(၃-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၄-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နှင့် UNDP ပူးပေါင်း၍ Online ဖြင့် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် “ToT on the Prevention of Corruption in the Myanmar Public Sector” သို့ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)မှ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ပါမောက္ခနှင့် တွဲဖက်ပါမောက္ခများ စုစုပေါင်း (၂၀)ဉီး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။