ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဉီးစီးဌာနနှင့် ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဉီးစီးဌာနတို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဆရာ၀န်(သစ်လွင်)/ဆရာ၀န် (သွားနှင့်ခံတွင်း)/ဆရာဝန် (သရုပ်ပြ)ရာထူး(၁၂၀၉)နေရာအတွက်   Online မှတစ်ဆင့်လျှောက်လွှာတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်းအားDownload ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Download