ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈/၂၀၂၁) အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဉီးစီးဌာနနှင့် အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဉီးစီးဌာနတို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူး (၃၇) နေရာအတွက် လျှောက်လွှတင်သွင်းသူများ အနေဖြင့် အသေးစိတ်ကို  Download  ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download