သတင်းနှင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၁၊ ၇/၂၀၂၁နှင့် ၈/၂၀၂၁) ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၁၇)ခု၊ လပ်လစ်ရာထူး(၄၁၈)နေရာအတွက် အသိပေးကြေညာချက်နှင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (နေပြည်တော်စာစစ်)။  နိုင်ငံခြား​ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လစ်လပ်ရာထူး(၁၅)​နေရာအတွက် ပြည်​ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ​ကြော်ငြာစာအမှတ် ၊ ၅/၂၀၂၁ ဖြင့် ​လျှောက်လွှာခေါ်ယူထားပြီး ပိတ်ရက်မှာ ၁-၁၀-၂၀၂၁ ဖြစ်ပါသည်။။  ​ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၄/၂၀၂၁ ဖြင့်​ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း။  ​ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၃/၂၀၂၀ ဖြင့်​ခေါ်ယူထား​သော ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း ( ၁၀ )ခုအတွက် ​ရေး​ဖြေစာ​မေးပွဲ​အောင်စာရင်းကို ​ပြည်​ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဝန်ထမ်း​ရွေးချယ်​လေ့ကျင့်​ရေးဦးစီးဌာန၏ကြေညာချက်အမှတ် ၊ ၁၀/၂၀၂၁ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။။  ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း။  ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂/၂၀၂၂)အတွက် စာဖြေဌာနများ ကြေညာခြင်း Copy
အားလုံးကြည့်ရန်

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ကြေညာချက်များ

ခေါ်ယူထားသောရာထူးများ

ကြေညာအားလုံးကြည့်ရန်

ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် သဘောတူညီခဲ့သည့် စာရင်း 

စဉ်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းအဆိုပြုဝန်ထမ်းဦးရေအဆိုပြုသည့်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့် ထားရန်သဘောတူညီခဲ့သည့်နေ့ရက်ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ အဆိုပြုချက် လက်ခံရရှိသည့် နေ့ရက်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များပြီးပြည့်စုံသည့်နေ့ရက်ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အည်းအဝေးကသဘောတူညီခဲ့သည့် နေ့ရက်နှင့် အမှတ်စဉ်

နှစ်/လ အလိုက် ထုတ်ပစ်/ထုတ်ပယ် စာရင်းချုပ်

စဉ်ဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပယ်ထုတ်ပစ်စုစုပေါင်း
အချက်အလက်များမရှိသေးပါ။

နှစ် အလိုက် အောင်မြင်ခဲ့သည့် ပညာတော်သင်စာရင်းချုပ်

စဉ်ဝန်ကြီးဌာနအောင်မြင်ခဲ့သည့် ခုနှစ်စုစုပေါင်းဦးရေ

စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ

အမည်
မှတ်ပုံတင်
ကြေညာစာအမှတ်
 

စဉ်ခုံအမှတ်အမည်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ရာထူးဝန်ကြီးဌာနဌာန

Psycho နှင့် Interview ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ


စဉ်ခုံအမှတ်အမည်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ရာထူးဝန်ကြီးဌာနဌာန

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရသူများစာရင်း


စဉ်ခုံအမှတ်အမည်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ရာထူးဝန်ကြီးဌာနဌာန