ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ၇-၆-၂၀၂၁ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ သည့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ၊ အရာထမ်းအခြေခံ(အထူး)သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဝ-စီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းဖွင့် အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားပါသည်။