58ဒေါ်ကြေးမုံခင် 10/MaLaMa(N)၂၆၉၈၄၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၇၄Mon-59ဒေါ်ရတနာထွန်း၉/မသန(နိုင်)၁၈၈၁၆၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၇၅Mon-60ဒေါ်သဲစုအောင်၉/ပမန(နိုင်)၂၁၇၇၈၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၇၆Mon-61ဒေါ်သက်ဖူးဝေ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၅၂၂၇၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၇၇Mon-62ဒေါ်ညိုညိုဝေ10/PaMaNa(N)၂၀၂၃၉၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၆၇၈Mon-63ဒေါ်အေးချောဆု၁၀/မလမ(နိုင်)၂၁၇၇၂၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၇၉Mon-64ဒေါ်ငယ်ဝါဝါသင်း10/MaDaNa(N)၂၃၂၀၈၀ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၁၆၈၀Mon-65ဒေါ်ရွှေရည်ဝင်း10/MaLaMaN၂၁၈၀၄၁ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၁၆၈၁Mon-66nway nway soe၁၀/သထန(နိုင်)၁၈၅၃၆၂ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၁၆၈၂Mon-66nway nway soe၁၀/သထန(နိုင်)၁၈၅၃၆၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၈၃Mon-67ဦးနေရှိုင်းဦး၉/မထလ(နိုင်)၃၁၂၂၈၂ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၆၈၄Mon-67ဦးနေရှိုင်းဦး၉/မထလ(နိုင်)၃၁၂၂၈၂ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၁၆၈၅Mon-67ဦးနေရှိုင်းဦး၉/မထလ(နိုင်)၃၁၂၂၈၂ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၁၆၈၆Mon-67ဦးနေရှိုင်းဦး၉/မထလ(နိုင်)၃၁၂၂၈၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၈၇Mon-68ဒေါ်မျိုးသန္တာထွန်း၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၁၀၆၁ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၁၆၈၈Mon-68ဒေါ်မျိုးသန္တာထွန်း၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၁၀၆၁ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၆၈၉Mon-68ဒေါ်မျိုးသန္တာထွန်း၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၁၀၆၁ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၆၉၀Mon-68ဒေါ်မျိုးသန္တာထွန်း၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၁၀၆၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၆၉၁Mon-69ဒေါ်ဝတ်ရည်ထွေး၁၂/ကတန(နိုင်)၁၀၀၀၁၃ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၆၉၂Mon-70သိမ့်သဇင်လတ်၁၃/ပလန(နိုင်)၁၀၄၂၈၅ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၆၉၃Mon-71ဒေါ်နိုနိုဇင်၁၀/ခဆန(နိုင်)၁၄၂၄၆၉ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၆၉၄Mon-72ဒေါ်ဌေးဌေးဦး9/KaPaTa(N)၂၁၆၄၀၀ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၆၉၅Mon-73ဒေါ်ရီရီစိန်၇/ဖမန(နိုင်)၁၆၄၁၃၄ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၆၉၆Mon-74ဒေါ်ခင်အေးပိုင် (ခ) ငုဝါနိုင်၁၀/ဘလန(နိုင်)၀၉၄၇၇၅ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၆၉၇Mon-75ဒေါ်နော်သိမ့်သိမ့်ထူးအောင်၃/ကကရ(နိုင်)၁၇၁၁၆၂ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၆၉၈Mon-76မခိုင်ဝေဇင်၁၀/မဒန(နိုင်)၂၃၄၉၅၀လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၁၆၉၉Mon-77မသီသီဇင်​အောင်10/MaLaMa(N)၂၄၇၇၆၈ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၇၀၀Mon-77မသီသီဇင်​အောင်10/MaLaMa(N)၂၄၇၇၆၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံးပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့
၁၇၀၁Mon-78Daw Soe Zar Chi Tun၁၀/သထန(နိုင်)၁၉၅၄၃၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၇၀၂Mon-78Daw Soe Zar Chi Tun၁၀/သထန(နိုင်)၁၉၅၄၃၈လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၇၀၃Mon-78Daw Soe Zar Chi Tun၁၀/သထန(နိုင်)၁၉၅၄၃၈ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၇၀၄Mon-78Daw Soe Zar Chi Tun၁၀/သထန(နိုင်)၁၉၅၄၃၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၇၀၅Mon-79မမေမြတ်မွန်၆/ထဝန(နိုင်)၁၂၀၈၇၂ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
၁၇၀၆Mon-80ဒေါ်မေဇူလိုင်၅/ဖပန(နိုင်)၀၆၀၆၂၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၇၀၇Mon-81ဦးအောင်မင်းနိုင်8/MaMaNa(N)၂၃၇၁၉၇ဦးစီးအရာရှိ(ဥပဒေ)အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၀၈Mon-82ဒေါ်သော်သော်ဆန်းရှိန် 10/MaDaNa(N)၂၀၅၂၃၃ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၇၀၉Mon-82ဒေါ်သော်သော်ဆန်းရှိန် 10/MaDaNa(N)၂၀၅၂၃၃ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
၁၇၁၀Mon-83နေလင်းထက်10/PaMaNa(N)၂၁၁၀၁၅လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(မြို့ပြ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၇၁၁Mon-84ဆွေဇာမော်၇/ညလပ(နိုင်)၁၄၄၄၂၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး
၁၇၁၂Mon-84ဆွေဇာမော်၇/ညလပ(နိုင်)၁၄၄၄၂၈ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၇၁၃Mon-85ဒေါ်သဇင်ဖူး၁၀/ရမန(နိုင်)၁၇၄၄၇၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၇၁၄Mon-86​​ဒေါ်ခင်ပြည့်စု14/AhGaPa(N)၁၉၀၆၁၃ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၇၁၅Mon-87မောင်အာကာအေး၁၀/သထန(နိုင်)၂၀၂၂၀၄ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၁၆Mon-88ဉီးဝေနှင်းအောင်ကျော်10/KaHtaNa(N)၁၁၂၇၃၆ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၁၇Mon-89တင်ထက်ဝင်း၃/ကကရ(နိုင်)၁၈၄၀၆၈ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၁၈Mon-90ဦးအောင်မင်းသိန်း၁၀/မဒန(နိုင်)၁၉၉၂၉၂ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၁၉Mon-91ဦးကောင်းခန့်နိုင်၁၀/မလမ(နိုင်)၂၄၇၄၃၈ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
၁၇၂၀Npt-1အောင်စည်သာ8/PaPhaNa(N)၁၄၀၃၇၄လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၁၇၂၁Npt-1ဦးရဲလင်းထက်13/TaKaNa(N)၂၉၃၁၀၄လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၇၂၂Npt-2ဦးစောဝဏ္ဏမျိုးထွန်း5/YaBaNa(N)၂၃၄၈၁၃လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၁၇၂၃Npt-2ဦးကျော်ဇေယျာဝင်း၁၂/အစန(နိုင်)၂၃၁၈၆၃လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၇၂၄Npt-3ဦးအောင်ကျော်မိုး၉/လဝန(နိုင်)၂၇၅၃၉၀လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၇၂၅Npt-3ဦးမင်းသီဟကျော်12/DaLaNa(N)၀၆၀၁၁၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၁၇၂၆Npt-4ဦးနေထက်လင်း၁၂/သဃက(နိုင်)၁၇၆၄၁၇ဦးစီးအရာရှိစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၂၇Npt-4ဦးပိုင်မှူးသွင်9/LaWaNa(N)၁၉၉၆၂၄ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၇၂၈Npt-5U Aung Paing Paing6/PaLaNa(N)၀၉၂၆၇၅ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၁၇၂၉Npt-5U Aung Paing Paing6/PaLaNa(N)၀၉၂၆၇၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၇၃၀Npt-5ဝေယံဦး5/YaOuNa(N)၀၈၈၀၀၉ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၇၃၁Npt-5ဝေယံဦး5/YaOuNa(N)၀၈၈၀၀၉ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနငွေတိုက်ဦးစီးဌာန
၁၇၃၂Npt-5U Aung Paing Paing6/PaLaNa(N)၀၉၂၆၇၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၃၃Npt-5ဝေယံဦး5/YaOuNa(N)၀၈၈၀၀၉ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၇၃၄Npt-6ဦးချမ်းမြေ့သူ7/PaTaTa(N)၁၁၃၇၅၇လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၁၇၃၅Npt-6ဒေါ်မျိုးသီတာဦး/၁၉၉၉၆၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၇၃၆Npt-7ဦးညီညီဖြိုး9/MaHtaLa(N)၂၇၈၅၁၄ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၇၃၇Npt-7မောင်ဇင်မောင်၅/ပလန(နိုင်)၀၆၇၄၆၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၇၃၈Npt-8ဦးခိုင်ထူး ၅/ခဥတ(နိုင်)၀၉၅၁၆၀ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၇၃၉Npt-8ဦးမင်းရဲကျော်9/TaThaNa(N)၁၈၆၃၄၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၇၄၀Npt-9စိုးဝဏ္ဏ၈/မကန(နိုင်)၂၄၇၉၅၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၇၄၁Npt-9ဦးအောင်မြတ်သူ9/MaLaNa(N)၁၆၅၇၃၅ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၇၄၂Npt-10U Naing Thu Nyein8/PaPhaNa(N)၁၁၁၅၇၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၄၃Npt-10U Naing Thu Nyein8/PaPhaNa(N)၁၁၁၅၇၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၇၄၄Npt-10ဦးလွင်ဆက်နိုင်9/PaMaNa(N)၂၃၉၁၄၀ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၇၄၅Npt-10U Naing Thu Nyein8/PaPhaNa(N)၁၁၁၅၇၉ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၇၄၆Npt-11မသူသူဇင်9/TaKaNa(N)၁၃၇၆၇၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၇၄၇Npt-11ဦးလင်းထူး ၉/သစန(နိုင်)၁၅၈၁၈၁ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၇၄၈Npt-12ဦး​ဇော်နိုင်မိုး5/SaLaKa(N)၀၉၃၂၅၁ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၇၄၉Npt-12ဦး​ဇော်နိုင်မိုး5/SaLaKa(N)၀၉၃၂၅၁လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်
၁၇၅၀Npt-12ဦး​ဇော်နိုင်မိုး5/SaLaKa(N)၀၉၃၂၅၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၅၁Npt-12မောင်အောင်ခန့်မော်၉/မထလ(နိုင်)၃၂၀၃၁၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၇၅၂Npt-13Thet paing ko ko8/KhaMaNa(N)၂၀၁၅၅၈ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၅၃Npt-13ကောင်းထက်ဝဿန်မင်းဦး9/TaKaTa(N)၁၆၃၆၂၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၇၅၄Npt-14ဦးစိုင်းစွမ်းပိုင်၉/တကန(နိုင်)၁၉၀၂၇၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၇၅၅Npt-14မောင်ဟိန်းထက်အောင်14/HaThaTa(N)၃၀၆၃၁၄ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၅၆Npt-15ဦးဝင်းထွန်းလင်း၁၄/မအပ(နိုင်)၂၂၈၀၄၂ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၅၇Npt-15ဇော်နန္ဒ5/KaBaLa(N)၁၉၄၈၁၁ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၁၇၅၈Npt-16ဝေယံထက်နိုင်5/TaMaNa(N)၀၆၁၅၇၅ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၅၉Npt-16ကျော်ဖြိုးမောင်8/PaMaNa(N)၁၄၉၆၆၃ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၆၀Npt-17မောင်နေစိုး9/ZaYaTha(N)၀၀၅၂၇၃ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၆၁Npt-17ဦးသျှမ်းထက်ဦး၉/ပသက(နိုင်)၁၄၁၃၉၁ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၆၂Npt-18မောင်ထင်လင်းမောင်9/TaThaNa(N)၁၈၄၇၇၆ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၁၇၆၃Npt-18ဦးရဲစွမ်းထက်၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၀၀၄၀ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၆၄Npt-19ဝင်း​ဇော်ထွန်း7/NaTaLa(N)၀၉၈၄၇၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၆၅Npt-19U Myo Tint Aung5/PaLaNa(N)၁၂၅၄၆၁ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၆၆Npt-20Pyae Phyo Hein၈/ဂဂန(နိုင်)၁၁၄၂၃၂ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၇၆၇Npt-20ေမာင် ေဇ ယျာေအာင်9/MaHtaLa(N)၃၃၅၃၄၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၆၈Npt-21ဦးဟန်ဝင်းအောင်14/HaThaTa(N)၃၂၄၄၉၀လက်ထောက်မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၇၆၉Npt-21ဇေယျာလင်း9/WaTaNa(N)၂၀၄၁၉၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၇၀Npt-22ဦးအောင်ကိုဇော်၁၄/အမန(N)၅၉၉၆၀၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၇၁Npt-22မောင်ဝင်းဇော်ဖြိုး9/PaMaNa(N)၂၆၉၇၆၃လက်ထောက်မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၇၇၂Npt-23ဦးသွင်လဲမ်လာလ်၅/ကလထ(နိုင်)၂၃၁၈၇၀လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(မြို့ပြ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်
၁၇၇၃Npt-23ဦးဖြိုးကိုအောင်၈/ထလန(N)၅၀၀၈၀၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၇၄Npt-24ဦးအောင်စိုးပိုငိ12/LaKaNa(N)၂၂၁၆၀၄လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(မြို့ပြ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်
၁၇၇၅Npt-24ဦးနေဇော်ဝင်း9/PaMaNa(N)၂၃၄၁၂၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၇၆Npt-25ဦးကျော်ထက်ခိုင်၉/တကန(နိုင်)၂၂၀၈၃၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၇၇Npt-25ကျော်ဝင်းထက်၁၁/ကတန(နိုင်)၁၀၃၅၈၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(မြို့ပြ)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်
၁၇၇၈Npt-25ဦးကျော်ထက်ခိုင်၉/တကန(နိုင်)၂၂၀၈၃၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၇၉Npt-25ဦးကျော်ထက်ခိုင်၉/တကန(နိုင်)၂၂၀၈၃၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၇၈၀Npt-26မောင်ဟန်သူစွမ်း7/PaKhaTa(N)၀၉၆၄၁၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၈၁Npt-26ဦးဟိန်းထက်ကျော်စွာ၉/ပဥလ(နိုင်)၀၃၅၂၃၃ဌာနစုမှူး(လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေး)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၇၈၂Npt-27ဦရဲဟိန်းအောင်11/AhMaNa(N)၀၈၁၄၀၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၈၃Npt-27Thiha Nyo Htwe၉/မခန(နိုင်)၁၃၁၄၈၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၈၄Npt-27ဦရဲဟိန်းအောင်11/AhMaNa(N)၀၈၁၄၀၀လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၇၈၅Npt-27ဦရဲဟိန်းအောင်11/AhMaNa(N)၀၈၁၄၀၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၈၆Npt-28ဦးရန်နိုင်အောင်၉/လဝန(နိုင်)၂၀၆၃၁၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၈၇Npt-28ဦးရန်နိုင်အောင်၉/လဝန(နိုင်)၂၀၆၃၁၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၈၈Npt-28ဦးရန်နိုင်အောင်၉/လဝန(နိုင်)၂၀၆၃၁၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၈၉Npt-28ဦးအောင်ချမ်းဇော်၈/မလန(နိုင်)၀၈၈၉၈၈ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၇၉၀Npt-29ဦးနိုင်လင်းအောင်8/ShaPhaNa(N)၀၉၂၂၂၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၉၁Npt-29ဦးနိုင်လင်းအောင်8/ShaPhaNa(N)၀၉၂၂၂၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၉၂Npt-29စိုင်းကောင်းဆက်၁၃/တကန(နိုင်)၂၆၉၉၇၀ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၇၉၃Npt-30ဦးကိုကိုအောင်13/LaYaNa(N)၁၇၆၇၀၃ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၇၉၄Npt-30ဦးကိုကိုအောင်13/LaYaNa(N)၁၇၆၇၀၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၉၅Npt-30ဦးဟိန်းထက်ဇော်9/MaLaNa(N)၁၅၉၉၀၀ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၇၉၆Npt-30ဦးကိုကိုအောင်13/LaYaNa(N)၁၇၆၇၀၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၉၇Npt-31မောင်ရှိုင်းအောင်9/LaWaNa(N)၂၀၀၇၄၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၇၉၈Npt-31ဦးမိုး​​ဇော်ထွန်း၁၄/ပတန(နိုင်)၂၁၀၉၉၂လက်ထောက်မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၇၉၉Npt-31ဦးမိုး​​ဇော်ထွန်း၁၄/ပတန(နိုင်)၂၁၀၉၉၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၀၀Npt-31ဦးမိုး​​ဇော်ထွန်း၁၄/ပတန(နိုင်)၂၁၀၉၉၂ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၁၈၀၁Npt-32မောင်စောရန်နောင်5/YaOuNa(N)၁၂၈၀၇၁ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌရုံး
၁၈၀၂Npt-32မောင်စောရန်နောင်5/YaOuNa(N)၁၂၈၀၇၁ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၁၈၀၃Npt-32ဦးသာသာစိုး7/AhTaNa(N)၁၂၈၇၅၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၀၄Npt-33မောင်ရဲလင်းထွန်း9/ThaSaNa(N)၁၇၂၄၁၃ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန
၁၈၀၅Npt-33ဇင်မင်းသန့်9/ZaYaTha(N)၀၀၄၁၉၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၀၆Npt-34မောင်ကျော်နိုင်စိုး7/YaKaNa(N)၀၆၁၀၀၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၀၇Npt-34ဦးသီဟကျော်ဇင်9/MaHtaLa(N)၃၂၄၉၀၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၈၀၈Npt-35ဦးသန့်ဇင်​အောင်9/MaLaNa(N)၁၇၇၅၅၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၀၉Npt-35ဦးသီဟသူ9/MaHtaLa(N)၂၇၃၀၃၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၈၁၀Npt-36ဦးသန်းတိုးအောင်1/MaKaNa(N)၁၆၃၅၉၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၈၁၁Npt-36ဦးရဲမြင့်အောင်၁၁/မပတ(နိုင်)၀၈၂၅၈၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၁၂Npt-37ဦးဥာဏ်မင်းဘို9/TaKaNa(N)၁၉၀၅၇၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၈၁၃Npt-37ဦးဇော်ဦး၇/တငန(နိုင်)၂၄၄၀၇၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၁၄Npt-38ဦးဇော်ပိုင်ထက်8/SaLaNa(N)၁၈၆၇၄၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၁၅Npt-38ဦးနေမျိုးအောင်9/MaHtaLa(N)၃၂၁၂၁၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၈၁၆Npt-39ဒေါ်ထက်နန္ဒာကျော်1/MaKaTa(N)၁၂၈၈၀၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန(၁)အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဦးစီးဌာန
၁၈၁၇Npt-39အောင်ပိုင်ဖြိုး၅/ကဘလ(နိုင်)၁၇၄၄၅၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၁၈Npt-40မောင်အောင်ကျော်ဇော၁၁/တကန(နိုင်)၀၈၈၇၈၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၁၉Npt-40ဒေါ်ခိုင်ကေသီထွန်း9/TaKaNa(N)၂၁၄၂၄၈လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၁၈၂၀Npt-41အိစက်ဝေ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၁၈၉၂ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၈၂၁Npt-41ဦးဇော်ဇော်ထက်7/TaNgaNa(N)၂၂၂၃၉၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၂၂Npt-41အိစက်ဝေ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၁၈၉၂လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၁၈၂၃Npt-42မသီသီလိႈင္9/TaKaTa(N)၁၄၈၆၅၆လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၁၈၂၄Npt-42ဦးဟန်မြင့်တိုး၉/လဝန(နိုင်)၂၅၈၂၀၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၂၅Npt-43U Pyae Sone Phyo၉/ကဆန(နိုင်)၁၇၆၇၀၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၂၆Npt-43မသွယ်သွယ်၀င်း13/YaSaNa(N)၀၉၃၉၆၁ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန
၁၈၂၇Npt-44မသီရိလှိုင်1/MaNyaNa(N)၁၅၈၈၉၉ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၈၂၈Npt-44မောင်ကောင်းပြည့်ကျော်7/KaTaKha(N)၁၃၈၀၈၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၂၉Npt-45မမြဖူးငုံ8/NaMaNa(N)၂၀၃၈၇၂ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၈၃၀Npt-45နေဆန်းလင်း၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၂၀၆၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၁၈၃၁Npt-46ချိုချိုခိုင်7/TaNgaNa(N)၁၂၇၇၆၂ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၈၃၂Npt-46ဦးထက်လင်းဖြိုး၁၀/သထန(နိုင်)၂၅၈၈၄၇ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၈၃၃Npt-47ဦးလှိုင်မင်းဦး၇/တငန(နိုင်)၁၆၂၁၂၁ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၈၃၄Npt-47မသဲသဲမြင့်၉/စကန(နိုင်)၀၈၇၆၅၅ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၈၃၅Npt-47မသဲသဲမြင့်၉/စကန(နိုင်)၀၈၇၆၅၅ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၈၃၆Npt-47မသဲသဲမြင့်၉/စကန(နိုင်)၀၈၇၆၅၅ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၁၈၃၇Npt-48ဒေါ်နေရည်ဝင်းဝါ8/ThaYaNa(N)၀၉၇၅၅၅ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၈၃၈Npt-48ဦးမြင့်ခိုင်9/YaMaTha(N)၁၅၅၁၇၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၈၃၉Npt-48ဒေါ်နေရည်ဝင်းဝါ8/ThaYaNa(N)၀၉၇၅၅၅ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၈၄၀Npt-49မမြခြူးနွယ်14/MaAhNa(N)၁၉၇၁၅၅ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၈၄၁Npt-49Myat Thiha Thaung၁၂/မဂတ(နိုင်)၁၀၀၉၇၅ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၈၄၂Npt-50ဖူးပြည့်ပြည့်အောင်9/TaKaNa(N)၂၀၇၆၂၆ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၁၈၄၃Npt-50ဖူးပြည့်ပြည့်အောင်9/TaKaNa(N)၂၀၇၆၂၆ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၈၄၄Npt-50ဦးဝေယံထက်ခိုင်12/LaKaNa(N)၂၂၅၄၁၈ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၈၄၅Npt-51ဦးငြိမ်းကိုဖြိုး၉/ကပတ(နိုင်)၂၉၀၈၀၄ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၁၈၄၆Npt-51ဒေါ်မွန်မွန်ခိုင်5/DaPaYa(N)၁၂၅၂၈၃ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၈၄၇Npt-52Khine Su Yee၇/ရတရ(နိုင်)၁၀၃၀၀၂ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၈၄၈Npt-52မောင်ဇော်မျိုးလွင်9/MaHtaLa(N)၃၂၁၈၉၉ဌာနခွဲမှူး (လျှပ်စစ်)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၈၄၉Npt-53Aye Nyein Thaw၁၃/တကန(နိုင်)၂၆၄၀၈၃ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၈၅၀Npt-53ဒေါ်အေးချမ်းဦး၈/ပခက(နိုင်)၃၁၀၁၄၆ဦးစီးအရာရှိ(ဘဏ္ဍာ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
၁၈၅၁Npt-54ဒေါ်ချစ်ချစ်ဖြိုး9/MaHtaLa(N)၃၂၃၇၀၃လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၈၅၂Npt-54Daw Khaing Su Mon8/PaPhaNa(N)၁၁၄၄၂၅ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၈၅၃Npt-54ဒေါ်ချစ်ချစ်ဖြိုး9/MaHtaLa(N)၃၂၃၇၀၃ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၈၅၄Npt-55မနီနီခင်၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၃၆၃၉၅ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၈၅၅Npt-55မသန့်သူသူစိုး၉/မထလ(နိုင်)၃၃၇၂၉၆လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၈၅၆Npt-56​ဒေါ်သီတာသက်​အောင်12/PaBaTa(N)၀၃၁၈၁၀ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၈၅၇Npt-56မစုစုခိုင်၅/ဗမန(နိုင်)၀၆၉၇၆၇လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၈၅၈Npt-57ဒေါ်မေသူခိုင်8/ThaYaNa(N)၀၈၅၆၁၉ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၈၅၉Npt-57ဒေါ်လှမြတ်ဝေ9/MaKhaNa(N)၂၄၉၅၁၉ဦးစီးအရာရှိစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၈၆၀Npt-58ဒေါ်သင်းလဲ့လဲ့ဟန်9/KaSaNa(N)၁၆၀၀၄၉ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၈၆၁Npt-58မခိုင်သက်ဦး5/YaOuNa(N)၀၉၅၄၀၂ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၆၂Npt-59Su Su Wai5/PaLaNa(N)၀၆၉၂၉၁လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၁၈၆၃Npt-59ဒေါ်ဇာနည်ဇော်၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၃၀၃၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၆၄Npt-60ဒေါ်ဌေးဌေးရီ7/YaTaYa(N)၁၁၃၆၉၃ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၁၈၆၅Npt-60ရွှန်းသော်တာထက်9/NaHtaKa(N)၁၆၀၉၄၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၆၆Npt-61ဒေါ်ဆိုင်းနွယ်ပန်၉/ပမန(နိုင်)၂၄၇၂၁၆ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၈၆၇Npt-61ဒေါ်နီနီဝင်း၁၁/ကတန(နိုင်)၁၀၆၃၄၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၆၈Npt-62ဒေါ်ဆုသက်ခိုင်8/PaPhaNa(N)၁၁၉၉၆၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၈၆၉Npt-62ဒေါ်ဆုသက်ခိုင်8/PaPhaNa(N)၁၁၉၉၆၃ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၈၇၀Npt-62Myo Thant Sin8/MaLaNaN၀၉၉၅၅၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၇၁Npt-63ဒေါ်သုတနန္ဒာအောင်9/MaHtaLa(N)၃၃၆၆၁၄ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၈၇၂Npt-63စိုးထက်ထက်လွင်၅/မကန(နိုင်)၀၉၂၉၄၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၇၃Npt-64မသန္တာစိုး13/KaTaNa(N)၁၆၃၃၄၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၇၄Npt-64ဒေါ်ပြုံးသီရိထွန်း5/SaKaNa(N)၂၈၂၅၆၆ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၈၇၅Npt-65 မရွှေရူပါ၈/မကန(နိုင်)၂၁၆၆၄၈ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၈၇၆Npt-65ဒေါ်မဥ္ဇူမင်းမောင်၅/ကလဝ(နိုင်)၀၄၆၂၉၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၇၇Npt-66Daw Thandar Lwin၁၄/ဝခမ(နိုင်)၁၉၇၈၂၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၇၈Npt-66Daw Thandar Lwin၁၄/ဝခမ(နိုင်)၁၉၇၈၂၃ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၈၇၉Npt-66ဇူဇင်ဇင်ကျော့13/TaKaNa(N)၂၉၀၄၉၀ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၈၈၀Npt-66Daw Thandar Lwin၁၄/ဝခမ(နိုင်)၁၉၇၈၂၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၈၁Npt-67ဒေါ်ယမင်းဖြူ၁၁/မတန(နိုင်)၀၁၉၄၄၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၈၂Npt-67ဒေါ်ယွန်းမြတ်စန္ဒီ၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၆၄၈၉၉ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၁၈၈၃Npt-68ဒေါ်အေးအိအိဖြိုး12/TaMaNa(N)၁၁၆၀၅၉ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၁၈၈၄Npt-68ဒေါ်နှင်းနှင်းအေး၉/လဝန(နိုင်)၂၃၂၂၈၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၈၅Npt-69ဒေါ်ခင်သုမာန်ချို၉/ခအဇ(နိုင်)၀၁၈၅၉၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၈၆Npt-69မိုင်မျိုးမျိုးအေး၉/တကန(နိုင်)၁၆၇၇၇၄ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၁၈၈၇Npt-70ဒေါ်မိုင်မျိုးမျိုးအေး၉/တကန(နိုင်)၁၆၇၇၇၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၈၈Npt-70နန်းယွန်းဝတီခိုင်12/ThaKaTa(N)၁၉၉၅၆၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၈၉Npt-70ဒေါ်မိုင်မျိုးမျိုးအေး၉/တကန(နိုင်)၁၆၇၇၇၄ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၁၈၉၀Npt-70ဒေါ်မိုင်မျိုးမျိုးအေး၉/တကန(နိုင်)၁၆၇၇၇၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၉၁Npt-71မအိဖူးငုံ14/PaThaNa(N)၂၇၇၀၉၇ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၉၂Npt-71သန္တာစိုး၁၃/တကန(နိုင်)၂၇၆၇၃၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၉၃Npt-71သန္တာစိုး၁၃/တကန(နိုင်)၂၇၆၇၃၃ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
၁၈၉၄Npt-71သန္တာစိုး၁၃/တကန(နိုင်)၂၇၆၇၃၃ဦးစီးအရာရှိ(အလုပ်ရုံ)အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၁၈၉၅Npt-72ဒေါ်သန္တာဝင်း၉/လဝန(နိုင်)၂၅၉၈၅၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၈၉၆Npt-72ဒေါ်တိုးတွယ်တာချစ်၉/လဝန(နိုင်)၂၅၁၅၈၂ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၈၉၇Npt-72ဒေါ်တိုးတွယ်တာချစ်၉/လဝန(နိုင်)၂၅၁၅၈၂လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၁၈၉၈Npt-72ဒေါ်တိုးတွယ်တာချစ်၉/လဝန(နိုင်)၂၅၁၅၈၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၈၉၉Npt-73ဒေါ်သီရိအောင်7/PaKhaNa(N)၄၃၀၆၆၆လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၁၉၀၀Npt-73ခိုင်ရွှေဝင်း11/SaTaNa(N)၀၈၈၁၅၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၉၀၁Npt-74မဝေနွယ်ဦး၇/ပတန(နိုင်)၁၄၇၄၄၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၉၀၂Npt-74ဒေါ်အေးအေးခိုင်8/MaBaNa(N)၁၂၅၀၉၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၀၃Npt-75​ဒေါ်ပိုးသီရိ​ဇော်9/MaHtaLa(N)၂၂၈၂၀၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၀၄Npt-75ဒေါ်စန်းမြင့်ကြည်၅/ဘတလ(နိုင်)၁၀၆၅၈၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၉၀၅Npt-75​ဒေါ်ပိုးသီရိ​ဇော်9/MaHtaLa(N)၂၂၈၂၀၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၀၆Npt-76မဇာလီစိုးနိုင်၇/ပတန(နိုင်)၁၃၆၀၂၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၀၇Npt-76ေဒၚခင္ျမတ္နိုး၁၃/ရစန(နိုင်)၀၉၅၂၇၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၉၀၈Npt-76မဇာလီစိုးနိုင်၇/ပတန(နိုင်)၁၃၆၀၂၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၉၀၉Npt-76မဇာလီစိုးနိုင်၇/ပတန(နိုင်)၁၃၆၀၂၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၁၀Npt-77နှင်းသန္တာအောင်9/MaHtaLa(N)၃၃၇၂၈၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၉၁၁Npt-77ဒေါ်ထွေးထွေးလှမြင့်၉/ကဆန(နိုင်)၂၁၃၄၃၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၁၂Npt-77ဒေါ်ထွေးထွေးလှမြင့်၉/ကဆန(နိုင်)၂၁၃၄၃၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၁၃Npt-78Myat Noe Khin8/MaTaNa(N)၀၆၁၅၃၁ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၉၁၄Npt-78အိသဥ္ဇာဖြိုး12/MaBaNa(N)၁၅၃၀၇၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၁၅Npt-79မသဲနုေအး9/MaHtaLa(N)၃၂၄၉၂၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၁၆Npt-79ဒေါ်လှိုင်နန္ဒာစိုး၉/လဝန(နိုင်)၂၇၅၈၈၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၉၁၇Npt-80မသန္တာထွန်း9/PaThaKa(N)၁၁၄၇၄၃ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
၁၉၁၈Npt-80ဒေါ်ထက်ထက်အောင်9/MaHtaLa(N)၂၉၂၂၁၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၁၉Npt-81Daw Thet Wai Phyoe7/PaTaNa(N)၁၁၃၇၇၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၂၀Npt-81ခင်လဲ့လဲ့ချို9/ZaYaTha(N)၀၁၄၇၆၈ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၁၉၂၁Npt-82ဒေါ်သက်ထားစံ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၅၁၀၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၂၂Npt-82ဒေါ်စိမ့်စိမ့်ကျော်9/TaKaNa(N)၁၉၃၆၇၄ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၁၉၂၃Npt-83ဖူးပြည့်ပြည့်အောင်9/TaKaNa(N)၂၀၇၆၂၆ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၉၂၄Npt-83ဖူးပြည့်ပြည့်အောင်9/TaKaNa(N)၂၀၇၆၂၆ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၁၉၂၅Npt-83မေနှင်းမွန်9/PaMaNa(N)၂၅၉၄၈၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၂၆Npt-84ဒေါ်မို့မို့ခိုင်5/YaBaNa(N)၁၈၁၃၂၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၂၇Npt-84ဒေါ်မို့မို့ခိုင်5/YaBaNa(N)၁၈၁၃၂၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၂၈Npt-84ဒေါ်မို့မို့ခိုင်5/YaBaNa(N)၁၈၁၃၂၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၉၂၉Npt-84မဝင့်ဝါစိုး၈/ဆပဝ(နိုင်)၀၈၁၆၅၀ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
၁၉၃၀Npt-85မသီတာ12/ThaGaKa(P)၀၀၃၇၈၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၃၁Npt-85​ဒေါ်​သော်တာဝင်းစု8/KhaMaNa(N)၁၈၉၀၀၁လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၁၉၃၂Npt-86ဒေါ်လွင်မာဦး9/PaMaNa(N)၁၉၁၆၈၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၉၃၃Npt-86ဒေါ်လွင်မာဦး9/PaMaNa(N)၁၉၁၆၈၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၃၄Npt-86ဒေါ်လွင်မာဦး9/PaMaNa(N)၁၉၁၆၈၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၃၅Npt-86ဒေါ်ဆွေရီဖြိုး5/DaPaYa(N)၀၈၃၇၈၇လက်ထောက်မန်နေဂျာစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း
၁၉၃၆Npt-87ဒေါ်အေးမွန်ကျော်5/MaYaNa(N)??????ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၉၃၇Npt-87ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုး9/TaKaTa(N)၁၅၆၁၁၃ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပင်စင်ဦးစီးဌာန
၁၉၃၈Npt-87ဒေါ်အေးမွန်ကျော်5/MaYaNa(N)??????ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၃၉Npt-87ဒေါ်အေးမွန်ကျော်5/MaYaNa(N)??????ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၁၉၄၀Npt-88ဒေါ်နွေးနွေးဇော်ဝင်း၉/ပမန(နိုင်)၂၆၄၂၆၅ဦးစီးအရာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
၁၉၄၁Npt-88ဒေါ်စံပယ်စန်းဝင်း14/HaKaKa(N)၀၁၀၉၅၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၄၂Npt-88ဒေါ်စံပယ်စန်းဝင်း14/HaKaKa(N)၀၁၀၉၅၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၄၃Npt-89အောင်ဖြိုးဇော်/၂၁၅၅၇၆ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၄၄Npt-89ဒေါ်စန္ဒာအောင်၅/မရန(N)၆၀၂၁၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၄၅Npt-90မမြခင်၉/ပမန(နိုင်)၂၅၉၅၅၂ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၄၆Npt-90ဒေါ်ခင်စန်းနွယ်9/PaMaNa(N)၂၃၃၀၉၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၄၇Npt-90ဒေါ်ခင်စန်းနွယ်9/PaMaNa(N)၂၃၃၀၉၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၄၈Npt-91Yin Aye Nyein၈/ပခက(နိုင်)၂၇၆၄၅၃ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၄၉Npt-91မအိအိထွေး7/PaMaNa(N)၁၆၉၈၁၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၅၀Npt-92မငြိမ်းငြိမ်းဇော်၅/ဝလန(နိုင်)၁၈၇၂၄၂ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၅၁Npt-92ဒေါ်ယုမွန်အောင်၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၃၂၆၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၅၂Npt-92ဒေါ်ယုမွန်အောင်၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၃၂၆၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၅၃Npt-93ဒေါ်မို့မို့ဝါ၈/ပခက(နိုင်)၂၇၆၄၉၉ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၅၄Npt-93မဖြူဖွေး9/LaWaNa(N)၂၄၇၈၄၉ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၉၅၅Npt-93မဖြူဖွေး9/LaWaNa(N)၂၄၇၈၄၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၉၅၆Npt-94သဲစုၿငိမ္း8/SaPaWa(N)၀၈၆၂၃၀ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၉၅၇Npt-94Daw Lwin May Kyaw၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၉၀၅၆ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၅၈Npt-95ဒေါ်ဖြိုးအိခိုင်၈/ဆဖန(နိုင်)၀၉၂၉၉၃ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၅၉Npt-95ဆုဝင်းမြတ်သူ 12/ThaGaKa(N)၁၇၉၇၁၃ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၉၆၀Npt-96ဒေါ်နန်းယုထွေး8/SaLaNa(N)၁၈၈၀၅၅ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၉၆၁Npt-96မသီရိထွန်း၉/ဝတန(နိုင်)၁၉၁၀၃၂ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၆၂Npt-97ဒေါ်မျက်သွယ်ထူး၉/ပဘန(နိုင်)၂၁၂၆၁၈ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၆၃Npt-97ဒေါ်စုမြတ်အောင်င်၉/မသန(N)၁၆၉၃၂၁ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၁၉၆၄Npt-98ဒေါ်မိုးမိုး၈/တတက(နိုင်)၂၁၄၁၅၈ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၆၅Npt-98ဒေါ်ဝေဝေနှင်း9/LaWaNa(N)၁၉၉၉၀၀ဦးစီးအရာရှိအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနလူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
၁၉၆၆Npt-98ဒေါ်ဝေဝေနှင်း9/LaWaNa(N)၁၉၉၉၀၀ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၉၆၇Npt-99ဒေါ်ဇင်မာထွန်း၉/ငဇန(နိုင်)၁၂၉၆၁၉ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၆၈Npt-99ဒေါ်ဧပရယ်ဦး9/PaMaNa(N)၂၁၇၈၃၉ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၉၆၉Npt-100မမြပွင့်ဦး12/KaMaNa(N)၁၁၉၄၅၁ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၉၇၀Npt-100ဒေါ်သက်ဖုန်းဝေ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၇၆၄၄ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၇၁Npt-101လှိုင်မှူးသက်9/MaHtaLa(N)၂၆၇၇၅၅ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၉၇၂Npt-101မဇင်ဇင်နေဦး၉/မတရ(နိုင်)၁၈၇၄၀၄ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၇၃Npt-102မပြည့်ပြည့်ထူး9/PaMaNa(N)၂၇၅၀၆၃ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၇၄Npt-102 ဒေါ်တင်ယုလင်း5/PaLaNa(N)၀၉၂၉၁၇ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၉၇၅Npt-103ကြည်စုလှိုင်၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၂၇၉၃ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၇၆Npt-103Soe Htet Htet Lwin၅/မကန(နိုင်)၀၉၂၉၄၀ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၉၇၇Npt-104Daw Thaw Tar Hla Myint၇/ပမန(နိုင်)၁၈၅၀၆၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၇၈Npt-104Daw Thaw Tar Hla Myint၇/ပမန(နိုင်)၁၈၅၀၆၈ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၁၉၇၉Npt-104Daw Thaw Tar Hla Myint၇/ပမန(နိုင်)၁၈၅၀၆၈ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၉၈၀Npt-104နန်းမေမီသင်း၁၀/ဘလန(နိုင်)၁၂၃၈၉၂ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၈၁Npt-105မငုဝါလှိုင်7/PaTaNa(N)၁၃၈၇၅၁ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၁၉၈၂Npt-105အိစက်ဝေ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၁၈၉၂ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၈၃Npt-105အိစက်ဝေ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၁၈၉၂လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၁၉၈၄Npt-106ဒေါ်ထက်ထက်ထွန်းဇော်၅/ဝလန(နိုင်)၁၇၆၃၁၈ဦးစီးအရာရှိ(စိုက်ပညာရှင်)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
၁၉၈၅Npt-106ဒေါ်ထက်ထက်ထွန်းဇော်၅/ဝလန(နိုင်)၁၇၆၃၁၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၉၈၆Npt-106မထက်ထက်အောင်9/ThaSaNa(N)၁၅၆၈၇၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၁၉၈၇Npt-106ဒေါ်ထက်ထက်ထွန်းဇော်၅/ဝလန(နိုင်)၁၇၆၃၁၈ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၁၉၈၈Npt-107ထား‌ထားဆွေ၅/ပလန(နိုင်)၀၉၄၇၈၇ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၁၉၈၉Npt-107ထား‌ထားဆွေ၅/ပလန(နိုင်)၀၉၄၇၈၇ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
၁၉၉၀Npt-107ထား‌ထားဆွေ၅/ပလန(နိုင်)၀၉၄၇၈၇ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၁၉၉၁Npt-107မမေနွယ်သန်း9/KaPaTa(N)၂၉၀၂၁၀ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌရုံး
၁၉၉၂Npt-108ဒေါ်စုစန္ဒီဝင်း9/PaMaNa(N)၂၃၈၁၄၇ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌရုံး
၁၉၉၃Npt-108ဒေါ်ဂျူးအိန္ဒြေ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၄၂၄၂လက်ထောက်ကထိက(လေယာဥ်ကြောင်းဆိုင်ရာသင်တန်း)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၁၉၉၄Npt-109ဒေါ်ဝေဝေခိုင်8/PaKhaKa(N)၂၅၇၀၂၀ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌရုံး
၁၉၉၅Npt-109ဒေါ်နှင်းနှင်းလှိုင်8/GaGaNa(N)၀၉၉၈၆၁ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၉၉၆Npt-110ဒေါ်ခိုင်ဇင်နွယ် 8/PaKhaKa(N)၂၆၈၀၆၄ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန
၁၉၉၇Npt-110မခိုင်ဇင်ထက်9/NaHtaKa(N)၁၈၉၂၂၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၁၉၉၈Npt-111ဒေါ်အေးအေး၉/လဝန(နိုင်)၂၄၃၂၀၁ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၁၉၉၉Npt-111ဒေါ်နွေးစန္ဒာလင်း9/MaHtaLa(N)၃၀၆၄၄၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၀၀Npt-112ဒေါ်အေးသူဇာထွေး၉/မခန(နိုင်)၀၀၁၀၀၀ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၂၀၀၁Npt-112ဒေါ်သီရိအောင်၁၂/မကန(နိုင်)၆၇၉၉၆၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၀၂Npt-113မခိုင်မျိုးမမ7/TaNgaNa(N)၁၈၁၃၉၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၀၃Npt-113မသန္တာလင်း9/PaBaNa(N)၂၂၈၃၄၄ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၂၀၀၄Npt-114မခင်ခက်ခက်ခိုင်9/ThaSaNa(N)၁၈၈၆၉၆ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၂၀၀၅Npt-114ဇင်မာဦး12/DaGaNa(N)၀၃၁၈၂၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၀၆Npt-115ဆွေဇင်သန့်၉/မထလ(နိုင်)၂၅၈၁၂၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၀၇Npt-115နှင်းစန္ဒီကျော်9/PaMaNa(N)၂၃၇၁၅၄ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၂၀၀၈Npt-116မစန်းစန်းမော်9/NyaOuNa(N)၂၂၀၉၂၆ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၂၀၀၉Npt-116ဒေါ် ခင်သူဇာကျော် 9/LaWaNa(N)၂၅၉၅၈၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၁၀Npt-117Daw Ei Mon Phyo 12/MaBaNa(N)၁၅၄၂၇၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၁၁Npt-117Ma Aye Aye Myint9/TaKaNa(N)၁၆၇၄၅၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၁၂Npt-118မခင်ထက်ထက်နိုင်9/PaOuLa(N)၀၃၉၄၆၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၁၃Npt-118မခင်ထက်ထက်နိုင်9/PaOuLa(N)၀၃၉၄၆၈လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၁၄Npt-118မခင်ထက်ထက်နိုင်9/PaOuLa(N)၀၃၉၄၆၈လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
၂၀၁၅Npt-118မအိန္ဒြေဖူးပွင့်9/PaMaNa(N)၂၇၃၄၀၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၁၆Npt-119Daw Yamin Thant ၇/ပတန(နိုင်)၁၅၂၃၃၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၁၇Npt-119မသဲနုလွင်8/MaTaNa(N)၀၅၅၁၃၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၁၈Npt-120ဒေါ်မြတ်သူမောင်၇/ပမန(N)၀၀၄၆၇၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၁၉Npt-120ဒေါ်အေးအေးနိုင်8/MaMaNa(N)၂၀၇၈၃၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၂၀Npt-121ဒေါ်အေးချမ်းမိုး8/SaPaWa(N)၀၈၄၇၆၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၂၁Npt-121ဒေါ်အေးချမ်းမိုး8/SaPaWa(N)၀၈၄၇၆၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၂၂Npt-121ဒေါ်အေးချမ်းမိုး8/SaPaWa(N)၀၈၄၇၆၆ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၂၃Npt-121စုလှိုင်မိုး9/PaMaNa(N)၂၃၈၁၃၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၂၄Npt-122ဒေါ်မြတ်ဖြိုးသူ9/YaMaTha(N)၁၄၂၇၃၀လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၂၅Npt-122​ဒေါ်ပိုးသီရိ​ဇော်9/MaHtaLa(N)၂၂၈၂၀၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၂၆Npt-122​ဒေါ်ပိုးသီရိ​ဇော်9/MaHtaLa(N)၂၂၈၂၀၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၂၇Npt-123ဒေါ်ထွေးထွေးလှမြင့်၉/ကဆန(နိုင်)၂၁၃၄၃၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၂၈Npt-123ခိုင်ကြူကြူဇင်9/NgaZaNa(N)၀၉၃၈၉၅လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၂၉Npt-123ဒေါ်ထွေးထွေးလှမြင့်၉/ကဆန(နိုင်)၂၁၃၄၃၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၃၀Npt-124အိစက်မွန်9/LaWaNa(N)၂၄၇၄၂၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၃၁Npt-124နွေးနွေးဇော်13/LaYaNa(N)၁၈၀၄၁၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၃၂Npt-125ဒေါ်စံပယ်စန်းဝင်း14/HaKaKa(N)၀၁၀၉၅၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၃၃Npt-125သွယ်သွယ်ညွန့်9/LaWaNa(N)၂၆၁၅၅၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၃၄Npt-125ဒေါ်စံပယ်စန်းဝင်း14/HaKaKa(N)၀၁၀၉၅၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၃၅Npt-126ဒေါ်ခင်စန်းနွယ်9/PaMaNa(N)၂၃၃၀၉၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၃၆Npt-126Daw Thandar Aung8/ShaPhaNa(N)၀၈၁၅၆၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၃၇Npt-126ဒေါ်ခင်စန်းနွယ်9/PaMaNa(N)၂၃၃၀၉၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၃၈Npt-127ဒေါ်ထွေးစုဟန်၉/မလန(N)၂၆၈၅၅၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၃၉Npt-127Thida Aye၉/တသန(နိုင်)၁၉၈၃၃၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၄၀Npt-128ဒေါ်စောမြတ်နှင်းဝေ11/SaTaNa(N)၁၃၂၂၅၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၄၁Npt-128 Daw Su Mar၅/ဆလက(နိုင်)၀၈၆၇၇၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၄၂Npt-129မကံ့ကော်ဦး8/TaTaKa(N)၂၄၃၄၉၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၄၃Npt-129ဒေါ်မျိုးမြင့်မြင့်မြတ်၉/နထက(နိုင်)၁၇၀၃၃၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၄၄Npt-130ဒေါ်အင်ကြင်းမင်းဦး9/MaHtaLa(N)၃၂၃၆၁၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၄၅Npt-130ဟန်နီစုစုကြည်5/YaBaNa(N)၂၁၀၇၃၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၄၆Npt-131ငြိမ်းအေးမြတ်9/MaHtaLa(N)၃၂၄၇၃၇လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၄၇Npt-131မမေအိမ့်ခြူ9/KhaMaSa(N)၀၄၇၄၈၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၄၈Npt-132မအေးသင်းယု8/MaKaNa(N)၂၇၉၀၇၀ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၂၀၄၉Npt-132ဒေါ်အေးသန္တာစိုး12/TaKaNa(N)၁၅၃၁၇၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၅၀Npt-133ဒေါ်ထက်ထက်ဝေ8/KhaMaNa(N)၁၉၂၈၈၃ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၅၁Npt-133ဒေါ်ဖြူနှင်းစိုး8/MaTaNa(N)၀၆၀၉၁၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၅၂Npt-134ဒေါ်ခိုင်ယဥ်မွန်၁၄/မအန(နိုင်)၁၉၀၄၇၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၅၃Npt-134ဦးသီဟထူးဆက်13/NyaYaNa(N)၁၁၀၅၁၁လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၅၄Npt-134ဦးသီဟထူးဆက်13/NyaYaNa(N)၁၁၀၅၁၁လက်ထောက်သုတေသနအရာရှိစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၀၅၅Npt-135မမျိုးမြတ်ကြည်9/ZaBaTha(N)၀၀၃၆၂၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၅၆Npt-135ဦးမင်းခိုင်11/MaPaNa(N)၀၈၈၂၇၂ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန
၂၀၅၇Npt-135ဦးမင်းခိုင်11/MaPaNa(N)၀၈၈၂၇၂ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၀၅၈Npt-136Daw Zar Chi Nwe၈/ခမန(နိုင်)၁၉၈၆၃၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၅၉Npt-136မောင်ဘုန်းမြင့်မောင်8/KhaMaNa(N)၁၉၄၁၄၅ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန
၂၀၆၀Npt-136မောင်ဘုန်းမြင့်မောင်8/KhaMaNa(N)၁၉၄၁၄၅ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၂၀၆၁Npt-137ကျော်ထက်အောင်5/YaBaNa(N)၁၈၁၁၃၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၂၀၆၂Npt-137ကျော်ထက်အောင်5/YaBaNa(N)၁၈၁၁၃၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန(၁)အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဦးစီးဌာန
၂၀၆၃Npt-137ကျော်ထက်အောင်5/YaBaNa(N)၁၈၁၁၃၅ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၀၆၄Npt-137ကျော်ထက်အောင်5/YaBaNa(N)၁၈၁၁၃၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၆၅Npt-137ဒေါ်ကေဇာလွင်9/NaHtaKa(N)၁၆၁၉၁၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၆၆Npt-138ဦးကောင်းမြတ်၇/ပမန(နိုင်)၁၆၆၂၇၄လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၆၇Npt-138ဦးကောင်းမြတ်၇/ပမန(နိုင်)၁၆၆၂၇၄လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၂၀၆၈Npt-138မေဦးခင်၈/နမန(နိုင်)၂၀၀၁၄၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၆၉Npt-139ဦးဉာဏ်လင်းအောင်5/MaYaNa(N)၂၅၈၄၄၈လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၂၀၇၀Npt-139မဇာဇာဖြိုး၉/ပမန(နိုင်)၂၇၀၇၉၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၇၁Npt-139ဦးဉာဏ်လင်းအောင်5/MaYaNa(N)၂၅၈၄၄၈လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၂၀၇၂Npt-140ဦးရဲလင်းထွန်းဦး၁/ကမန(နိုင်)၀၃၄၇၀၉ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၀၇၃Npt-140ဦးရဲလင်းထွန်းဦး၁/ကမန(နိုင်)၀၃၄၇၀၉လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၂၀၇၄Npt-140Ma Khin Htet Htet Wai၉/လဝန(နိုင်)၂၄၁၉၇၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၇၅Npt-141မခင္ၿငိမ္းၿငိမ္းေအး9/PaOuLa(N)၀၅၁၃၃၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၇၆Npt-141ကျော်သက်အောင်12/BaTaHta(N)၀၄၆၃၂၅လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၂၀၇၇Npt-141ကျော်သက်အောင်12/BaTaHta(N)၀၄၆၃၂၅ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၀၇၈Npt-142မဖူးပြည့်စုံ၉/ခမစ(နိုင်)၀၆၅၅၇၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၇၉Npt-142ဒေါက်တာအောင်ခိုင်ဦး9/PaBaNa(N)၁၉၉၃၉၇လက်ထောက်ဆရာဝန်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၂၀၈၀Npt-142ဒေါက်တာအောင်ခိုင်ဦး9/PaBaNa(N)၁၉၉၃၉၇ဦးစီးအရာရှိ(အစားအသောက်)ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
၂၀၈၁Npt-143U Aung Khant Min၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၁၅၄၉လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၂၀၈၂Npt-143မအိသန္တာကျော်8/PaPhaNa(N)၁၃၅၈၁၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၈၃Npt-143U Aung Khant Min၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၁၅၄၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၂၀၈၄Npt-144Aung Thiha၈/မမန(နိုင်)၁၉၇၅၄၄ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၀၈၅Npt-144Aung Thiha၈/မမန(နိုင်)၁၉၇၅၄၄ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၀၈၆Npt-144Aung Thiha၈/မမန(နိုင်)၁၉၇၅၄၄ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၂၀၈၇Npt-144မခိုင်ဖြူအေး13/TaKaNa(N)၃၀၁၁၇၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၈၈Npt-144Aung Thiha၈/မမန(နိုင်)၁၉၇၅၄၄လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၀၈၉Npt-145မဝင်းစန္ဒာထွန်း7/ThaWaTa(N)၁၄၈၇၂၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၀၉၀Npt-145ဦးစည်သူဟိန်း7/PhaMaNa(N)၁၆၉၃၃၃ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၀၉၁Npt-145ဦးစည်သူဟိန်း7/PhaMaNa(N)၁၆၉၃၃၃ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၂၀၉၂Npt-146ဦးဖုန်းထက်ပိုင်၈/မသန(နိုင်)၁၂၉၂၉၁ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၂၀၉၃Npt-146​ဒေါ်သိင်္ဂီ၀င်း9/MaHtaLa(N)၃၀၄၉၂၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၉၄Npt-146ဦးဖုန်းထက်ပိုင်၈/မသန(နိုင်)၁၂၉၂၉၁လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
၂၀၉၅Npt-147Daw Htwe Htwe Aung9/WaTaNa(N)၂၁၅၅၉၂ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၂၀၉၆Npt-147ဦးမျိုးဇော်9/PaMaNa(N)၁၉၃၀၆၃ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၂၀၉၇Npt-147ဦးမျိုးဇော်9/PaMaNa(N)၁၉၃၀၆၃ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၀၉၈Npt-147Daw Htwe Htwe Aung9/WaTaNa(N)၂၁၅၅၉၂ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၂၀၉၉Npt-148ဦးရဲနိုင်စိုး7/AhTaNa(N)၁၀၈၀၅၁ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၀၀Npt-148ဦးရဲနိုင်စိုး7/AhTaNa(N)၁၀၈၀၅၁ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၁၀၁Npt-148အေးမြတ်သန္တာဦး9/WaTaNa(N)၁၉၅၆၉၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၂၁၀၂Npt-149ဦးမင်းသူ12/PaBaTa(N)၀၃၁၈၈၇ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၁၀၃Npt-149ဒေါ်ယဥ်မျိုးအေး၁၃/ရစန(နိုင်)၁၀၅၂၅၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
၂၁၀၄Npt-149ဦးမင်းသူ12/PaBaTa(N)၀၃၁၈၈၇ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၀၅Npt-150မဟန်နွယ်ထွဋ်8/TaTaKa(N)၁၉၇၀၄၄ဦးစီးအရာရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၂၁၀၆Npt-150ဦးပြည့်ဖြိုး၉/ငသရ(နိုင်)၀၀၉၂၃၃လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၂၁၀၇Npt-150ဦးပြည့်ဖြိုး၉/ငသရ(နိုင်)၀၀၉၂၃၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၀၈Npt-151ရဲသူရ9/PaMaNa(N)၁၉၉၂၀၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၂၁၀၉Npt-151ရဲသူရ9/PaMaNa(N)၁၉၉၂၀၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ (စက်မှု)ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၁၁၀Npt-151ဒေါ်ဇွန်သီထူး၉/ကဆန(နိုင်)၁၉၀၈၉၆ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၂၁၁၁Npt-151ရဲသူရ9/PaMaNa(N)၁၉၉၂၀၉လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
၂၁၁၂Npt-151ရဲသူရ9/PaMaNa(N)၁၉၉၂၀၉ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၂၁၁၃Npt-152Myo Hein Ko၇/ကပက(နိုင်)၀၉၅၆၆၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန
၂၁၁၄Npt-152Myo Hein Ko၇/ကပက(နိုင်)၀၉၅၆၆၀ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၂၁၁၅Npt-152Daw Hinn Zar Chi Ko၅/ရဘန(နိုင်)၂၀၇၃၀၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၂၁၁၆Npt-153ဒေါ်ဇာခြည်သွင်၉/မထလ(နိုင်)၂၇၂၉၁၄ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ
၂၁၁၇Npt-153ဦးအောင်အောင်ဦး၈/ပခက(နိုင်)၂၂၇၉၉၆ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၂၁၁၈Npt-153ဦးအောင်အောင်ဦး၈/ပခက(နိုင်)၂၂၇၉၉၆ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၂၁၁၉Npt-154ဦးကျော်၀င်းထက်8/SaPaWa(N)၀၇၇၉၈၉ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၂၁၂၀Npt-154Ei Ei Myo Thu8/YaNaKha(N)၁၂၆၈၇၂ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၂၁၂၁Npt-154Ei Ei Myo Thu8/YaNaKha(N)၁၂၆၈၇၂ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၂၁၂၂Npt-154ဦးကျော်၀င်းထက်8/SaPaWa(N)၀၇၇၉၈၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၁၂၃Npt-154Ei Ei Myo Thu8/YaNaKha(N)၁၂၆၈၇၂ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၂၄Npt-155ဒေါ်ဇင်သူအောင်9/YaMaTha(N)၁၃၂၈၇၅ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၂၅Npt-155မောင်ဇွဲဟိန်းခန့်9/PaKaKha(N)၀၂၇၄၉၇ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၂၁၂၆Npt-155မောင်ဇွဲဟိန်းခန့်9/PaKaKha(N)၀၂၇၄၉၇ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၂၁၂၇Npt-156ဒေါ်ခြူးရည်မွန်စိုး၁/ဆဘတ(နိုင်)၀၀၃၅၈၀ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၂၈Npt-156ဦးဝေမင်းဆက်9/TaKaNa(N)၁၉၆၂၂၁ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၂၁၂၉Npt-156ဦးဝေမင်းဆက်9/TaKaNa(N)၁၉၆၂၂၁ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၂၁၃၀Npt-157ဦးသီဟအောင်12/BaTaHta(N)၀၃၉၂၄၃ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၂၁၃၁Npt-157ဦးသီဟအောင်12/BaTaHta(N)၀၃၉၂၄၃ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၂၁၃၂Npt-157ဦးသီဟအောင်12/BaTaHta(N)၀၃၉၂၄၃ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၂၁၃၃Npt-157ဦးသီဟအောင်12/BaTaHta(N)၀၃၉၂၄၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၃၄Npt-157ဒေါ်နွယ်မာအေး၈/ဂဂန(နိုင်)၀၉၆၄၉၉ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၃၅Npt-158ဉီးလပြည့်အောင်9/TaKaNa(N)၂၁၄၇၆၃ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၂၁၃၆Npt-158ဉီးလပြည့်အောင်9/TaKaNa(N)၂၁၄၇၆၃ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန
၂၁၃၇Npt-158ဒေါ်နီလာအောင်9/MaKhaNa(N)၂၄၉၅၀၉ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၃၈Npt-159ဦးနေဘုန်းထင်13/MaSaNa(N)၀၄၈၇၀၀ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန(၁)အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဦးစီးဌာန
၂၁၃၉Npt-159အေးပွင့်ဖြူ၉/လဝန(နိုင်)၂၄၅၇၂၅ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၄၀Npt-159ဦးနေဘုန်းထင်13/MaSaNa(N)၀၄၈၇၀၀ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၂၁၄၁Npt-160U Aung Paing Paing6/PaLaNa(N)၀၉၂၆၇၅ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၂၁၄၂Npt-160စုယမင်းဦး၉/လဝန(နိုင်)၂၅၇၆၁၄ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၄၃Npt-160U Aung Paing Paing6/PaLaNa(N)၀၉၂၆၇၅ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၄၄Npt-160U Aung Paing Paing6/PaLaNa(N)၀၉၂၆၇၅ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၂၁၄၅Npt-161ဦးစိုင်းကိုထွန်း၅/ကနန(နိုင်)၀၆၆၉၁၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၄၆Npt-161ဦးစိုင်းကိုထွန်း၅/ကနန(နိုင်)၀၆၆၉၁၃ဦးစီးအရာရှိ(အင်ဂျင်နီယာ)လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
၂၁၄၇Npt-161Khin Hnin Su Mon၄/ပလဝ(နိုင်)၀၅၆၆၇၉ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၄၈Npt-162ဂျူးသက်လယ်၉/ပမန(နိုင်)၂၆၉၆၃၆ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၄၉Npt-162ဦးထွန်းထွန်းနောင်5/SaKaNa(N)၂၆၂၅၅၈ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၂၁၅၀Npt-162ဦးထွန်းထွန်းနောင်5/SaKaNa(N)၂၆၂၅၅၈ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၅၁Npt-163ဦးဝေဠုကျော်9/SaKaTa(N)၁၀၄၇၁၉ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၂၁၅၂Npt-163ဒေါ်ခင်ဖြူဖြူကျော် ၇/ကတခ(နိုင်)၂၀၆၃၄၈ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၅၃Npt-163ဦးဝေဠုကျော်9/SaKaTa(N)၁၀၄၇၁၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၅၄Npt-164ဦးဘုန်းမြတ်ကျော်9/MaHtaLa(N)၃၄၇၄၇၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၅၅Npt-164ဦးဘုန်းမြတ်ကျော်9/MaHtaLa(N)၃၄၇၄၇၀ဦးစီးအရာရှိစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
၂၁၅၆Npt-164Theint ZarChi Linn၁၃/ကတန(နိုင်)၃၂၁၃၉၂ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၅၇Npt-165ဦးဝေဠုကျော်၉/စကတ(နိုင်)၁၀၄၇၁၄ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၂၁၅၈Npt-165ဦးဝေဠုကျော်၉/စကတ(နိုင်)၁၀၄၇၁၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၅၉Npt-165ဦးဝေဠုကျော်၉/စကတ(နိုင်)၁၀၄၇၁၄ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၆၀Npt-165ဒေါ်နှင်းနွယ်ဖြိုး၉/မထလ(နိုင်)၃၀၁၃၃၆ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၆၁Npt-166ဦးသန်းမင်းအောင် 5/MaYaNa(N)၂၁၅၆၂၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၆၂Npt-166ဒေါ်အေးမြတ်သူ၉/လဝန(နိုင်)၁၉၁၈၅၁ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၆၃Npt-166ဦးသန်းမင်းအောင် 5/MaYaNa(N)၂၁၅၆၂၀ဦးစီးအရာရှိစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပင်စင်ဦးစီးဌာန
၂၁၆၄Npt-167ဒေါ်ထက်ထက်ငြိမ်း၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၄၃၀၆ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၆၅Npt-167U Naing Thu Nyein8/PaPhaNa(N)၁၁၁၅၇၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၆၆Npt-167U Naing Thu Nyein8/PaPhaNa(N)၁၁၁၅၇၉ဦးစီးအရာရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရွေးကောက်ပွဲဌာန
၂၁၆၇Npt-167U Naing Thu Nyein8/PaPhaNa(N)၁၁၁၅၇၉ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၂၁၆၈Npt-168ဦရဲဟိန်းအောင်11/AhMaNa(N)၀၈၁၄၀၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၆၉Npt-168ဦရဲဟိန်းအောင်11/AhMaNa(N)၀၈၁၄၀၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၇၀Npt-168ဦရဲဟိန်းအောင်11/AhMaNa(N)၀၈၁၄၀၀လက်ထောက်မန်နေဂျာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာ့မီးရထား
၂၁၇၁Npt-168ဒေါ်ငုဝါလှိုင်7/PaTaNa(N)၁၃၈၇၅၁ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၇၂Npt-169ဦးရန်နိုင်အောင်၉/လဝန(နိုင်)၂၀၆၃၁၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၇၃Npt-169ဦးရန်နိုင်အောင်၉/လဝန(နိုင်)၂၀၆၃၁၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၇၄Npt-169ဦးရန်နိုင်အောင်၉/လဝန(နိုင်)၂၀၆၃၁၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၇၅Npt-169မို့မို့ချော9/MaHtaLa(N)၃၀၆၈၀၄ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၇၆Npt-170ပြည့်စုံမင်း9/MaHtaLa(N)၂၄၂၁၂၆ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၂၁၇၇Npt-170ဒေါ်သန့်သဉ္ဇာအိဝင့်ဝင့်ထွန်း7/KaTaKha(N)၁၃၈၀၈၀ဦးစီးအရာရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးဌာန
၂၁၇၈Npt-170ပြည့်စုံမင်း9/MaHtaLa(N)၂၄၂၁၂၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၇၉Npt-171ဦးဇွဲရန်နိုင်၉/ရမသ(နိုင်)၁၈၂၃၃၃ဦးစီးအရာရှိပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
၂၁၈၀Npt-171ဦးဇွဲရန်နိုင်၉/ရမသ(နိုင်)၁၈၂၃၃၃ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၂၁၈၁Npt-171ဒေါ်နိုင်နိုင်ဇင်8/ShaPhaNa(N)၀၉၄၁၂၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၁၈၂Npt-171ဦးဇွဲရန်နိုင်၉/ရမသ(နိုင်)၁၈၂၃၃၃ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၂၁၈၃Npt-171ဦးဇွဲရန်နိုင်၉/ရမသ(နိုင်)၁၈၂၃၃၃လက်ထောက်မန်နေဂျာ (စီမံ)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
၂၁၈၄Npt-172သူရအောင်9/LaWaNa(N)၂၆၃၉၇၃ဦးစီးအရာရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန
၂၁၈၅Npt-172သူရအောင်9/LaWaNa(N)၂၆၃၉၇၃ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၈၆Npt-172သူရအောင်9/LaWaNa(N)၂၆၃၉၇၃ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာန
၂၁၈၇Npt-172Zun Pwint Phyu7/KaKaNa(N)၀၈၄၂၂၅ဦးစီးအရာရှိသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
၂၁၈၈Npt-172သူရအောင်9/LaWaNa(N)၂၆၃၉၇၃ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
၂၁၈၉Npt-173 ဦးသန်းထွန်းအောင်၁၁/စတန(နိုင်)၁၀၆၇၀၂ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၂၁၉၀Npt-173ဒေါ်ကျော့ကျော့စိုးစံ၈/ခမန(နိုင်)၁၆၀၉၆၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၁၉၁Npt-173 ဦးသန်းထွန်းအောင်၁၁/စတန(နိုင်)၁၀၆၇၀၂လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၁၉၂Npt-174ဦးဇင်ကိုဦး၉/ကစန(N)၄၃၈၂၂၉ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၉၃Npt-174ဦးဇင်ကိုဦး၉/ကစန(N)၄၃၈၂၂၉ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၂၁၉၄Npt-174ခွာညိုမင်းဦး9/MaHtaLa(N)၃၁၀၀၃၉လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၁၉၅Npt-175ဒေါ်မြတ်စုလှိုင်9/MaHtaLa(N)၃၀၉၀၅၆လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၁၉၆Npt-175ဦးထွန်းထွန်းဝင်း8/MaThaNa(N)၁၃၉၉၂၆ဦးစီးအရာရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန
၂၁၉၇Npt-175ဦးထွန်းထွန်းဝင်း8/MaThaNa(N)၁၃၉၉၂၆ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၁၉၈Npt-176ဒေါ်ထူးမြတ်စန္ဒီ၉/ပဘန(နိုင်)၁၆၈၄၉၃ဦးစီးအရာရှိလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
၂၁၉၉Npt-176ဦးလှိုင်ဝေလင်း၁၂/လသန(နိုင်)၀၂၃၄၁၀ဦးစီးအရာရှိလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန
၂၂၀၀Npt-176ဒေါ်ထူးမြတ်စန္ဒီ၉/ပဘန(နိုင်)၁၆၈၄၉၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၂၀၁Npt-176ဒေါ်ထူးမြတ်စန္ဒီ၉/ပဘန(နိုင်)၁၆၈၄၉၃လက်ထောက်ကထိကသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
၂၂၀၂Npt-176