News & Announcement2022-04-18T15:38:54+06:30

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁)နှင့်အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၂)သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

နိုင်ငံ့၀န်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁)နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၂)သင်တန်းဖွင့် အခမ်းအနားကို ၂၀၂၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ 

အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀၀) သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

နိုင်ငံ့၀န်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင် အခြေခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၀၀) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၅)ရက်နေ့ နံနက်(၀၉:၀၀)နာရီအချိန်၌

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆)နှင့်အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၉)သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား

နိုင်ငံ့၀န်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆)နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၉)သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနားကို ၂၀၂၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၅)ရက်နေ့ နံနက်(၀၈:၀၀)နာရီအချိန်၌ ကေတုမတီခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် အခြေခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆၉) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

အခြေခံပညာဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆၉) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်း အနားကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၅)

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်) တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အခြေခံပညာဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၉၉) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

အခြေခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉၉)၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စစ်ဆေးရေးမှူး-၂ (စိတ်စစ်ဆေးရေး)(လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး(၄)နေရာအတွက် ကြော်ငြာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စစ်ဆေးရေးမှူး-၂ (စိတ်စစ်ဆေးရေး)(လစာနှုန်း ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး(၄)နေရာအတွက် ကြော်ငြာခေါ်ယူခြင်းအား Download

Go to Top