ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၁) ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်း(၁၇)ရှိ လစ်လပ်ရာထူး (၄၇၂)နေရာ၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၁)ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်း (၁၅)ခုရှိ လစ်လပ်ရာထူး (၃၅၁)နေရာ၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ (၇/၂၀၂၁)ဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး၊ ဉီးစီးအရာရှိရာထူး (၃၀)နေရာနှင့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈/၂၀၂၁)ဖြင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ လစ်လပ်ရာထူး (၃၇) နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ကြေညာချက်အား  Download  ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

Download