ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)၏ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Quality Accreditation ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အား အထောက်အကူဖြစ်စေရေးကို ရည်ရွယ်ကာ (၇-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၇-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံ National Accreditation and Quality Assurance Committee (NAQAC) မှ Online ဖြင့် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် Internal Quality Assurance(IQA) Workshops သို့ သတင်းအချက်အလက် နှင့်နည်းပညာဌာနမှ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)နှင့် စီးပွားရေးပညာဌာနမှ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး) တို့(၂)ဉီး လေ့လာသူများအဖြစ် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။