ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ရုံးအဆင့်ဆင့်တို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဉီးစီးအရာရှိ (၃၀)နေရာ အတွက် လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် အသေးစိတ်ကို Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download